Günaha Nasıl Düşülür?

İnsan inandığı gibi yaşamazsa, iman kalbe inmemiş ise, günaha meyyal olarak yaratılan her insan günah işlemekte sakınca görmez.

İnsanın nefsi her an kötülüğü arzular ve kötülüğü emreder. Her kötülüğün başı, nefsin arzu ve istekleridir. Nefsine hâkim olan pişman olmaz, yüzü kızarmaz, mahrum olmaz.

Utanma duygusunun olmaması, insana günah işletir. Peygamber (as): “utanmıyorsan dilediğini yap.” Der. Hz. Ömer (ra) da:

  • “Utanma duygusu olmayanın günaha düşme endişesi kaybolur.” Demiştir.

Allah’tan korkmayan günaha düşmekten korkmaz. Atalarımız:

  • “Kork Allah’tan korkmayandan”
  • “Allah’ı olmayanın ahlakı olmaz” demişlerdir.

Sapık düşünceler insanın günah işlemesine neden olur.

  • Zaman değişti.
  • Hangi devirdeyiz?
  • El ne der?
  • Herkes öyle, böyle.
  • Bu da mı günah olur? Diyen kendini günahın ortasında bulur.

Menfaat ön planda tutulursa, kötüler örnek alınırsa ve yanlış telkinlere kulak verilirse, günah insana her an yakındır.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış düğmelenirse, hepsi yanlış olduğu gibi, yanlış atılan bir adım insanı günahtan günaha sürükler.

Günahı hafife almak, küçük görmek, insanı büyük günahlara düşürür.

Şüpheli şeylerden kaçınmamak insanı günaha götürür.

Ahiret inancının olmaması, kabir, cehennem endişesinin yokluğu, insanı severek günah işletir.

Bilgi noksanlığı ve ibadet alışkanlığının olmayışı, insanı kolayca günaha düşürür.

Kötü ortam, kötü arkadaş günah işlemekte yardımcı olur.

Kur’an’da: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve Müslümanlar olarak can verin.” (Al-İmran: 102) buyurularak temiz kalmanın yolu gösterilmiştir.

Peygamberimiz de: “Kul günaha düşmek istemez ve günahtan kurtulmak isterse, Allah onu korur.” Demiştir. (Ramuzu’L-Ehadis: 25/11) Buna göre insan istemezse günah işlenmez. Burada irade ve nefse hakimiyet şarttır.

Dünya hırsı insanı günaha sürükler.

Geçmiş milletlerden ders almamak, günah işlenmesine engel kalmaz.

Şeytanın telkinlerine uymak. Şeytan zaten insana iyi şeyler fısıldamaz. Sapıtmak için yeminlidir. Hep fırsat kollar.

Allah’a şeytan şöyle dedi:

  • “Rabbim beni kovmana karşılık ben de yeryüzünde günahı süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.” (Hıcır: 39)

Allah’tan uzaklaşana şeytan musallat olur, onu günah işlemesi için kışkırtır. (Zuhruf: 36)

Şeytana uyan, zarar görür. (Nisa: 119)

Şeytan, insana gerçek olmayan vaatler de bulunur. (Nisa: 120)

Şeytan, insanı Allah’ı anmayı unutturur. (Mücadele: 19)

Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. (Bakara: 168 + 200) ona uyanın burnu pislikten kurtulmaz.


Bu yazıyı 502 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.