Dinin direği olan namazı ne kadar önemsiyoruz?

Namaz, Cenabı Allah’tan vasıtasız gelen bir emirdir.50 vakit sevabına 5 vakit namaz.

Bir anket yapılmış “Bugün son günün olsa nasıl geçirirdin?” sorusuna yüzde 70 cevap: “Namaz kılıp dua ederek” olmuştur.

Hangi günün son gün olduğunu biliyor muyuz? İsyan içinde iken kim Rabbine yürümek ister?

Rabbim soracak: “Ben hep seninleydim, ya sen kiminleydin? Cevabımız ne olsun istersiniz?

En çok ve en büyük hatamız sanki Allah(c.c) namazı emretmemiş veya bize emretmemiş gibi yaşamamızdır. Mazeretimiz:

–          İşim çok, vaktim yok.

–          Çoğumuz imtihana tabi tutulduğumuz şey ibadeti terk ettiriyor.

–          Günahlar büyük perde oluşturmuş, yenilip içilen helal değil,yapılan iş meşru değil, namaz kılınamıyor.

–          Filimler, diziler, ideolojik saplantılar, namaza vakit bırakmıyor.

–          Yerde gökte ne varsa her şey Allah’ı zikrederken sen ne işle meşgulsün? Bunun için mi yaratıldın Ey insan!

Allah sana: “Ailene namazı emret kendinde sabırla devam et” diyor.(zaha: 132) Allah ailenin hesabını da senden soracak. Mazeretin ne olabilir?

Dinimizin emirleri yapılamaz değildir. İnsanın yapamayacağı bir emir gösterilemez. Allah herkese gücünün yettiği kadar yük yüklemiştir.(Bakara: 286) İnsan fakirse kurban, haç,  zekat sorumluluğu yoktur. Yapamayacak durumda ise, özür sahibi ise, zaten sorumlu olmaz. Namazı ayakta kılamayan oturarak kılar, oturamayan, yatarak kılar.Hatta göz hareketi ile kılar. Dinde zorluk yoktur.

Kolaylık dine olan İslami baskı ve dayatma dini olarak gösterenlere itibar etmemek gerekir.İslam’da zorluk yoktur.Zorlama yoktur.

Allah: “Dinde zorlama yoktur”(Bakara: 256) buyuruyor.

Peygamber(as)’da: “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (R.Salihın: 640)

-“Dini işlerde aşırı inceleyip, sıkı dokuyanlar helak oldular.”(Riyaz üs-Salihın: 144)

-“Sizden biriniz imam olduğunda hafif kıldırsın.Çünkü içlerinde zayıf, yaşlı ve ihtiyar olan vardır.”(Age:226) buyurur.

İmama kızıp cami, namaz terk edilmez. Şeytan çeşitli bahanelerle namazı terk ettirir.Namazı terk edenin İslam’dan nasibi yoktur.

Adam yıllarca namaz kılmamış,ölümün alametleri üzerinde belirmiş.Ona neden namaz kılmıyorsun? Dedim. Bana:

-“Bende camiye gidecek halmi kaldı, çok eskiden cumaya giderdim, gözüm karardı,başım döndü bir daha gitmedim” dedi. Şeytan tuzağına düşürdü mü terk ettiriyor işte.

Her Müslüman namazı kılmak ve etrafının kılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Peygamber(as) her sabah Hz.Fatıma’nın kapısını çalar:

-“Kızım, namaza kalkmayacak mısınız? Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi temizlemek için namaz kılmanızı istiyor”(Tirmizi,Tefsir:33)

Kur-an’da namazı terk edenlerin sıkıntılı hayatının olacağı haber veriliyor.(Taha:124)

Müddessir:40-43 ayetlerinde cennet ehli cehennem ehline soruyor: Sizi buraya sürükleyen nedir? Onlar: “Namaz kılanlardan değildik”diyor.

 

 Birkaç namaz aynı anda kılınır mı?

Aynı anda, bir niyetle birden fazla namaza niyetlenip bir anda kılınacağını söyleyenler oluyor. Farz kılarken geçmiş kazalarla beraber kılın diyenler oluyor.

Bu hiçbir mezhebin görüşü değildir. İtikadı düzgün hiçbir din büyüğü bunu kabul etmez. Peygamberimiz “Beni nasıl namaz kılar görürseniz, öğle namaz kılınız” buyurmuştur. Hiç böyle bir namaz kılmamıştır. Böyle bir şey olsaydı, o bize haber verir, dört hak mezhep de buna yer verirdi.

Bu namazın zevkini kaçırma ve namazdan soğutma oyunudur. Neden çünkü namazlar farklıdır. Kılınışı farklıdır. Farz, Vacip, Nafile, Sünnet diye ayrılır. Bunların emredeni, niyeti, vakti, farklıdır. Niyet kesin, açık olur, türün belirtilmesi lazımdır. Ayrıca niyet, ibadetlerde farzdır. Her namaz başlı başına bir ibadettir.

Peygamberimiz birine: İki namazı bir mi sayıyorsun? İkisini bir mi kılıyorsun? Hangisini sayıyorsun? demiştir.

( Prof.Dr.1.Canan, Hadis Ans :8/431)

Dini kolay yaşamak isteyenler oluyor. Bir niyetle birkaç namazı birden kılana içine sindi mi? dedim “Hayır” dedi

Hani Nasrettin Hocaya bir şey icat ettin mi demişler. Ettim demiş. Ne icat ettin? demişler. Karla ekmek yemek demiş.Ve ama bende beğenmedim diye ilave etmiş.

Birine neden bunu böyle diyorsun? “Dinde kolay yolu gösterdim ibadet eden çok olsun” diye cevap verdi. Din Allah’ındır. Dinde kuralları Allah koyar dedim. Bu anlayış niye sorarsanız. Din bozulur. Her önüne gelen bir şey icat eder.

Bir yanlışta kaza borcu olanın sünnet namazı kılmasıdır. Bunlar şeytani işlerdir. İbadetin şeklini kalıbını bozmak ibadetleri azaltmak, çoğaltmak şeytani işlerdir. Hanefi mezhebine göre nafileleri terk etmek caiz değildir.Çünkü kul Allaha nafilelerle yaklaşır.Şafi mezhebine göre sürekli kaza borcunu öderken sünnet kılınmayabilir. Benim kaza borcum var diye sünnet terk edilmez.

Sünneti terk, misyoner oyunudur. Peygamberle arayı açmak peygamberden koparmak oyunudur. Müslüman, sünnetten de sorumludur. Müslüman’ın kurtuluşu için farzlar yeterli değildir. Sonra farza yakın sünnetler vardır.

Peygamber(as): “Sünneti terk ederseniz, sapıtınız gitti, demektir.” Buyurur.( Müslim, Mesacid: 257)

İbn-i Mesud(ra): “Hz. Peygamberin sünnetini terk ederseniz, İslami emirlerden tek tek, vazgeçe geçe Allah korusun bir gün küfre gidersiniz.” Demiştir. Kur-an’da: “Ey iman edenler! Allah’a ve peygambere itaat edin işlerinizi boşa çıkarmayın.”uyarısı yapmıştır.(Muhammed suresi:33)

Bir ayette de: “peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela inmekten, yahut kendilerine acıklı bir azap istemekten sakınsınlar.” Buyrulmuştur.(Nur suresi:63)

Namaza gereken önemi veriyor muyuz? Birde namazı  yozlaştıranlar oluyor.

-Namazın farzlarından olan tesettüre rivayet edilmiyor. Saçı açık, kolu kısa, çorapsız bacı, namaz kılıyor görünüyor.

-Cenaze namazı kılacağız diye erkeklerin arasında kıyafeti uygun değil hareketleri yabancı, cenazeye kötülülük ediyor.

-BDP,  Öcalan posterlerinin altında, orda burada namaz kıldırıyor. Namaz. Sözde namaz oluyor. Böyle namaz görülmemiştir. Bir deli kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı çıkarmaya çalışıyor. Çocuğun namazdaki hareketleri: Fıkıh kurallarına, Mezhep imanların görüşlerine uygun değildir.

-Bazıları sandalyeleri sıralamışlar sandalyede oturuyor. Sandalyede oturmanın bir şartı var. Hiçbir şekilde rüku secde yapamıyor oturamıyorsa, o zaman sandalyeye oturabilir. Hiçbir mezhep sandalyede namazdan bahsetmemiştir.

-Namazda acele acele kılıp hırsızlık yapılıyor. Göz başka yerlerde, çalan telefonu çıkarıp kimin aradığına bakıp, kapatıp, namaza devam edenler görülüyor.

-Ayaklar havada dirsekler yerde namaz kılınıyor.

-Namaz öncesi hazırlık güzel yapılmıyor. Halbuki peygamberimiz(sav): “namazı Allah’ı görüyormuş gibi kılın.” (Müslim, İman:57)

-“Namaza durduğun zaman, dünyaya veda eder gibi kıl”( İbn-i Mace, Züht:15)

“Allah rızası için diye” niyetten sonra Allah’ın huzuruna duran namazı Allah için kılmalıdır. Acele namaz kılana Peygamber(as): “ Git namazını yeniden kıl” demiştir.

Adam, sakalı ile oynayarak kıldığı namazdan sonra peygamberimiz: “Eğer bunun  kalbinde huşu olsaydı, organlarında da huşu olur, eliyle orayı, burayı karıştırmazdı” demiştir.

“Rasulullah’ın son sözü: “Namaza, namaza dikkat edin!” olmuştur. (Ramuz el- Ehadis: 562/10)


Bu yazıyı 503 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.