GÜNAH

Günah, dinde yasaklanan, hoş görülmeyen şeydir.Emri yerine getirmemektir.İnsanın vicdanını  rahatsız eden kötü ve  zararlı olan şeydir.

İlk günah, Hz.Adem ile Havva’nın Cenabı Allah’ın men ettiği; şeytanın kandırması ile yemektir.

İlk tevbe, Hz.Adem ile Havva’nın işledikleri günahtan pişmanlık duyarak Allah’a yalvarmalarıdır.Onlar şöyle dediler.“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz”(A’raf:23)

İlk kan, Adem’in oğullarından Kabil kıskançlıkla Habil’i öldürdü.(Maide:27)

 

  a)-Büyük Günahlar nelerdir?

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

1-Allah’a ortak koşmak.

2-Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek.

3-Namuslu kadına zina isnadında bulunmak.

4-Savaştan kaçınmak.

5-Faiz yemek.

6-Yetim malı yemek.

7-Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek.(Hadis:Camiu’s-Sağır:3/3065)

Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

-Zina etmek.Livata yapmak.

-İçki içmek.

-Kumar oynamak.

-Anne babaya haksız yere isyan etmek.

-Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak.

-Hırsızlık yapmak.

-Gıybet etmek.

-Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek.

-İftira etmek.

-Yetimi azarlamak, doyurmamak.

-Domuz eti yemek.

-Ölü hayvan eti yemek.(Bunlar da Kur-an’da geçen büyük günahların başlıcalarıdır.)

-Allah’ın rahmetinden ümit kesmek.

-Allah’ın rahmetinden emin olmak.

-Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak.

-Koğuculuk yapmak.

-Büyü yapmak.

-Fala bakmak.

-Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak.

-İbadetleri geciktirmek, terk etmek.

-Rüşvet almak vermek, aracı olmak.

-Besmelesiz kesilen hayvanı yemek.

-Sövmek, lanetlemek.

-Kibirlenmek.

-Allah’ın dinine müdahale etmek.

İslam büyüklerinin eserinde geçen

Büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

1-Kumar

2-İsraf

3-Riya

4-Kibir

5-Rüşvet

6-Zulüm

7-Yalan

8-Gıybet

9-Kötü zan

10-Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek

11-Günah işlemekten korkmamak.

12-Büyü yapmak.

13-Gaybı bildiğini iddia etmek.

14-Fala bakmak

15-Ruh çağırmak.

16-Uğur, uğursuzluk aramak

17-Ölmüşlerden yardım beklemek.

18Bazı insanları günahsız saymak

19-Allah’a  yaptığını başkasına yapmak, Allah’tan istediğini  başkasından istemek.

20-İbadeti terk etmek

Birgün Resulullah (sav):

-“Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? diye 3 defa sordu.

Biz de:

-Evet ya Rasulullah, dedik.

Resül-i Ekrem (sav):

-“Allah’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek” buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve:

-“İyi dinleyin, bir de yalan söylemek  ve yalancı şahitlik yapmak” buyurdu.Bu sözü durmadan tekrarladı.Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke sussa, diye içimizden geçirdik.(Buhari, Edep, 6:Müslim,İman ,143)

Gandiye göre  7 ölümcül günahta şunlardır:

1-Zahmetsiz servet

2-Bilinçsiz haz

3-Karaktersiz bilgi

4-Ahlaksız ticaret

5-İnsaniyetsiz bilim

6-Özverisiz inanç

7-İlkesiz siyaset.

 

 b)-Günahtan nasıl korunulur?

İnsan küçük günahları önemsemezse, şüpheli şeylerden kaçınmazsa, günaha kapı. Açrarsa, günaha düşer.

Hz.Osman (ra) bizleri ikaz sadedinde şu bilgileri vermektedir:

Hazine, altında yapılmış levha idi.Üzerinde şu yedi satır yazılıydı:

1)Ölümü bilip de gülen kimseye şaşarım.

2)Dünyanın fani olduğunu bilip de ona rağbet eden kimseye şaşarım.

3)Her şeyin bir kader ile tayin edildiğini bilip de elden çıkan şeye üzülen kimseye şaşarım.

4)Hesaba tabi tutulacağını bildiği halde mal toplayan kimseye şaşarım.

5)Cehennem ateşini bildiği  halde günah işleyen  kimseye şaşarım.

6)Allah’ı yakınen bildiği halde, O’ndan başkasını anan kimseye şaşarım.

7)Cenneti yakinen bildiği halde dünyada istirahat ümit eden kimseye ve şeytanı düşman olarak bildiği halde ona itaat eden kimseye şaşarım.

İsteyen her insanın günahtan korunma, günaha düşmeme şansı vardır.Günahta zorlama olmaz.

Sağlam bir iman ve amel insanı her türlü günahtan korur.Ku-an’da:“Namaz kötülüklerden alıkor.” Buyurur.(Ankebut:45)

Küçük hatalardan kaçınan, büyük günaha düşmez.

Günahlarından  dolayı helak olanlar hatır da tutulursa, günahlara karşı  bildirilen cezalar hatırda tutulursa, insan neden günah işlesin?

İyi insanlarla, iyi ortamlarda güzel bir hayat yaşanırsa, günah insana nasıl bulaşır?

Ölümü, kabri, sıratı, mahşer yerini ve cehennemi unutmazsak, sorguyu, hesabı düşünürsek, günah işlenir mi?

Allah görüyor, Allah biliyor, Allah soracak derse bir insan, günah işlemeye nasıl cesaret eder?

İnsan:“Allah beni bunun için mi yarattı?” derse kendini günahtan alıkoymaz mı?

 

 c)-Günah neleri yok eder?

Günah insanı rahatsız eder, mutsuz eder.Kur-an’da:“İnsanların işledikleri günahlardan yüzünden  kara da ve denizde  düzen bozuldu”(Rum:41)

-“Günah işleyenleri günahları yüzünden cezalandırdık”(A’raf:165) buyrulur.

Peygamber(as):“Haceru’l-Esvet bembeyazdı.Onu insanların günahı kararttı” buyurur.

Günah yüzünden insan, iyiliklerden güzelliklerden faydalı iş işlemekten mahrum olur.

Günahlar insanın işine, aşına, ailesine yansır.Günah insanı ibadet etme zevkinden alıkor.Günah işlemeye devam edenin duası kabul olmaz.Organları kendine isyan eder.

Peygamber(as):Kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur”(Ramuz el-ehadis:98/7)

-“Kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir  nokta oluşur.Eğer tevbe etmez, günahı bırakmazsa o siyahlık büyür ve kalbi karartır.”(Age:26/9) buyurur.

Bu gerçek Kur-an’da şöyle ifade edilmiştir.

“Onların yaptıkları  günahlar kalplerinde pas oluşturur.”(Mutaffifin:14)

“Onların  kalplerini mühürleriz, onlar gerçekleri görüp işitemezler.”(A’raf:100) buyrulmuştur.

*“Günahkarları günahlarından dolayı cezalandırdık.Kendilerine yasaklanan  şeylerden vazgeçmeyince onlara:Aşağılık maymunlar olun! Dedik”(A’raf:165-166)

Günah, Allah’ın korkusunu, ahiret endişesini utanma duygusunu yok eder.Ona ölüm iyi halde gelmez.İmansız gitme tehlikesi vardır.Günah,hayırları, sevapları alır götürür.Günahların kokusundan melekler ondan uzaklaşır.

 

 d)-Günahın ne gibi cezası vardır?

Bilerek günah işleyen ve günahta ısrar eden daha bu dünyada cezalandırılır.Müstehcenlik, fuhuş ve kul hakkı yemek gibi.

Günah işlemekten çekinmeyen, işlediği günahla övünen ve başkalarına anlatanın bağışlanması çok zordur.Başkasının kusurunu araştıran, onu kınayan, o günahı işlemeden ölmez.

Günah manevi kirlenmeye neden olur.İnsan da şefkat, merhamet gibi duyguları yok eder.Günahkar, Allah’ın ikramından ve ihsanından mahrum olur.Cenabı Allah’ın cezalandırdığı insanlardan birkaç örnek verelim:

Kur-an’ da şöyle buyrulur:

-“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz kötülükten men edenleri kurtardık.Zulüm edenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık.”

“Kibirlenip de kendine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara:“Aşağılık maymunlar olun dedik”(A’raf:165-166)

-Firavun ve adamları için:“Onlar yoldan çıktı.Biz de onları suda boğduk.”(Zuhruf:55)

-Lut kavmi için:“Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler.O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.”(Hakka:10)

-Hz.Musa’yı ve Harun’u yalanlayanlar ve günaha dalanlar için:“Bu sebeple helak edilenlerden oldular.”(Müminun:48)

-“Başımıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinize işledikleriniz  yüzündendir.”(Şura:30) buyrulmuştur.

Cenabı Allah bazı günahları ertelenmez, ibret olsun diye dünyada ceza verir:

-Cenabı Allah, Nuh kavmini, tufanla cezalandırmıştır.

-Ad kavmini, şiddetli rüzgarla,

-Semud kavmini, beyinleri patlatan bir çığlıkla, uğultu ile,

-Lut kavmini, taş yağdırarak, yerin dibine batırarak,

-Şuayb kavmini, gökten ateş yağdırarak,

-Firavunu ve adamlarını denizde boğarak,

-Ebrehe’yi ebabil kuşları ile,

-Pompe halkını vezü yanardağı ile cezalandırmıştır.

Günahkara lanet okunmaz, beddua edilip kötülüğü istenmez, terk edilmez.Onun ıslahı istenir. Islahı mümkün olmazsa, Allah’a havale edilir.

   e- Günahtan nasıl dönülür?

“ Ey İman edenler!. Eğer Allah’tan korkarsanız o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.”(Enfal:29)

Peygamberimiz(as) da:

–          günahlarına tövbe eden günahsız gibidir. Buyurur.

Günah işlemek, kulun aczinin ifadesi, affetmek ise Allah’ın büyüklüğünün nişanesidir.

Günahtan kurtulmak, pişmanlık, günahı terk, tekrar işlememk üzere tevbe ile mümkündür.

Günahı tekten sonra iyiliklere sarılmak günaha dönüşü önler. Allah: “ İyilikler kötülükleri yok eder” (Hut:114)buyurur.

İbadetlerde çirkin işlerden alıkor. (Ankebut:45)

İyi ortam, iyi arkadaş günah işleme fırsatı vermez, hele hayırlı, hayra vesile olan meşguliyet bulunursa, artık günah insanı terk eder ve şeytanla arkadaşlığı biter.


Bu yazıyı 877 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.