Hangi hallerde insan küfre girer biliyor musunuz?

Osmanlı alimlerin den Ömer Nesefi nin “akaid” adlı eserinde insanı küfre götüren haller şöyle sıralanmıştır:
-Kitap ve sünneti reddetmek.
-Kitap ve sünnetin bilinen manalarının dışında gizli manalar cıkarmak.
-Haram ve günahı helal saymak
-Dinle, dinin emir yasakları ile alay etmek.
-Allahın azabından emin olmak.(A’raf:99)
-Gaybdan haber vermek veya gaybdan haber verene inanmak
Cenab-ı Allah’a imanla ilgili küfre götüren haller:
-Allah’a uygun olmayan bir vasıf yakıştırmak, Allahın emirleri ile alay etmek.
-Allah’a ortak koşmak Allah’a bir şey yakıştırmak, Allahın sıfatlarından birini inkâr etmek.
-Allah’a şekil ve mekân izafe etmek
-Küfre rıza göstermek.
-Gaybı bildiğini iddia etmek.
-Hesabı sorguyu inkar etmek.
-Ruh göçüne inanmak.
-Allahı gördüğünü, konuştuğunu iddia etmek.
Peygambere iman konusunda küfre götüren haller:
-Peygamberi inkâr etmek
-Sünneti red etmek.
-Son peygamberin peygamberliğini reddetmek.
-Peygambere günah yakıştırmak
– Peygamberlik iddiasında bulunmak.
– Peygambere delilik,sihirbazlık isnat etmek.
– Peygamberle alay etmek, onu küçük düşürmek.
– Peygambere sövmek, dil uzatmak.
Kur’an, ibadet konusunda küfre götüren haller:
-Bir ayeti, sûreyi inkâr etmek.
-Kur’anda geçen bir şeyi kabul etmemek.
-Kur’ana saygısızlık yapmak.
-Kur’an da değişiklik istemek.
-Kur’an ın faydasını görmedim demek.
-Günah işlerken besmele çekmek, Kur’an okumak.
-Namaz kıl diyene: Kılmayacağım, demek.
-Namaz yatıp kalkmaktır, faydasını görmedim demek.
-Bilerek abdestsiz namaza durmak
-Ramazanla, oruçla alay etmek.
-Ahireti, ceneti cehennemi inkar etmek.
-İslam dinini diğer dinlerle bir tutmak.
-Dine inanmamak dini lüzumsuz görmek.
-Birini sırf Müslüman olmasından dolayı alay etmek, kötülük yapmak.
-Dini değerlere sövmek, dil uzatmak.
-Müslüman olmadığını söylemek.
-Başkalarını haksız yere küfürle itham etmek.
-Allahtan, ahretten korkmam demek.
-Haram ve günah olan bir şeyi helaldir, güzeldir demek.
-Kâfirin İslam’a uymayan yönlerini tasvip etmek.
-Keşke Hıristiyan olsaydım demek.
-İnsana tapınmak, secde etmek.
-Başkalarına küfre gidecek şeyleri tavsiye etmek.
-Şakada olsa küfüre götüren söz söylemek.
Bu durumlarda dinden çıkılır. İman gider, imana bağlı olan nikâhda gider. Tekrar imana dönmek isteyen, kelimei şehadet getirir. Nikahı tazeler. Daha önceki bütün sevapları gitmiş olur. Günahları durur.
İnsan için imanın önemini biliyormuyuz?
İman, amelle beslenir, amelle korunur. İmansız paslı yürek sinede yüktür. Kaygusuz Abdal şöyle der:
-“Su Adem dedikleri:
El ayakla baş değil
Adem manaya derler
Süret ile kaş değil.”
İnsanı insan yapan, şahsiyet kazandıran imandır. İnsan imanını kaybedince kendiside kaybolur, bir hiç olur. İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez. İnsan inanmıyorsa, Allah yanında bir değeri yoktur.
İman, insanı başıboşluktan kurtarır. Sorumluluklar yükler.
İmam-ı Şafi bir sabah düşünceli halde yürürken biri:
-“Efendi Hazretleri, derin düşünce içinde görürüm sizi, bir sıkıntınız mı var yoksa?” diye sorar. İmam-ı Şafii Hazretleri:
-Her sabah benden istenenleri düşünüyorum da onun için dalgın yürüyorum, der.
Adam merak eder:
-Her sabah sizden istenenler nedir? Neleri düşünüyorsunuz böyle derinden?
-Her sabah yeni bir güne başlarken benden şu sekiz şeyin istendiğini düşünüyorum, diyen Hazreti İmam saymaya başlar her sabah istenen sekiz şeyi:
1) Rabb’im, benden farzlarını istiyor.
2) Rasûlullah Efendimiz benden sünnetlerini istiyor.
3) Aile ve çocuklarım benden helal nafakalarını istiyor.
4) İmanım ve aklım benden Rabb’imin emirlerine uymamı istiyor.
5) Nefsim ve şeytanım da benden kendilerine uymamı istiyor.
6) Her an amelimi yazan melekler de hep sevap yazdırmamı istiyor.
7) Her doğan güneş bir gün daha yaşlandığımı hatırlamamı istiyor.
8) Her sabah Azrail de kendisine bir gün daha yaklaştığımı düşünmemi istiyor.-İşte her sabah bu istekleri düşünerek yürüyorum ve yollarda. Dalgın görünüşüm sebebi bu isteklerdir.
Kısacası son zamanlarda içi boş bir dindarlık yaşanıyor.” Müslümanım ” diyen İslam dışı bir hayat yaşıyor, cahiliye devrinin kötülüklerini hayatına taşıyor.


Bu yazıyı 2.357 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.