Günah Nedir?

Kuran’da ve Peygamber (AS) ın sünnetinde yasaklanan ve günah olduğu bildirilen şeydir günah.

Günah, faydasız ve zararlı olan şeydir.

Günah, başka bir günaha götüren veya sebep olan şeydir.

Günah, insanı Allah’tan, ibadetten ve iyi şeyler yapmaktan alıkoyan şeydir.

Günah, insanın aklına, inancına, ahlakına ve vücuduna zarar veren şeydir.

 

1-NASIL GÜNAHA DÜŞERİZ?

Bir şeyin günah olduğu bilinmez, günahlardan korkulmaz ve ahretteki azabı düşünülmezse, insan günah işler.

Bir de şu söylentiler insanın günaha girmesinde etkili olur:

Zaman değişti, zaman bunu gerektiriyor.

İçinde bulunduğumuz şartlar böyle, ne yapalım?

Adet böyle, yoksa kınarız.!

Herkes yapıyor.

Biz böyle yaparsak el ne der?

Falan böyle dedi, şöyle yaptı.

İnsan günahsız olmaz.

Bu da mı günah olurmuş canım, ne var bunda.!

Hangi çağda yaşıyoruz?

Öyle şey erkeğe de mi günah olur canım!

Bana ne başkalarından vb…

İşte böyle yanlış telkinler ve yanlış düşünceler günah işlemeyi hem çabuklaştırıyor, hem de kolaylaştırıyor. Böylece istemeyen de günaha düşmekten kendini alamıyor.

Bazıları bu ortamda günaha girmemek mümkün mü? Deyip işi gevşetiyor. Bu şeytani bir telkin. Böyle bir anda daha çok dikkat edilmeli ki, günaha düşülmesin.

Bazıları da şeytan: “ Daha var, daha gençsin” diyerek insanı günahta bırakıyor ve günahı çoğaltıyor, dönmeyi önlüyor.

 

2-GÜNAHTAN KAÇMAK:

Hz. Peygamber: “ Günahları küçük görmekten sakının” buyuruyor. ( Ramuz el  Ehadis: 173/9)

-“ Kul, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe ederse, o siyahlık yok olur. Günaha devam ederse, o siyahlık büyür, kalbini karartır.”(Age: 26/9)

-“Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et.” (Age: 25/11)

– “Bir günah işlediğinde, abdest alıp iki rekat namaz kılan ve tevbe edeni Allah affeder.” (Age: 384/6) Buyurmuştur.

Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurur:

-“ Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et” ( Ramuz el Ehadis: 25/11)

– “Günahlardan kaçın. Hesaba çekildiğin zaman küçük görüp önemsemediğin günahlar seni helak eder.” (Age: 173/9)

Bir hadiste: “ İnsanlar günahta kendilerini mazur görmedikçe asla helak olmazlar” Ramuz:354/2)  buyrulur.

Kuran’da iman sahiplerinden bahsedilirken “ büyük günah işlememek için direnirler” buyrulmuştur. ( Vakıa:46) İmanın muhafazası için günahın büyüğünden de, küçüğünden de kaçınmak gerekir.

Kul, büyük günahlardan kaçarsa, küçük günahlardan Allah koruyacaktır. ( Nisa: 31) Günahlardan kaçınan affolunacaktır. (Necm:32)

İnsan, ibadetlere devam edecek olursa günahlardan, kötülüklerden kurtulmaları kolay olacaktır. ( Ankebut: 45)

Bir de iyiliklerini arttıracak olursa, iyilikleri kötülüklerini götürecektir. ( Hud:114)

İnsan isterse günahsız da yaşayabilir. Günahtan her isteyenin kurtulma fırsatı vardır.

Günahtan uzak kalmak için yanlış yapmamak için gayret edilmeli, günah küçük görülmemeli kötü kişiler ve kötü ortamlardan uzak durulmalıdır.

 

3-GÜNAH İNSANDA NELERİ YOK EDER?

            Günah insanda birçok şeyi yok eder, şöyle ki;

Allah korkusunu, ahiret endişesini, kabir, cehennem azabının korkusunu, günaha girme korkusunu yok eder.

İnsanda utanma duygusunu yok eder.

Kıskançlığı yok eder, insan eşini kıskanmaz olur.

Allah’a itaati yok eder.

Kalbin, gönlün huzuru gider, insanı zevksizleştirir.

Günah işlenen ortamdan melek gider, şeytan gelir.

Ölürken iman gider.

Pişmanlık duymaz, tevbe edemez olur.

Günahkara organları isyan eder, kulluktan, insanlıktan uzaklaştırır.

Ölüm iyi halde gelmez.

Günah işleyen unutkan olur.

Günah iki cihan saadetini yok eder.

Günah, sevapları, hayırları yok eder.

Günah yuva yıkar. Günah insanı kara yüzlü yapar.

Günahın insana, işine çocuklarına, ibadetlerine yansıması olur. İşinde hayır yoktur, çocukları hayretmez., hepsi birer harami olur,eşkıya olur.

 

4-GÜNAHIN CEZASI NEDİR?

Her günahın bir cezası vardır. Her günahın bir yansıması vardır. İnsan günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur, rızkı daralır, sıkıntılı bir hayat yaşar. Bu dünyadaki cezadır.

Kur’an da: “ Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir.” (Şura:30) buyrulur.

Günahları terk etmeyene itaat de nasip olmaz, hidayet de nasip olmaz.

Cezalardan biri de manevi kirlenmedir. Bunu Peygamberimiz (SAV) şöyle ifade eder: “Mü’minler bir günah işleyince kalpte kara bir leke oluşur. Eğer günah sahibi pişman olur, tevbe ederse, o siyah nokta kaybolur. Eğer günahı arttırırsa, siyahlık büyür, nihayet bütün kalbi karartır.” (Ramuz-el Ehadis: 26/9)

Ayette de: “Onların yaptıkları günahlar kalplerinde pas oluşturur.” (Mutaffifin:14)

“ Onların kalplerini mühürleriz, onlar gerçekleri görüp işitemezler.” (A’raf: 100) buyrulmuştur.

“ Onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Ankebut:40)

“ İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.”  (Rum:41)

“ Kitap ortaya konmuştur.Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış! Küçük büyük yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin kimseye zulmetmez.” (Kehf:49) buyrulmuştur.

Cenab-ı Allah geçmişte günahları yüzünden günahkarları cezalandırmıştır. Ahirette de cezalandıracaktır.


Bu yazıyı 678 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.