Hak sahipleri kimlerdir?

Bir insanın üzerinde 3 hak vardır.Bu can:Allah’ın hakkı, kul hakkı ve hayvan hakkı.Cenabı Allah dilerse kendi hakkından vazgeçer.Kul ile Hak  iadesinden sonra helalaşmak gelir.Bu hak ahirete kalırsa hak sahipleri sevapları alır, günahlarını vererek hak yerini bulacaktır.Hayvan hakkına gelince, onunla helalleşme, dünya da olmayacağına göre, ahirette hayvana yapılanı, hayvanda aynen yaparak hak yerini bulacaktır.

Yaşanılan hayatta ki hak sahipleri şunlardır:

-İnsanın üzerinde emeği geçen herkes hak sahibidir.

-Başta  anne baba hak sahibidir.Bu hak ödenecek bir hak değildir.İnsanı bir damla sudan, bir lokma etten var edenlerin hakkı nasıl ödensin?Allah öf bile deme diyor.Peygamber(as) “Ana babasının yaşlılık günlerine yetişip de cennete giremeyenin burnu sürtülsün”…diyor.

-Komşu hakkı da önemli bir haktır.Komşunun verdiği rahatsızlıklarına katlanmakta komşu hakkına girer.Peygamberimiz, Cebrail o kadar çok komşu hakkından bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Demiştir.

 

 Komşuluk adabı şu şekilde sıralanmıştır.

1)Karşılaştığı zaman içten ve samimi olarak selamlaşmalı, hal hatır sormalı, güler yüzlü, tatlı dilli olmalı.

2)Kaba davranmamalı haksızlık yapmamalı.

3)Maddi ve manevi ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermekte yardımcı olmalı.

4)Kendisi veya ailesinden biri rahatsızlandığı zaman ziyaret etmeli

5)Ölüm ve benzeri bir musibet anında taziye de bulunmalı, teselli etmeli.

6)Kederini ve sevincini paylaşmalı.

7)Gizli hallerini araştırmamalı.

8)Yapmış olduğu davetlere icabet etmeli.

9)Özellikle bayramlarda ve müsait zamanlarda ziyaretine gitmeli.

10)Komşusunun elinde olanlara  göz dikmemeli,haset etmemeli.

11)Evinde olmadığı veya uzun bir seyahate çıktığı zaman evine ve ev halkına göz kulak olmalı.

12)Evini satarken, dükkan komşusu ise dükkanını satarken önce komşusuna teklif etmeli, komşusu alamayacağını ifade ettikten sonra başkalarına teklif etmeli.Çünkü İslam hukukunda komşusunun şufa hakkı vardır.Komşusu için zararlı olan, komşusuna düşmanlık yapan kimselere satmamak da komşuluk hakkı ve adabındandır.

-Eşlerin, çocukların, yaşlıların, akrabaların, yetimlerin, dulların haklarına son derece riayet edilmelidir.

-Misafire ikram, iyi muamele, müslümanın Müslüman üzerinde önemli bir haktır.

Peygamber(sav) şöyle anlatıyor:

-“Bir adam vardı.Bir gün kardeşine ziyaret için yola çıktı.Allah’ın görevlendirdiği melek önüne geçip sordu:

-“Nereye?”

-“Bir kardeşimi ziyarete gidiyorum.”

-“Senin akraban mı?”

-“Hayır.”

-“Ondan elde edeceğin bir menfaat var mı?”

– “Hayır.Ben onu sırf Allah rızası için ziyarete gidiyorum.”

Melek ona dedi ki:

-“Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor.”(Müslim Birr:38)

Bir kutsi hadiste Cenabı Allah şöyle buyurur:

-“Kulum beni sevince bende onu severim.Onu sevince, onun adeta konuşan dili, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum.”(Buhari, Rikak:38)

– Devlet de iş veren de hak sahibidir. Devlet malına zarar verilmez. Çalışanların hasta olmadan rapor alması,verilen işi tam yapılmamasından hak doğar.

Çalışanla işveren arasındaki ilişkiler, düşmanca değil, kardeşçe olmalıdır. Çalışan hak etmeli, çalıştıran, hakkını zamanında ve tam olarak vermelidir.

-Ana karnındakinin de hakkı vardır. Kürtajla öldürülmemesi, hayat hakkının elinden alınması cinayettir. Ananın sağlıyı söz konusu, anne özürlü ve bakamayacaksa, kadın tecavüze uğramış ve çocuğu istemiyorsa, o zaman kürtaj caiz olabilir.

-Kaçak su, elektrik gibi şeyleri izinsiz, gizlice kullanmak kul hakkına girer. Hak gaspıdır. Kaçak su ile alınan abdest, abdest olmaz, kılınan namaz namaz olmaz.

-Buluntu maldan, kaçak maldan, çalıntı maldan, usulsüz yalan beyanla alınan, ölenin maaşını almaktan yeşil kart almaktan, vergi kaçırmaktan tek kelime ile menfaat temin etmekten hak doğar.

Ne yazık ki, bugün adalet pek yerini bulmuyor.Şu haberlere bakalım:

“55 yıldır bitmeyen tapu davası 40 hakim eskitti.”(05-12-2010.Zaman)

“Vatandaş ancak yargıdan şikayetçi.”(11-12-2009 Yeni Şafak)

Kanun uygulayıcısı:“Anayasayı çiğnedik.”(02-08-2010 Zaman) dedi.

Bir yolcu ihtiyaç giderecektir.Bir köye sapar.Köyün köpekleri saldırır.Kendini korumak için yere eğilir hiçbir taşı eline alamaz.Derki:”Ne biçim köy!Taşları bağlamışlar, köpekleri salı vermişler!”


Bu yazıyı 552 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.