Dua Edip Yalvarmalıyız

Sıkıntılar dua ile aşılır. Üzüntülerden dua ile kurtuluruz. İnsanın derecesi dua ile yükselir. Çünkü dua istektir, istemedir ve yalvarmadır.

Peygamberimizin ifadesiyle dua; ibadettir. Bela ateşini söndürür. Dua, Allah ile beraber olmaktır. Dua müminin silahıdır.

Cenab-ı Allah: “Bana dua edin, icabet edeyim. Bana dua edin karşılık vereyim.” (Mü’min:60) diyor.

Bir ayette de: “Dualarınız olmasaydı Allah yanında hiçbir kıymetiniz olmazdı.” buyrulur. (Furkan: 77)

Cenab-ı Allah kendisine açılan elleri boş çevirmekten haya eder. Bir kutsi hadiste: “Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim.” buyurur.

Ancak haram yiyenin, günahı terk etmeyip, günahta ısrar edenin, yaptığı duaya inanmayanın, itikadı düzgün olmayanın ve zalimin duası kabul olmaz.

Duaya başlamadan önce helal lokma esastır. Önce, imkân varsa bir miktar sadaka verilir, mübarek bir zaman seçilir, geçmişte yapılan hatalardan pişmanlık duyulur, Allah’a hamd ve Resulüne salavattan sonra samimiyetle Cenab-ı Allah’a yalvarılır.

Dua yaptıktan sonra düzgün bir hayat yaşamaya önem verilmelidir.

Dua edipte, benim duam kabul olmadı denmemelidir. Dua etsem de benim duam kabul olmuyor diye düşünülmemelidir. Peygamberimizin ifadesine göre; dua edenin ya günahları bağışlanır, ya hayrı artar ya da dua ettiği için sevabı artar. (Ramuz el-Ehadis: 104/8)

Dua Allah’tan başkasına yapılmamalıdır. Bir şey Allah’tan başkasından istenmemelidir. Başkası ancak vesile kılınabilir. “Allah’ım, peygamber efendimizin aşkına, sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine…” denebilir. Kur’an’da: “Allah’a yaklaşmak için vesile arayın.” buyrulur. (Maida: 35)

Beddua etmemek gerekir. Çünkü bedduada başkasının zararını istemek vardır. İyi bir insan beddua etmez. Çünkü bedduanın geri dönüşü de vardır.

Dua etmek için dua metni aranmaz. Kalpten, gönülden ne geliyorsa öyle dua edilir.

Duada bencil olunmaz. Olgun Müslüman kendisi ile beraber ailesini çocuklarını ve Müslüman kardeşlerini de duaya katarsa, duası daha da makbul olur.

Bir Müslümanın bir Müslümana yaptığı dua ret olunmaz. Hele ana babanın evladına yaptığı dua da ret olunmaz. Bu yüzden hayır dua almak için çalışılmalıdır.  Mazlumun duasından da son derece kaçınılmalıdır.

Duada bizden önce gidenler, bizim üzerimizde hakkı olanlar da unutulmamalıdır.

Dua her zaman yapılırsa, sıkışık anda yapılan dua daha çok kabul olunur.

Dua ederken şunlara dikkat edilmelidir:

–          Zaman iyi seçilmeli (kutsal günler, geceleri saatler fırsat bilinmeli)

–          Abdestli olunmalı,

–          Allah’a hamd, Resulüne salavat getirilmeli,

–          İstenilen, açık net ifade edilmeli,

–          Riyadan kaçınılmalı, kaş göz hareketlerinden kaçınılmalı,

–          Doğru söz ve helal lokmaya dikkat edilmeli,

–          Kıbleye dönülmeli,

–          Bağırıp çağırılmamalı, yapmacık ağlanmamalı,

–          Resulüllah’ı ve salih kulları vesile ederek dua etmeli,

–          Kalp başka meşguliyetlerden temizlemeli, huşu içinde olunmalı,

–          Duada cimri, bencil davranılmamalı, kendisi için istediğini ana baba ve diğer Müslümanlar için de istenmeli,

–          Dine uygun olmayan bir şey istenmemeli,

–          Duayı ısrarlı, devamlı yapmalı,

–          Acele edilmemeli,

–          Yaşantımız isteklerimize uygun olmalı,

–          Duada olmayacak bir şey istenmemeli,

–          Duada Allah’ın huzurunda edepli davranılmalıdır.


Bu yazıyı 950 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.