Günahlar

A- Günah Nedir?

Kur’an-da ve Hz. Peygamberin sünnetinde yasak olan şeylerdir. Başka bir ifadeyle günah, insanın vicdanını sızlatan şeydir.

Günah bilinmezse, günahtan korkulmazsa, günah küçümsenip, hafife alınırsa insan günaha düşer.

Bir hadiste şöyle buyrulur:

– “İnsan günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse o siyahlık yok olur. İnsan günaha devam ederse, o siyahlık büyür ve kalbini karartır.” (Ramuz’ul-Ehadis: 25/11)

Günah insandan birçok şeyi yok eder. Mesela günaha devam eden de ahiret anlayışı, utanma duygusu, hak hukuk anlayışı kalmaz. Günahkâr kulluktan çıktığı gibi insanlıktan bile çıkar.

Günahların mutlak cezası vardır:

– Kul günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur.

– Rızkı daralır, sıkıntılı bir hayat yaşar.

– Günah manen kirlenmeye neden olur. Merhametsiz hale getirir.

– Günahı sebebiyle cezalandırır. Hatta yakınlarına bile bu ceza yansın.

Bir insan günah işlerse, günahkâr olur. Günahın günah olduğunu kabul etmezse küfre girer.

 

a) Büyük günahlar

Günahlar; büyük günahlar ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır. Büyük günah Kur’an da ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır.

 

1- Büyük günahlar nelerdir?

Allah Resulu büyük günahları bize şöyle bildirmiştir:

Allaha şirk koşmak,

1- Anaya babaya isyan etmek,

2- Haksız yere birini öldürmek,

3- Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak,

4- Zina yapmak,

5- Cihattan kaçmak,

6- Yetim malı yemek,

7- Haramları işlemekte ısrar etmek,

8- Faiz yemek,

9- Hırsızlık yapmak,

10- İçki içmek,

11- Büyü yapmak yaptırmak,

12- Yalan şahitliği yapmak,

13- Yalan yere yemin etmek , (Buhari Vesaya: 8/1172)

 

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

1- Allah’a ortak koşmak,

2- Allahın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek,

3- Namuslu kadına zina isnadında bulunmak,

4- Savaştan kaçmak,

5- Faiz yemek,

6- Yetim malı yemek

7- Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek. (Hadis: Camiu’s: 3/3065)

 

b) Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

– Zina etmek, livata yapmak,

– İçki içmek,

– Kumar oynamak,

– Anne babaya haksız yere isyan etmek,

– Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak,

– Hırsızlık yapmak,

– Gıybet etmek,

– Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek,

– İftira etmek,

– Yetimi azarlamak, doyurmamak,

– Domuz eti yemek,

– Ölü hayvan eti yemek (Bunlar da Kur’an-da geçen büyük günahların başlıcalarıdır.)

– Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,

– Allah’ın rahmetinden emin olmak,

– Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak,

– Koğuculuk yapmak,

– Büyü yapmak,

– Fala bakmak,

– Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak,

– İbadetleri geciktirmek, terk etmek,

– Rüşvet almak, vermek, aracı olmak,

– Besmelesiz kesilen hayvanı yemek,

– Sövmek, lanetlemek,

– Kibirlenmek,

– Allah’ın dinine müdahale etmek,

 

c) Kur’an da zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

– Hırsızlık yapmak (Maida: 38)

– Allah’a ortak koşmak (Maida: 72)

– İçki içmek, kumar oynamak (Maida: 90)

– Cana kıymak (Isra: 31 + 33)

– Yetim malı yemek (Nisa: 10)

– Zina etmek (İsra: 32)

– Anaya babaya isyan etmek  (İsra: 23)

– Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak (Nisa: 137)

– Büyü yapmak (Bakara: 102)

– Faiz yemek (Bakara: 275)

– İnsanları allah yolundan alıkoymak (Bakara: 219)

– Temizi pis olanla değiştirmek (Nisa: 2)

 

Hadislerde zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

– Allah’a ortak koşmak,

– Cana kıymak, çocuğunu öldürmek,

– Komşusunun namusunu kirletmek, (Tecrid –i Sarih Ter. 11/38)

– Kişinin ana babasını lanetlemesi (Age: 8/122)

– Yalan söylemek (Age: 8/68)

– Lanetleşmek, içki içmek, çalgı çalıp eğlenek, zina etmek (Ramuz-el Ehadis: 53/18)

– Namuslu kadına iftira etmek, büyü yapmak, yetim malı yemek, haramda ileri gitmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek yalan yere ymin etmek (Buhari, Vesaya 8/1172)

 

d) İslam büyüklerinin eserlerinde geçen büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

– Kumar

– İsraf

– Riya

– Kibir

– Rüşvet

– Zulüm

– Yalan

– Gıybet

– Kötü zan

– Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek,

– Günah işlemekten korkmamak,

– Büyü yapmak,

– Gaybı bildiğini iddia etmek

– Fala bakmak

– Ruh çağırmak

– Uğur, uğursuzluk aramak

– Ölmüşlerden yardım beklemek

– Bazı insanları günahsız saymak,

– Allah’a yaptığını başkasına yapmak, allahtan istediğini başkasından istemek

– İbadeti terk etmek

– Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek

– Allah’a iyilik yapana şükretmemek

– İmansız olmaktan korkmamak

– Faiz alıp vermek

– Müslümanları aşağı görmek

– Müstehcen söz ve resim

– Zulmetmek

– Ana babaya isyan etmek

– İçki içmek

– Hırsızlık yapmak


Bu yazıyı 844 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.