Günah

Günümüz insanı günahı, haramı bilmiyor. Bilende inançsızlıktan veya iman zayıflığından günah olan şeylerden korunup kaçınmıyor.

Bu günah, bu haram denildiğinde tepki gösteriyor. “Buda mı haram olurmuş, buda mı günah olurmuş” diyerek inkâr ediyor. Veya günah işleyenlerin çokluğunu ifade ediyor. Günaha dadanmış, sapıtmış kimseler ne kadar çok olursa olsun örnek alınmaz.

Kur’an’da ve sünnette günah, haram olduğu bildirilen bir şeyi yapan, günah işlemiş ve isyan etmiş olur. İnkâr eden ise küfre girer.

Bazıları da günah işlerken bunu akıllılık, açıkgözlülük zannedenler oluyor. Hile ile yalanla kul hakkı yiyen kazandığını zannediyor, kaybettiğini düşünmüyor. Diyebiliriz ki, insanımızın ölçüsü değişti.

Müslümanın ömrü “Lâ ilahe İllallah” ile başlar, eğer düzgün bir hayat yaşarsa “Lâ ilahe İllallah” ile sona erer.

Günahların şuursuzca, korkusuzca işlenmesinin sebebi, dinin, hayatın ve hayat ötesinin iyi bilinmemesindendir. Hırsız yakalanacağını bilse, suç işler mi? İşlemez. İşlediği günahın cezasını çekeceğini, kabir azabını, cehennem azabını bilen de günah işlemez.

Bugünün insanının modern putları var. Onlara hizmet ediyor. Onlardan bir şeyler bekliyor. Çoklarının uğur eşyaları var. Önünde sıra sıra uğur filleri var. Yatırlar, dilek yerleri, medyuma danışılmadan iş yapılmıyor. Terslikler, aksilikler hemen büyüye bağlanıyor.

“Çürük baklanın kör alıcısı olur” diye bir atasözümüz var. Bu işler, yol yanlış, rehber yanlış, hedef yanlış ondan oluyor.

Bugünkü duruma Peygamber (as) asırlar önceden şöyle haber vermiş:

  • “Bir grup gelir sünnetimi karalar ve dinin temizliğini bozacak şeyler söyler. Allah’ın, meleklerin ve lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun.” (Ramuzu’L-Ehadis: 507/5)

Her insanın zaafları oluyor. Buna bir de menfaat ve bilmemezlik eklenince şeytan büyük fırsat elde ediyor.

Allah Kur’an’da günahları yüzünden helak olanların sonunu bize anlatmış. İbret alınmıyor, ders çıkarılmıyor.

Yanlış telkinlere kulak veriliyor. Sapıkla, isyankârlar örnek alınıyor.

Şeytan kötülüğü süslüyor, güzel gösteriyor. Bu durumda günahı küçümsüyoruz. Normal görüyoruz. Artık utanma gibi, ceza görme gibi bir endişemiz olmuyor. Günah kabullenilmiş oluyor.

Kendimize mazeret, günaha kılıf aramaya başlıyoruz.

  • Herkes yapıyor ediyor.
  • Şartlar böyle…
  • Artık bu da günah olmaz.
  • Falan böyle dedi.
  • İnsanlar ne der? Gibi bahanelerle günaha ısınıyoruz. Bir de çıkarımıza uygun fetva aldık mı günahlar meşrulaşıyor, haramlar helalleşiyor.

Allah korkusu olmayınca günah korkusu olmuyor. Onun için günahlar üreyip, çoğalıp gidiyor.

 


Bu yazıyı 172 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.