Dinin bir ihtiyaç olduğunu biliyor musunuz?

İnsan, etten kemikten oluşan, sadece biyolojik varlık değildir. İnsan, çok yönlü bir varlıktır. Yemesi, içmesiyle ihtiyaçları bitivermez. İnsan diğer canlılardan çok farklı, hayvan üstü bir varlıktır.

Peygamber(sav) in ifadesine göre her insan islâm fıtratı üzerine yaratılmıştır.

Yapılan bir araştırmaya göre aslında her insanın dine meyilli olduğu açıklanmıştır. Çocukların dine ve dinin emirlerine meraklı olması; namaz kılanla namaz kılmak istemesi, oruç tutana bakıp, bende tutacağım demesi bundan vardır.

Firavun bile Kızıl Deniz’in dalgaları arasında iman etmek istedi. Ama geç kalmıştı. Uyarıldı. (Yunus:91-92)

Rus devlet adamlarından Gorbacov’un hanımı bir kitap yazmıştı. Raisa, yazdığı kitapta: Dinin hayatta yeri varmış. Kur’anı ve incili okuduktan sonra bu karara vardım, demiştir. Neden geç kaldığınıda: ‘’Daha önce stalinin nutkunu ezberlemek zorundaydım.’’ Diyerek açıkladı. (20-08-1992-Zaman)

İnsanın içindeki manevi boşluk doldurulmadığı zaman arayış içine girmektedir. ‘’Maneviyatsız yetişen bir gurup gencin bizim maneviyata ihtiyacımız var bizi Hıristiyan yapın, diye Kitab-ı Mukaddes şirketine müracaat ettiğine şahit olan CHP milletvekilleri Kurultayda neden dinimizin inkişatına lakayt kalıyoruz? Diye isyan etmiştir.’’(29-Haz.-2005-Yenişafak)

2000 yılında gazete haberi şöyleydi: ‘’Rusya’da dine dönüş artıyor. İnananların oranı yüzde 60’a çıktı. Kominizmin bıraktığı boşluğu doldurmak için insanlar dine yöneliyor.’’(10-02-2000-Zaman) Newsweek’ e göre:

‘’Kominizmden sonra kapitalizm de yolun sonuna geldi. ABD manevi değerlerini arıyor. Geçmişte dinden koparıldık şimdi kaybettiklerimizi arıyoruz.’’(28-11-1994-Türkiye)

Bugün ABD’de siyasiler dine kayıtsız kalmıyor. New York’ta 400 bin Müslüman’ın ibadet ettiği cami yapılmıştır. Amerika’da 150 ayrı Hıristiyan mezhebi vardır.

Batı, sağlık için inanç diyor. Time Dergisi, hastalıkların tedavisinde dinin müsbet tesirini kapak konusu yapmıştır. (20-Haz.-1996 Zaman)

Hollanda’da hastaneye resmen moral için imam tayin edilmiştir. (27-09-1996-Zaman)

Bugün bizde de hastaneye, hapishaneye, orduya din görevlisine moral subayına daha çok ihtiyaç vardır. Laik adı altında din görevlilerinin işine son verilmiş, orduda moral subayları, tabur imamları ve dinine bağlı olan subayların görevine son verilmiştir.

Atatürkçüyüz diyoruz, Atatürk zamanında tabur imamları vardı. Laiklik çağdaşlık diyerek silahlı kuvvetlerde moral subayları tabur imamları kayboldu.

Mabettiz yetişen, moralsiz çalışanın manevi gücü olamaz. Asker ocağına peygamber ocağı diyoruz. Cesaret, şehitlik, gazilik inancı dinden gelir. Çanakkale, milli mücadele nasıl kazanıldı ne çabuk unuttuk.

Bugün Avrupada ordularını din subayları ile güçlendiriyor. Önder tarafından hazırlanan rapora göre Avrupa ülkelerinin tamamında din subayı bulunuyor. Ahlaki ve manevi yönden güçlendirdiği için büyük önem verilen din subayları generalliğe kadar yükselebiliyor. (02-03-2006- Yenişafak)

Avrupa din eğitimine de çok önem veriyor. Avrupa’da çocuğuna din eğitimi vermeyen aileleri çağırıp: ‘’Çocuğunuz Müslüman olduğu için Hıristiyanlık eğitimi veremiyoruz. Çocuğunuzu başka bir dinin eğitimini de almıyor. Biz Müslümanlığı kabul ederiz, ama hiçbir dinin mensubu olmamayı kabul edemeyiz. Bu sebeple çocuğunuzu bir Müslüman gibi yetiştirin veya bırakın biz ona hıristiyan  eğitimi verelim.’’ Böyle diyorlar.

Almanya Anayasasının 7. Maddesinde: ‘’Din dersleri resmi okullarda mecburidir.’’ Der.

ABD’de din eğitimi, anaokullarında başlıyor. Her millete mensup öğrenci kendi dinini öğreniyor. Müslüman çocukların eğitimi için ülkelerinden öğretmen istiyor.

İspanya parlamentosu, Müslümanların kurduğu bir organizasyonla antlaşma yaptı. Almanya’da bu organizasyon, Merkez Müslümanlar Konseyi olabilir. Antlaşma neticesi şunlar gerçekleşti:

1-Özel okullar dahil bütün okullara din dersi kondu.

2-Hapishanelerde ve orduda, İslam dini öğretimi başladı.

3-Namaz vakitlerinde Müslümanların işi bırakmasına izin verildi. Kaybedilen zamanın iş saati sonrası telafisi kararı alındı.

4-Camiler, cami personeli ve arşivler dokunulmazlık kazandı.

5-Müslümanlar, dini bayramlarda çalışmaktan muaf tutuldu, onun yerine Hıristiyanların bayramlarında çalışacaklar.

Dünya dinini öğreniyor. Biz tartışa duralım. Avrupa’da anaokulunda din eğitimi verilirken biz beşinci sınıfı bitirme şartını koyalım. Laiklik diyelim din dersini seçmeli yapalım. 70’li yıllarda arkadaşları uyurken sabahın erken saatlerinde bir gurup öğrenci ile ders dışı Din Kültürü öğretmenliği yaptım.          Biz bazı konularda olduğu gibi kasıtlı olarak din eğitiminde de sınıfta kaldık. Acımasız, maneviyatsız, egoist gençler yetiştirdik.


Bu yazıyı 204 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.