FAİZ

Faiz fazlalık demektir. 4 bin yıl önce Anadolu’da ilk faizcilik yapan Asurlulardır. Asurlu tefeciler, tüccarlar, yerli halka yüksek faizle ödünç altın, para, gümüş, buğday vermişlerdir.

 

  a)- Din ne diyor biliyor muyuz, biliyor muyuz?

Faiz yasak, büyük günahlardan sayılmıştır. Bu yasak kur-an’da şöyle geçer:

-“Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeğin” (Al-i İmran:130)

-“Faiz Allah katında artmaz. Zekat ise malı kat kat arttırır.” (Rum:39)

-“Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kaktığı gibi kalkarlar. Bu onların alım satım faiz gibidir, demelerindendir.Halbuki Allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır.”(Bakara:275)

-“Allah faiz karışan malın bereketini gideriri. Sadakaları ise bereketlendirir.Allah günahta ısrar edenleri sevmez.”(Bakara:276)

-“Ey İnananlar ! Allah’tan korkun eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacağınızı terk edin.”(Bakara:278)

-“Eğer faiz konusunda yasağa uymazsanız Allah ve Rasülü tarafından faizcilere açılan savaştan haberiniz olsun…”(Bakara:279)

Peygamber(as) şöyle buyurur:

-Allah faiz yiyene, yedirene, yazana ve zekatı vermeyene lanet etsin (Ramuz el-Ehadis:347/11)

-Dinin hükmü bu.

Neden faiz yasaklanmıştır?

-Paranın para kazanması helal değildir.Para yatırıma, üretime gidecektir.

-Faiz gelir sayılmaz, emek ve alın teri yoktur.

-Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, kalkarak,yaklaşmalar menfaate dayalı olmasın diye yasak.

-Faizin yayılması, ticareti ve çalışarak kazanmaya mani olur.

-Faiz yiyenlerde, merhamet duygusu ve ahlak anlayışı yok olur.

-Faiz, zayıfı daha da zayıf hale getirir.Servetin, belirli ellerde toplanmasına neden olur.

-Faizli sistem, fakiri daha fakirleştiren bir sistemdir.

 

 b)-Faizin helal olan bir kısmı, helal olduğu bir durum var mıdır?

Fıkıhta bir kural vardır.Çoğu haram olanın azı, azı haram olanın çoğu da haramdır.

Peygamberimiz(sav) veda hutbesinde:

“Faizin her çeşidi ayağımın altındadır” demiştir.

Faizin haram olmayan bir miktarı, bir çeşidi yoktur.Her zaman, her yerde,  herkese faiz haramdır.

Faizin kitap, sünnet ve icma ile haramlığı kesindir.

Kur-an ve sünnette muhalif içtihad olmaz.Kur-an’ın, sünnetin haram kıldığı bir şey fetva ile değiştirilemez.Yorum da yapılamaz.

Faiz miras malda olsa haramdır.Faiz gelir kabul edilemez, kar sayılamaz, ticaret olarak yorumlanamaz.

Enflasyon oranında faiz helaldir denemez.Faiz helalaştırılamaz.Dinde değişiklik yapılamaz.(Şuara:21+Hücurat:16) Dinde kuralları Allah koyar.

Dar’ul-Harp bahane olamaz.İslam’ın emirlerini serbestçe yaşanabildiği bir yerde bahane olmaz.Müslüman her zaman, her yerde müslümandır.

İmam-ı Şafi’ye göre bir ülke tarihte 1 defa İslam hakimiyetine geçse, ebediyen Dar’ul İslam’dır.

Dar’ul-Harpteyiz iddiası, korkunç bir iddiadır.Hiç bir mezhep bunu kabul etmiyor.Mezheplere göre:Bir müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun faiz alıp vermesi  ve faizli muamele yapması helal değildir.Faiz Kur-an’da ülke ayrımı yapılmadan yasaklanmıştır.

İslam’da bir şey yasaksa herkes için yasaktır.

Efendim ben bir yabancı ile faiz alıp veriyorum denemez.Zira bir yabancı ile zina yapılabilir mi?

Repo da faizdir.Hem de kat kat faizdir.Allah: “Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin.Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz”(Al-i İmran:130) buyuruyor.

 

  c)-Faizli kredi kullanılabilir mi?

Mesken kredisi:Ev bir aileye ihtiyaçtır.Eğer bir kimse ev sahibi olmak için gücü yetmiyorsa, borç verecek yardımcı olacak birileri de yoksa, ev kredisi kullanabileceğine dair diyanetin fetvası var.Çünkü ev lüks değil, zaruri bir ihtiyaçtır.Kredi kullanmazsa hiçbir zaman ev sahibi olamaz.Ancak ikinci ev için kredi kullanırsa faize bulaşmış olur.

İhmal ve unutkanlık nedeniyle zamanında yatırılmamaktan doğan fazlalıklar faizdir.Kredili alış verişlerde fazlalık ödenmiyorsa, kart kullanılabilir.Borcu yatırmamaktan doğan fazlalık faizdir.

Teşvik kredilerinde masraf alınıyor, fazlalık alınmıyorsa bu krediler kullanılır.İş kuracak olanlara adı üstünde teşviktir destektir.Devletin tek taraflı desteği paraların yıllar sonra  ödenmesi faize girmez.Geç ödenen maaşlarda ki fazlalık anlaşma olmadığından faize girmez.Peygamber(as):Şüpheyi bırak şüphe vermeyene bak diyor.Şüpheli şeylerden bankanın faizli işlemlerinden kaçınmak en doğru olanıdır.

 

 d)-Faizin vecası nedir biliyor muyuz? 

Yahudi, faizi Yahudi olmayanların ocağını söndürmek için kullanılır. (Tensiye:23/19)

Faizin cezası ağırdır.

–          Kabirden şeytan çarpmış kimse gibi kalkacağı.(Bakara:275)

–          Faizin bereketinin olmayacağı (bakara:276)

–          Faiz yiyenin lanetli olduğu(R. El ehadis:347/11)

–          Faiz yiyen, yediren, senedi yazan ve şahit olan lanet edilmiştir.(Age:4/6)

Bir hadiste şöyle buyrulmuştur.

-“ Allah’a yemin olsun ki, ümmetimden bir grup, aşırı gitme, zevk, gururlanma, oyun ve eğlence üzerine gecelerde, sabah domuz ve maymunun suretinde kalkar. Buna sebep haramı helal saymaları. Çalgıcı kadınlar edinmeleri, içki içmeleri ve faiz yemeleridir.” (R.El Ehadis:459/2)

   

  e)-Faizden korunma nasıl olur?

Faiz ticaret gibidir. Faizde bir gelirdir diyenler bu zamanda faizsiz olmuyor diye düşünenler ben faizi bankadan almıyorum diyenler, faizli alışverişlerde sakınca görmeyenler, kendilerini faiz günahından koruyamazlar. Ayrıca böylelerinin söz ve davranışlarında küfre giden bir yol vardır.

İmam-ı azam hazretleri: alacaklı olduğu kimsenin kapısının önündeki gölge de beklememiştir. Büyüklerimiz bankanın önünden hızlı hızlı geçmiş binasının gölgesinde durmamış ve cami avlularına konan banka oturaklarına oturmamışlardır.

Hz. Ömer (ra) bir faiz yeriz korkusuyla, helal olan şeylerin on da dokuzunu terk ederdik demiştir.

Faizin adından, korkusundan kaçınmadan faizden korunulamaz. Şüpheli durumlarda şüpheli olanı terk etmezsek, faizden uzak kalamayız. Dinin emirlerini menfaatimizin üstünde tutarsak, faiz günahına bulaşmayız.

“kedi yavrusunu yiyeceği zaman toza toprağa belerde yermiş derler ya kılıf aramaz bahane uydurmazsak faizden uzak kalırız.


Bu yazıyı 645 kişi okudu.

1 Yorum

  1. faiz konusunda birçok yazı okudum.hepsinde bir boşluk oluyor. faiz dediğimiz şey şu anda mevduat hesabı geliridir.Yoksa bir vatandaş başka birine faizli kredi vermiyor.Anca bankaya kendi parasını mevduata koyuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.