Ezan ve Namaz İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Ezanın şartları nelerdir?
      Ezanın şartları şunlardır;
1-Vakit girmiş olmalı,
2-Arapça olmalı,
3-Aslı, tertibi bozulmamalı,
4-Erkek okumalıdır.

Ezan duası Bid’at mıdır?
      Ezan duası Bid’at değildir. Peygamberimiz bizzat şöyle demiştir: ‘’Ezanı işittiğinde, ezan duası yapana şefaatim helal olur’’ buyurmuş ve ezan duasını okumuştur. (Buhari, ezan:8) Ezan duası okumak sünnettir.

Türkçe ezan olur mu?
      Ezan, bütün dünyada müslümanları çağıran ortak bir semboldür. Ezan vahiy mahsulüdür. Aynı zamanda dinin temelidir.
Türkçe ezan isteyenler ‘’Haydin namaza, haydin kurtuluşa’’ diye ezan okunsa sanki namaza koşacaklar, namaz kılacaklar. Bunlar camiye gitmek için Türkçe ezan beklemiyorlar. Ezan, Türkçe okunsa sanki namaza başlayacaklar. Bunların isteği milleti ezansız bırakmak için bir bahanedir.
Bir zamanlar okunan Türkçe ezanlar milletimizi derinden yaralamıştır. Aslına çevrilmesi ile de ülkede bayram havası esmiştir.
Türkçe ezanın halk üzerinde etkisi yoktur. Türkçe ezan bir ideoloji haline gelmiştir.

Camide dünya kelamı konuşulur mu?
      Camide lüzumsuz konuşulmaz. Camide ticaret olmaz. Cami içinde ilan yapılamaz. Camide müzik çalınmaz.
Camide selavatlaşma, eğer konuşmaya sebep olacaksa, o bile terk edilir. Cumalarda, bayramlarda, namazlardan sonra başka konuşma yapılmadan tebrikleşme yapılabilir. Cami, Allah’ın evi ve kutsal bir mekandır saygılı davranılması gerekir.
Camiler dua, zikir, ibadet ve tevekkül yerleridir.
Camide gülmek, şakalaşmak, uyumak caminin kutsallığı ile bağdaşmaz.

İbadet kendi dilinde mi olmalıdır?
      ‘’İbadet kendi dilinde olursa, ibadettir’’ deniliyor. İbadeti emreden nasıl yapılmasını istiyorsa ve emrolunduğu gibi yapılırsa ibadettir.
Bir zamanlar Türkçe ibadet isteyen birinin cenaze namazı kılınmış ve: ‘’Şen ve esen kalınız-Şen ve esen kalınız’’ diye iki tarafa selam verilince gülüşmelere neden olmuştur.
Allah namazı emrederken: ‘’Kurandan okuyunuz’’ diyerek emretmiş, peygamberimizde: ‘’Beni nasıl namaz kılar görürseniz öyle namaz kılınız’’ buyurmuştur. Bir hadislerinde de: ‘’namazda kurandan kolay geleni okuyun’’ diye buyurmuştur. (Müslim, Salat:45)
Kur’an’ın dili: Arap’çadır. Namaz dili de Arap’ça olacaktır. Başka şekilde namaz olmaz.
Baskı döneminde İstanbul Fatih camiisinde namaza duruluyor. İman Fatiha’yı Türkçe okumaya başlayınca cemaat dağılıyor müezzin bağırıyor ‘’ yeter artık yeter bizden başka kimse kalmadı.’’
Türkçe ibadet isteyen Türkçe ibadet etsin. Çekilsin evine ona bir karışan olmaz. Kısacası Türkçe dua yapılır ama Türkçe namaz olmaz.

Namaz nasıl bir ibadettir?
      Namaz dinin direği sayılır; her aklı başında müslümana farz olan bir ibadettir. Bu ibadet herkesten mutlaka istenecektir.
Namaza kulun büyük ihtiyacı vardır. Allah: ‘’Namaz kötülüklerden alıkoyar’’ buyurur. Allah’a kulluk en güzel namazla olur. Ruku ve secde hali kulun Allah’a en yakın olduğu andır.
Namaz kulun miracıdır. İnsan namazla dirilir. Namazla huzura kavuşur. Namaz stresten bunalıma düşmekten alıkoyar. Namazın terki sıkıntılara sebep olur.

Namaz öncesi ne gibi hazırlık gerekir?
      Namaz kılacak olan, namaza davetten önce abdest alıp namaz vaktini beklemelidir.
Huzura çıkacak insan kendine çeki düzen vermeli; bedenen ve ruhen Allah’ın huzuruna çıkmaya hazır olmalıdır.
Makbul olan bir namaz için bedenin helal gıda ile beslenmesi şarttır. Kafa, kalp, mide temiz olmadan namazdan zevk alınmaz.
Namazdan önce dikkat edilecek bir hususta abdestin güzel alınmasıdır. Bir önemli hususta dünya ve dünyadakilerden arınmadan, ayrılmadan namaza durulmamalıdır.

Namazı terkeden küfüre girer mi?
      Namaz emri kesindir. Namazı inkar eden küfüre girer. Namazı unutmaktan, tembellikten dolayı kılmayan büyük günah işlemiş olur.
Namaz imanla küfür arasında perdedir (Rum:31) Namazı terk eden kafir işi işlemiş olur.

Namaz nasıl vesvesesiz kılınır?
      Şeytan en çok namazda vesvese verir. Namazda yanıltır. Kur’an’da vesvesenin şeytandan olduğu ve vesveseye itibar etmeyip Allah’a sığınılması emredilmiştir. (Bakara:147+Ali İmran :60+ A’raf200+Fussılat:36)
Vesvese, Euzu besmele çekerek, Nas, Felak, surelerinin okuyarak ve istiare duasını okuyarak giderilir.
Güzel abdest helal lokma, sağlam bilgi ve itikat düzgünlüğü vesveseyi engeller.

Ana baba namaz kılmayan evladından sorumlumudur?
      Ana baba çocuğuna zamanında namazı öğretmek ve kıldırmakla yükümlüdür. Çocuk bir imtihandır. Allah: ‘’Ailene namazı emret!’’ diyor. (Taha:132)
Eğer ana baba zamanında çocuğuna namazı öğretmedi ise ve kıldırmadıysa sorumludur. İleri yaşlarda namaz öğretildiği halde evlat kılmıyorsa, ana baba ondan sorumlu değildir.

Namaz kimlere farzdır?
      Namaz akıllı, buluğ çağına gelmiş müslümanlara farzdır. Yalnız öğrenmesi ve alışması bakımından küçük yaştan itibaren çocuk öğretilip kıldırılırsa, büyüyünce kılma alışkanlığı kazanır. Peygamberimiz şöyle buyurur: ‘’Çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşına girince kılmayacak olurlarsa dövün, yataklarını ayırın’’ buyurur. (Ebu Davud, Salat:26)

Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?
      Namaz kılanın önünden geçilmesi, namazı bozmaz ama huzuru bozar. Evde çocuklara mani olmak mümkün değildir. Büyüklerin geçmesi günahtır. Onun için namaz kılanın namaza durmadan önüne bir sütre denilen engel koyması uygun olur. Camide namaz kılanın önünden geçmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü peygamberimiz namaz kılana müdahale hakkı vermemiştir.
Evde çocukların önünden geçmesini problem etmemek gerekir. Çünkü namaza mani değildir.

Namaz kılarken sünnetle farz arasında konuşulur mu?
      Aslında namaz bitinceye kadar sünnetle farz arasında konuşulmaz. Eğer bir mazeret varsa, önemli bir durum varsa o zaman konuşulabilir. Konuşulduğu zaman namaz bozulmaz, sevap azalır, huşu kaçar.

Nerelerde namaz kılınmaz?
      Peygamberimiz şuralarda namaz kılmayı yasaklamıştır:
-Çöplüklerde,
-Hayvan ağılında, hayvan kesilen yerlerde,
-Kabristanda,
-Yol üzerlerinde,
-Hamam da
-Kabenin üzerinde,
-İzinsiz başkasına ait mülkte,
-Gasp edilen, hile ile alınan yerde namaz kılınmaz.

Yatsı ile vitir arasında namaz kılınır mı?
      Kılınır; kaza, teravih, teheccüt kılınır. Çünkü vitir namazının esas vakti yatsıdan hemen sonra değildir. Kolaylık olsun diye peygamberimiz birleştirmiştir.

Allah kimlerin namazını kabul etmez?
      Vaktin dışında namaz kılanın, kendisini sevmeyenlere imam olanın kocası haklı olarak dargın geceleyen kadının, Allah’tan başkası için namaz kılanın, bile bile hak yiyenin, haram yiyenin namazını kabul etmez.

Namazı düşüren özürler nelerdir?
     Namazı düşüren özürler şunlardır:
-Adetli nifas’lı olmak,
-Akıl hastası olmak,
-5 vakti geçen bayılma hali,
-İslama yeni girenin önceki namazları,
-Kendini bilmeyen hastanın ve ihtiyarın namazı düşer.

Namazda kıyafet nasıl olmalıdır?
      Namaz, temiz elbise ile kılınır. Necis olmayan boya harç olsa da o elbise ile namaz kılınır, pijama, eşofman temizse onunla namaz kılınır.
Erkek kısa kollu elbise ile namaz kılabilir. Sıvarsa mekruh olur. Takkesiz namaz mekruhtur. Resimli elbise ile namaz olmaz.
Kadın dar, ince elbise, çorapsız, başını, vücudunu tam örtmeyen elbise ile namaz kılamaz.
Erkeğin takkesi alnını örtmemeli ve yahudi takkesi gibi olmamalıdır.

Hangi vakitlerde namaz kılınmaz?
      Güneş doğarken, batarken ve tam ortada iken hiçbir namaz kılınmaz. Secde edilmez. Sabah namazı vaktinde başka namaz kılınmaz. (Ramuz el-Ehadis:310/5+481/1) İkindi ile akşam arası nafile namaz kılınmaz.

 

Telefon çalınca namaz bozulur mu?
      Olur olmaz şeylerle namaz bozulmaz. Hele kimden geldiği belli olmayan telefon için namaz bozulmaz. Ama çok önemli bir telefon bekliyorsa, namaz bozulur, yangın gibi acil durumlarda bozulur.
Eğer telefon çalıp duracak ve kafanızı meşgul edecek olursa, namaz bozulup telefona bakılır veya telefonun meşgul bırakılması da uygun olur.

Namazda akan gözyaşı namazı bozar mı?
      Namazda rahatsızlıktan veya esnemeden dolayı akan yaş namaza mani değildir. Allah korkusundan akan yaş namazı bozmaz. Peygamberimizin seccadesi ıslanırmış. Eğer dünya üzüntüsünden dolayı ağlanırsa, namaz bozulur.
Süt akıntısı, burun akıntısı, ter abdesti de namazı da bozmaz.

Seccadedeki hangi şekiller namaza manidir?
      Seccadedeki, cami, kâbe, bitki, ağaç gibi manzaralar namaza mani değildir.
İnsan, hayvan gibi resimler namaza manidir.
Seccadede insanın dikkatini dağıtan, zihnini meşgul eden şeyler olmamalıdır.

İş yerinde namaz kılınır mı?
      Özel mülkte abdest ve namaz için izin alınmalıdır. İş sahibi namaza mani olamaz. Namaz kılma imkanını sağlamazsa mesul olur. Çünkü farz ve vacip olan bir şeye yasak konamaz.
İş sahibi müsaade ederse hemen kılıp işin başına dönülür. Eğer müsaade etmezse başka iş aranır. Çalışılmak mecburiyeti varsa, başka iş yoksa, çalışmaya devam edilir. Kılınamayan namazlar evde kaza edilir.
İbadete izin verilen yerlerde namaz çabuk kılınır. Kaybedilen çalışma zamanı telafi edilir. Yoksa para helal olmaz. Yani abdestle, tesbih duasıyla vakit kaybedilmez.

Camiye gitmeye mani özürler nelerdir?
      Erkeklerin camiye gitmesi sünnettir. Sevabı 27 derece fazladır. Camiye gitmemek için şu özürler geçerlidir:
– Çok ihtiyar olmak, özürlü olmak,
– Mal, can emniyetinin olmaması,
– Hava şartları müsait değilse,
– Cami çok uzaksa,
– Hasta, çocuk bakımı söz konusu ise,
– Başkalarına zarar verecek bir hal varsa,
– İlmi araştırma ve çalışma yapılıyorsa, camiye gidilmeyebilir.

Kutuplarda namaz nasıl kılınır?
      Kutuplardaki insan, en yakın ülke ve namaz vakitlerini belirlenen yere göre ibadetini yapar, oranın takvimini esas alır.
Kutuplara gitmemiş, gitmeyecek, namaz kılmayan, Cuma, bayram nasıl kılınır merak etmeyen bazı kimseler, kendilerini ilgilendirmeyen bu soruyu soruyor.
Uçakla bir yere giden kimse nerede niyetlendiyse orucunu oranın saatinde göre bozar.

Namazda gözler kapatılır mı?
      Dikkatin dağılmaması için göz kapatılmaz, kapatılırsa insanın gözünün önüne daha çok şekiller gelir. Gözü namazda sürekli kapatmak mekruhtur. Göz, ayakta secde yerine, rükuda ayak uçlarına, otururken dizlerin arasına bakacaktır. Namazda oraya buraya bakılmaz.

Namazda birilerine her hangi bir işaret verilir mi?
      Namazda gözle, kaşla, elle, sesle, öksürükle bir işaret manasına gelen hareket namazı bozar.

Ölenin namaz borcu ödenirmi?
      Namaz için her türlü kolaylık gösterilmiştir. Onun için diğer ibadetler gibi namazın kefareti yoktur.
Kasten terk edilmiş, bile bile kılınmayan namazın kefareti olmaz. Ancak hiçbir şekilde kılamadığı, son anlardaki namazlar için fidye verilir. Bu o yılın fıtır sadakası miktarı bir vakit namaz için verilir. Bu da gerçekçi olur. Kabultü-veheptü denilerek kucaktan kucağa az bir miktar paranın dolaştırılması ile olmaz.

Elbiseye kolonya dökülse ne yapılır?
      Alkol ve kolonya dökülen elin yüzün ve elbisenin yıkanması gerekir. Temizlik 3 defa yıkanmasıdır.
Elbiseye tuz dökülesi alkolün necisliğini gidermez.

İçki içilen otel, lokantada namaz kılınır mı?
      Lokanta yemek yemek için, otel yatıp kalkmak için yapılmıştır. Burada çalışan veya otelde kalan, temiz bir köşede namaz kılabilir.

Tesbih namazı kılmak doğru mu ?
      Tesbih namazını peygamber (as) kılmış ve kılın diye tavsiye etmiştir. Bu namazın sevabının bol olduğunu da bildirmiştir. Tesbih namazı peygamberden sonra kılınmaya devam edilmiş ve fıkıh kitaplarında yer almış bir namazdır. Mübarek gecelerde bilhassa ramazanda kılınır. 4 rekat ve 300 tesbihatla kılınır. Nafile bir namazdır.

Peygamberimiz sünnet namazlarından sonra ne gibi nafile namazlar kılmışlardır?
      Peygamberimiz (sav)’in kıldığı nafile namazlar şunlardır: Tesbih namazı, kuşluk namazı, evvab’ın namazı, gece teheccüt namazı, mescit namazı, abdest namazı, hacet namazı, istihare namazı, tevbe namazı, yolcu namazı, korku namazı gibi namazlar kılmıştır.

Cemaatle namaz kılarken sonradan uyan namazını nasıl tamamlar?
      Sonradan imama uyan, kılmadığı rekâtlar kazaya kalmıştır. Onları aynen kılar. Yani 4. Rekatı yetişen ilk iki rekatı kılarken Fatiha’dan sonra sure okur. En sonda 3. Rekât ta sure okunmaz. Öylece namazı tamamlar.

İmama uyan kimse besmele çeker mi?
      İmama uyan kimse sübhaneke okur. Oturunca ettehıyatü, salli, barik ve rabbenayı okur. Rükuda ve secde de tesbih söyler. Yatıp kalkarken ‘’Allahü ekber’’ der, sure okumadığı için besmele çekmez. Çekmiş olan için namaza mani değildir.

Namazda başka şeylerle meşgul olanın namazı bozulur mu?
      Namaz kılan kimse aynı rekatta bir hareketi üç defa tekrar ederse namazı bozulur. Mesela; kaşınmak gibi, saçını düzeltme gibi. Namazda oraya buraya da bakılmaz.

Müekket sünnetlerin 2. Rekatında salli barik okuyan ne yapar?
      İkindi ile yatsı namazının sünnetlerini kılarken 1. Oturuşta salli barik okunur. Diğer namazların sünnetini kılarken unutarak okunsa, sehiv secdesi yapılması gerekir. Çünkü farz olan kıyam gecikmiştir.

Gözlük veya başa giyilen şeyden dolayı alın yere değmese ne olur?
      Namaz kılarken secdede alınla beraber burun yere değecektir. Alnın yerle teması sağlanamazsa namaz bozulur. Peygamber (as) bir hadislerinde secde 7 kemik üzerine yapılır diyor. Mesela ayaklar uzun süre yerle temas etmese yine namaz bozulur.

Namazda aklımıza olur olmaz şeylerin gelmesi nasıl önlenir?
      Önce helal gıdaya dikkat edilmeli, sonra da abdesti güzel almalı. Şeytan namazda vesvese vererek namazda huzur bozmaya çalışır. Bu durumda namaz kılan biraz iradesine hakim olmalı ve Allah’ın huzurundayım diyerek kendini okuduğu şeylerle meşgul etmelidir. Manalarını düşünmelidir.

Sabah namazına kalkabilmenin çaresi nedir?
      Sabah namazına kalkamamak bir cezadır. Bir günah işleniyor ki Allah huzuruna kabul etmiyor demektir.
Sabah namazına kalkmak için, erken yatmak, abdestli yatmak ve akşam yemeğini az yemek kalkma niyeti ile yatmak. İnsan kalkmak istemezse, Allah onu kaldırmaz. Organları ona itaat etmez. Kulağı ezanı duymaz. Kalkmak nasip olmaz.

Namaz kılmayan evlada nasıl davranılır, zorlanır mı?
      Önce namaz öğretilir ve sevdirilir. Namazın nasıl bir ibadet olduğu anlatılır. Eğer yine de kılmazsa uyarılır. Abdestin var mı? Al beraber kılalım gibi sözlerle kılması sağlanır. Bir noktada zorlanır.

Zevk almıyorum diye namaz terk edilir mi ?
      Namaz Allah’ın emridir. Allah emrettiği için kılınır. İbadet lezzet almak için yapılmaz.
İbadet gafletle değil vazife bilinerek yapılır. Alışkanlık olarak yapılmaz.
Bir insan ısınamıyorsa terk etmesi gereken hataları vardır. Yediğine, içtiğine diline, gözüne dikkat edecektir.
Namazdan zevk almayan ‘’Ben zevk almıyorum diyerek namazı terk edemez. Namaz borcumuzdur, kılınırsa borç ödenir. Kılınmazsa ceza gerekir.’’

Akşam namazı ile yatsı ve sabah namazının farzları neden sesli kıldırılır?
      Öğle ile ikindi, gündüz sessiz, gece namazları ise sesli kıldırılır. Gece namazlarının birinci ve ikinci rekatlarını imanın sesli okuması vaciptir. Eğer içten okunursa sehiv secdesi gerekir. Gündüzde sesli okunursa o da vacibin terkinden dolayı secde gerektirir.
Başlangıçta peygamber (as) hepsini sesli kıldırırdı. Gündüz müşrikler peygamberi dinler, ayetlerle alay eder, kendi şiirleri ile beraber okurdu. Müslümanlar rahatsız oluyordu. İsra suresinin 110. Ayeti nail oldu. Bu ayete göre gece sesli gündüz sessiz okunmaya başlandı.
Peygamberimiz: ‘’Beni nasıl namaz kılar görürseniz, öyle namaz kılınız’’ buyurduğu için gece namazlarını sesli, gündüz namazlarını sessiz okumak Allah’ın emri peygamberin sünnetidir.

Yatsı namazından sonra neden emenerrasulü okunur?
      Her gün yatsı namazından sonra Hz. Peygamber bakara suresinin son iki ayetini okumuştur. Bu ayetler güzel bir duadır. Yatsıdan sonra emenerrasulüyü okumak sünnettir.
Bir hadislerinde: Kim geceleyin bakara suresinin son iki ayetini okursa, bu iki ayet ona yeter’’ buyurmuştur.

Resimli odada namaz olur mu?
      Hz. Aişe resimli pir perde asmıştı. Peygamber (as): ‘’Şu resimli perdeyi önümden kaldırın’’ demiştir. (Buhari, Libas:93)
Tabiat resimlerinin bir mahsuru olmaz. Hayvan veya insan resimlerinin bulunduğu oda da namaz olmaz. Resim varsa namaz kılınacağı zaman üzeri örtülür.
Seccade de Kâbe ve tavaf eden insanlar varsa insanlar fark edilmeyecek kadar küçükse üzerinde namaz kılınabilir. Resimli elbise ile de namaz kılınmaz. İnsan zihnini meşgul eden görüntüler mekruhtur.

Bir namaz kılarken başka bir namaza niyet edilir mi?
      İki namaz birden kılınamaz, aynı anda iki namaza birden niyet edilmez.
Farz ayrı, sünnet ayrı, nafile ayrıdır. Ayrı ayrı emredilmiştir. Zamanları farklıdır. Emredenleri farklıdır, kılınışı farklıdır. Ayrıca her ibadet başlı başına bir ibadettir. Her ibadetin niyeti farklıdır.
Namazlarda çift niyet olmaz. Niyet, namazın farzlarındandır. Bu niyet, kesin ve açık yapılmalıdır. Ne kılınıyorsa niyet onadır. Bir hadiste: ‘’Ameller niyete göredir’’ (Buhari Vahiy:1) buyurulmuştur.
Niyette namazın türünün belirtilmesi gerekir. Kimse kılmadığı namazı kıldım diyemez. Bir defa içine sinmez.
Niyette Şüphe ve tereddüt varsa zaten olmaz.

Namazda söylediklerimizin anlamları nelerdir?
      Namazın içinde şöyle demiş oluruz:
-Allahü ekber: Allah en büyüktür.
-Euzubillahimineşşeytanirracim: İlahi rahmetten kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığınırım.
-Bismillahirrahmanirrahim: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.
-Subhane Rabbiye’l-azim: Alemlerin rabbini her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.
-Semi Allahü limen hamideh: Allah hamd eden kulunun övmesini işitmiştir.
-Rabbena leke’l hamd: Hamd Allah’a mahsustur.
-Sübhane Rabbiye’l-a’la: Yüce Allah’ım seni noksanlıklardan tenzih ederim.
-Es’selamü aleyküm ve rahmetullah: Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
Namazda ne dediğimiz bilinir ve düşünülürse, başka şeyler düşünmekten ve vesveseden kurtuluruz. Namazdan daha çok zevk alırız.

Sehiv secdesi nedir? Nasıl yapılır?
      Sehiv secdesi, yanılma secdesi demektir.
Peygamber (as) ‘’Namazı için şüpheye düşen, doğrusunu araştırsın. Sonra selam versin, sehiv secdesi yapsın. Yani yanıldığı için iki secde daha yapsın. ‘’ (H. Döndüren, İslam İlmihali:336) buyurur.
‘’Sizden biri dört mü, üç mü kıldı şüpheye düşerse şüpheyi atsın, namazı ona göre tamamlasın ve sonunda iki secde etsin.’’ (Age:387)
Sehiv secdesi farzın gecikmesi ve vacibin terkinden dolayı yapılır.
Mesela:
-Sureyi Fatiha’dan önce okumak,
-Fatiha’dan sonra sure okumayı unutmak,
-Birinci oturuşu unutmak,
-Vitirde konutları okumamak,
-Son oturuşta Ettehıyatüyü okumamak,
-Birinci oturuşta, Salli Barik okumak gayri müekketlerde okumamak…vb.
Not: Secde etmeyi unutanın namazı bozulmaz, sevabı az olur. Kasten terk edenin namazı bozulur, bu unutulmamalıdır.

Kıbleye karşı neler yapılamaz?
      Kıbleye karşı tuvalete oturulmaz. Giyinirken, soyunurken, ön ve arkanın kıbleye gelmemesine dikkat edilir.
Kıbleye karşı ayak uzatılmaz. Mazeret varsa uzatılır. Kıbleye karşı tükürülmez.

Namazda Ettehıyatüyü okurken parmak kaldırmak ne manaya gelir?
     ’’Et-Tahıyatü’’ yü okuma esnasında ‘’La ilahe’’ derken sağ elin işaret parmağını kaldırıp ‘’illallah’’ derken indirmek sünnettir. Parmağın kaldırılması başka ilahları inkara, indirilmesi de bir olan Allah’ı ispata işarettir. Bu yapılırken baş parmak ile orta parmak halka yapılır. Diğer iki parmak hafifçe bükülür.
Bu sünnetin yapılmaması ise namazda bir eksiklik değildir. Yapılırsa sevaplı bir iş olur.

Camide nelere dikkat etmeliyiz?
      Cami kutsal bir mekandır, Allah’ın evi kabul edilir. Onun için camiye saygılı olmak ve edepli olmak gerekir.
-Camiye sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır.
-Avlu camiye dahildir. Tükürülmezi sigara içilmez, vb.
-Sarımsan, soğan yiyen camiye gitmez.
-Kirli çorapla, elbise ile camiye gidilmez.
-Başkaları rahatsız edilmez, dünyalık konuşulmaz.
-Başkalarının önünden geçilmez.
-Tesettürsüz, hayızlı, cünüp, abdestsiz camiye girilmez.
-Camide uyunmaz. Zikredilir. Kur’an okunur. Tefekkür edilir.
-Camiye giren, vakit müsaitse iki rekat mescid namazı kılar.

 

Seferilik nedir?
      Seferilik yolculuk manasına gelir. 90 km’den daha fazla mesafeye giden, kendi oturduğu yerden ayrılınca, dönünceye kadar 15 günden az zaman yolcu sayılır. Yolcu farz namazların 4 rekat olanlarını 2 rekat kılar.
Şehirler arası şoför ve görevli şartlara uyuyorsa seferidir. Seferi olan bayram ve Cuma namazından da sorumlu olmaz. Kurbanda üzerine vacip değildir. Yolcunun mesh müddeti 3 gün 72 saattir.
Eğer yolcu farz namazları tam olarak kılarsa ikisi nafileye dönüşür. Ana baba eş evinde seferilik olmaz.
Seferi olan, seferi olanlara imam olur. Eğer başkaları da uyduysa imam 2 rekatta selam verir, yolcu olmayanlar 2 rekat daha kılarlar. Seferilikte sünnet ve vacipler terk edilmez.

Vasıta üzerinde namaz olur mu?
      Vasıta üzerinde namazın bazı farzları tam olarak uygulanamaz. Vasıta üzerinde farz namazlar kılınamaz. Ancak nafile namazlar kılınır. Peygamberimiz binipte nafile kılmış, farz namazları ise inip kıbleye dönerek kılmıştır. (Müslim, misafirin:39)
Vasıtada namaz ima ile kılınır; Rüku ve secde için biraz eğiliyor gibi yapılır.
Vasıtada namaz kılmak müsait olmadı ise daha sonra kaza eder.
Eğer arabanın mola verdiği yerde kılma imkanı varsa orada kılınır. Yolcuların istememesi halinde arabanın durmasını istemek fitneye sebep olacaksa, o namaz daha sonra kaza edilmelidir. Namaz kılacağım diye ısrar edilmemelidir.

Namazda Salli Barik okunmaz mı?
      Namazda Ettehıyatüden sonra Salli Barik okumak sünnettir. Peygamberimiz okumuştur. Salli, Barik okunmayınca sünnet terk edilmiş olur.
Namaz sadece farzlarla kılınmaz, bazıları birinin leyleğe yaptığını yapmak istiyor. Leyleğin ayağı uzun kesmiş, boynu uzun kesmiş, kanadı uzun kesmiş ve karşısına geçip ‘’şimdi kuşa benzedin’’ demiş. İbadetlerin şeklini ve kalıbını bozmak isteyenler böyle şeyler söylüyor. İbadetlerde fazlalık olmayacağı gibi eksiklikte olmaz. Bir şey nasıl emredildiyse öyle yapılmalıdır.

Namazların sünnetlerine ilave yapılır mı?
      Günlük namazlar 5 vakit ve 40 rekattir. Öğle namazının son sünnetini kıldıktan sonra, iki rekat nafile, akşam namazını kıldıktan sonra sünnetin arkasından 2 rekat evvabin namazı vardır. Peygamberimiz bu nafileleri kılmış ve kılınmasını istemiştir. ‘’Beni nasıl namaz kılar görürseniz, öyle kılın’’ demiştir. İki sünnette müekket sünnettir, nafile ile bitiştirilmemelidir. İbadetlerin kalıbı, şekli bozulmamalıdır. Başkalarının kafası karıştırılmamalıdır. (Bak. İ.Canan, Hadis Ans:8/435+17/49+8/446). Birde nafile namazlar ikişer rekat olarak kılınır.

Günlük namaz kaç vakittir?
      Günlük namazların 3 vakitte kılınabileceğini söylemek yanlıştır. Ancak hac’da, Arafatta ve müzdelifede peygamberimiz öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmiştir.
Peygamberimize Cebrail 5 vakit namaz kıldırmıştır.
Kur’an’da ve hadislerde 5 vakit namaz olarak geçer. Bir de günlük namazların 5 vakit olduğu içma ile sabittir.
Bazılarının ağzına bakarsan, şimdiye kadar hocalar müslümanları aldattı, 5 vakit namaz kıldırdı.
Kur’an’da namazın vakit-vakit emredildiği bildirilmiştir. (Nisa:103) (Bak:İsra:78+Hud:114+Taha:130+Rum:17-18+İnsan:25-26).
Miraçta 50 vakit olarak emredilen namaz peygamberimizin talebi üzerine 5 vakte indirilmiştir.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
-‘’5 vakit namaz sebebi ile Allah günahları affeder’’ demiştir. (Ramuz el-E-hadis 219/4+390/13)
Namaz 5 vakittir. 2002 Mayıs ayında 100 kadar fıkıhcının ‘’güncel Dini Meseleler İstihare Toplantısında sonuç bildirgesi yayınlandı. Maddelerden biri: ‘’Namaz 5 vakittir. Bu kitap sünnet ve icma ile sabittir’’ denmiştir.
Din İşleri Yüksek Kurulu 22-01-1998 tarih ve 4 nolu kararında ‘’namaz 5 vakittir’’ kararını vermiştir.

Namazdan sonra dua ve tesbih Bid’at mıdır?
      Namazı kendimiz kılsak da cemaatle kılsak da namaz bittikten sonra dua etmek ve tesbih çekmek sünnettir.
Kur’an’da gece gündüz, sabah akşam Allah’ı tesbih etmemiz emrediliyor ve her şeyin Allah’ı tesbih ettiği bildiriliyor. (Kaf:40+İnsan:26+Ahzab:41-42+Ali İmran:191+İsra:44)
Peygamber (as) namazların sonunda dua etmiş ve tesbih çekmiştir. (Ramuz-el E-hadis:162/7)
Bir hadislerinde de: ‘’Kim namazdan sonra 33 defa sübhanellah, 33 defa elhamdülüllah, 33 defa Allahü Ekber derse, bunlar esmaül-hüsna kadardır. Sonunda da La-İlahe İllallahü vahdehüla, şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve alakülli şeyin kadir’’ derse denizin köprüleri kadar günahları bağışlanır. (Müslim, mesacid:144) buyurur.
-‘’Size tehlil, tesbih,takdis ve tekbir çekmenizi tavsiye ederim. Bunları parmaklarınızla sayın zira parmaklar nerelerde kullanıldıklarından sorulacaklardır ve konuşacaklardır.’’ (İ.Canan, Hadis Ans: 16/115) buyurarak tesbih çekmemizi tavsiye etmiştir.
Bir gün bir grup müslüman peygambere gelerek şöyle der:
-Ya Rasulallah! Zenginler daha çok zekat, sadaka veriyor, sevap kazanıyor. Peygamberimiz:
-Siz de çok sevap kazanmak ister misiniz? Demiş. Onlar da:
-‘’Evet’’ cevabını vermiştir. Peygamber (as) onlara:
-Namazların sonunda 33’er defa Sübhanellah, Elhamdülüllah ve Allahü Ekber deyin, namazın takipçileri bunu her zaman söylerler ve hüsrana uğramazlar (Age:6/26) diyor.
Tesbih çekerken ayet’el kürsiyi okuyanın tesbihe üflemesinin bir anlamı yoktur. Tesbihin şifaha ihtiyacı yok. Okuyan kendisine üflemelidir.

Kaza borcu olan nafile namaz kılabilir mi?
      Vaktinde kılınamayan vitir ve farz namazlar kazaya kalır. Hanefi mezhebine göre kaza borcu olan kimse kaza olan borçlarını öderken bir yandan da sevabı bol olan kuşluk, evvabin ve teheccüt gibi nafile namazları da kılar. Böylece sevaptan mahrum kalmamış olur. Bir insan kaza borcunu 24 saat aralıksız kılmıyor ki, 2 rekat nafileye vakti olmasın. Mesela bir insanın önüne katıp planladığı borcu var. Bu arada bir ihtiyaç sahibi görünce bir ekmek parası vermez mi?
Farz borcu olanın sünnet namazı veya nafile namazı kabul olmaz diye bir şey yoktur. Kul ne yaptı, ne namazı kıldıysa Allah onun karşılığını verecektir. Farzların eksikliği kıyamet gününde sünnetlerle ve nafilelerle tamamlanacaktır.

Namaz kılarken namazları birleştirerek çift niyet yapılır mı?
      Bazıları kaza borcundan kurtulayım derken sünnetleri terk ederek kaybeden durumuna düşmektedir. Sünnet sevabı önemsenmeyecek bir sevap değildir. Önemli olan kaybetmeden kazanmaktır.
Sünnet, sünnet olarak niyetlenilir, farz da farz olarak niyetlenilip kılınır. Hanefi mezhebine göre bir insanın geçmişte önem vermeyip kılmadığı farz borcunu öderken sünnetleri terk etmesi veya farzla beraber çift niyet edip beraber kılması uygun değildir. Böyle bir uygulama hiçbir mezhepte yoktur.
İnsan bunlardan birini kılmış olur. Kılmadığı namazı kılmış olmaz. Çift niyet ikisi içinde geçerli olmaz. Dolayısıyla ikisinide kılmamış olur.
Farzla sünnetin niyeti ayrıdır. Vakti ayrıdır, emredeni ayrıdır, kılınışı ayrıdır. İki namazı birden bir müddet kılanlar içimize sinmedi diyerek geri dönmüşlerdir. Kılmaya devam edenlerde zevk almamışlardır.

Kaza borcu olan sünnetleri terk etmesi doğru mu?
      Kaza borçları ödenirken sünneti feda etmek peygamberi terketmek demektir. Sünnet kılmamak, insanı peygamberden uzaklaştırır. Sünnetin terki şefaati istememek demektir. Sünneti terk edenin peygamber (as) yüzüne bakmaz.
Sünnet farz ve vacipten sonra 3. Derecede sorumlu olduğumuz bir dini emirdir. Allah sünnete uymamızı emrediyor. ‘’Sünneti terk ederek amellerinizi boşa çıkarmayın’’ diyor. Kur’an’da 40 kadar ayet peygambere uymamızı emrediyor.
Farzlar insanın kurtuluşu için yeterli değildir. Eksiklikler sünnet ve nafilelerle tamamlanacaktır. Hanefi mezhebine göre kaza borcu olan da nafile namazları, sünnet namazlarını kılacaktır. Kılmazsa sorumlu olur. Peygamber (as)’ın hiç terk etmediği müekket sünnetleri biz nasıl terk ederiz? Sünnet, nafile, namaz kılmayan farz namazdan zevk almaz. Vacip derecesinde sünnetler vardır.
Peygamber (as):’’Sünnetime uymayanlar benim ümmetimden değildir. Bende onlardan değilim demiştir. Bütün oyunlar, peygamber (as)’ı devre dışı bırakmak, müslümanları peygamberden uzaklaştırarak başsız bırakma gayretidir. Sünnet ödenmesi gereken borçtur. Mükellef sünnetten de sorumluyuz. Peygamber (as) şöyle der:
-‘’Sabahın 2 rekat namazı dünyadaki şeylerden hayırlıdır’’ (Müslim, Salat:96)
-‘’İkindinin sünnetini kılana Allah rahmet eylesin o dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır.’’ (Tirmizi, salat:201)

Kılınamayan namazlar nasıl kılınır?
      Her hangi bir mazeret nedeni ile vaktinde kılınamayan namazlar kazaya kalmıştır. İhmal ve gafletten dolayı kılınmayan namazlar, kaza olarak kılınır.
Henden savaşında 4 vakit namaz kılınamamıştır. Peygamberimiz ashabıyla beraber akşam kaza etmişlerdir.
Yolculuk, hastalık veya iş nedeni ile kılınamayan namazlar sabah namazına kalkılamadıysa o gün öğleye kadar sünneti ile beraber kaza edilir.
Peygamberimiz(as) şöyle buyurur:
-‘’Bir kimse namaz kılmayı unutursa hatırlayınca onu kılsın. O namaz için bundan başka kefaret yoktur.’’ (Müslim, mesacit:314)
-‘’Unutmak, uyumak namaz için mazeret sayılır. Diğer zamanlar ima ile bile namaz kılmak müsaade edilmiş, kolaylık sağlanmıştır. Namaz keffareti olmayan bir ibadettir.
Namaz mutlaka istenen bir ibadet olduğu için vaktinde kılınamayan farz ve vacip olan vitir namazı kaza edilir.
Namazda ben ölünce öderler düşüncesi doğru değildir. Çünkü namazın keffareti yoktur.

Yolculukta seferi iken kılınamayan namazlar nasıl kılınır?
      Seferinin kılamadığı öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları o kişiye ikişer rekât olarak borçtur. Bu borcu ikişer rekat olarak kılar.

Kaza borçlarını ödeyen kişi 5 vakitin ardından kaza kılabilir mi?
      3 Kerehat vaktinde hiçbir namaz kılınmaz. Sabah namazı vaktinde sabahın sünneti ile farzından başka namaz kılınmaz. Diğer vakitlerde istenilen namaz, istenildiği kadar kılınabilir. Öğlenin ardından öğle kılınır, ikindinin ardından ikindi kılınır diye bir şey yoktur.

Namaz kılarken içinden okuyanın namazı bozulur mu?
      Namazda kıraat demek, okumak demektir. Bu da normal işiten birinin kendi duyacağı kadar kelime ve hecelerin dudaktan okunması ile olur.

Kadınla erkeğin namazı arasındaki farklar nelerdir?
      Kadınla erkeğin namazında bazı farklar vardır:
-Tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır.
-Kadın ezan kamet okumaz.
-Rüku da kadınlar sırtlarını düz tutmayıp hafifçe eğer.
-Kadın ellerini göğsün üzerine bağlar.
-Secdede kadın kollarını vücuda yapıştırır.
-Oturunca kadın ayak sırtını yere koyar ve ayaklarını sağ tarafa çıkarır.
-Kadın ayakta iken ayaklarını birleştirir.
-Kadın imam olmaz.
-Kadın Cuma, bayram ve cenaze namazlarından sorumlu değildir.

Sarhoş namaz kılabilir mi?
      Bazıları içki içen ibadet etmeyecek mi? Hem içkisini içer hem de namazını kılar diyor. İçki Kur’an’da, sünnette, icmada ve kıyas yolu ile kesin olarak yasaklanmış, 7 büyük günahtan sayılmıştır.
Kuranda ’’Şeytan işi pislik olduğu bildirilmiştir’’ (Maida:90-91)
Genel kaidedir. Günahlarla, haramlarla dinin emirleri yerine getirilemez.
Bir hadiste içki içenin şirk koşan gibi olduğu ve sarhoşun 40 gün namazının kabul olmayacağı bildirilmiştir. (Ramuz el-E-hadis:424/14+439/6+205/14)
Bir ibadet insanı günahtan, haramdan uzaklaştıramıyorsa o ibadet, ibadet değildir derler. İçki içen Allah’a isyan etmiş olur. Allah:’’Sarhoş iken namaza yaklaşmayın’’ diyor. (Nisa:43)

 Namaz kılmayan oruç tutabilir mi?
      Namaz ibadetlerin başı ve dinin direğidir. Oruç tutan namazda kılarsa sevabı büyük olur. Namaz kılmazsa, oruç tutmuş, borcunu ödemiş olur. Çünkü namaz ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadettir.

Birinci rekat te ayet, ikinci rekat te sure okunabilir mi?
      Sure ayetten daha üstündür. Onun için birinci rekat te sure, ikinci rekat te ayet okunmalı. Önce ayet sonra sure okunmamaya dikkat edilmelidir, uzun sure önce okunmalı, tek sure atlanmamalı ve sıra takip edilmelidir.


Bu yazıyı 13.651 kişi okudu.

2 YORUMLAR

  1. harika olmus elinize kolunuza yüreginize saglik cook güzel olmus hemen hemen aradigim namaz ezan ve ibadet hakkinda sorulari cevaplanmis buldum ALLAH´´RAZI OLSUN

  2. Merhaba Mustafa bey, yukarıdaki yazınızda paylaşmış olduğunuz hükümlerin kaynaklarını da yazar mısınız lütfen. Örneklemek gerekirse, namaz kılanın neden önünden geçilmez(kaynağı ile), neden Önce ayet sonra sure okunmamaya dikkat edilmelidir, uzun sure önce okunmalı, tek sure atlanmamalı ve sıra takip edilmelidir(kaynağı ile), neden Seferilik yolculuk manasına gelir. 90 km’den daha fazla mesafeye giden, kendi oturduğu yerden ayrılınca, dönünceye kadar 15 günden az zaman yolcu sayılır. Yolcu farz namazların 4 rekat olanlarını 2 rekat kılar(kaynağı ile) açıklar mısınız? Saygılarımla…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.