Hatalarından Dolayı Cezalandırılan Kişiler

Allah dostlarından biri şöyle der:
-“Kişi namaza kılarken kendisine Lânet okurda hiç haberi olmaz.
-Bu nasıl olur ? diyenlere şöyle der :
-Eliyle veya diliyle ona buna zulmeden , insanları çekiştiren, haksız yere mallarını yiyen biri, namaz kılarken “Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun” (Hud suresi :18) ayetini okur.Halbuki kendisiyaptıkları ile zalimlerdendir.”
Peygamber (as) a inanmayıp, kendine zulmeden amcası için Peygamberimiz şöyle demiştir:” Kıyamet günüen hafif azap Ebu Talib’in olacak.O iki nalin giyecek , onunla beyni kaynayacak” (Heylemi, Haram-Helal :2/752)
X X X
Kur’an-ı Kerim’de kendilerine zulmeden iki kişiden bahsedilir.
Kabeyi yıkmaya kakışan Ebrehe’nin sonunu Fil suresinde şöyle anlatır : “Rabbin Fil sahiplerine neler etti görmedin mi?
-Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
-Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
-O kuşlar onların üzerine pişmiş tuğladan taşlar atıyorlardı.
-Böylece Allah onları yenilip, çiğnenenmiş ekine çevirdi.”
X X X
Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler içinde Maûn suresinde :
-“Dini yalanyanı gördün mü ?
-İşte o yetimi itip kakar.
-Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
-Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
-Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.” (Maûn suresi )
X X X
Allah Resulünün yoluna gizli gizli diken koymuş ve onun davetine karşı koymuş, inananlara elinden gelen her kötülüğü yapmış olan Ebu Lehep ve ona yardım eden karısı için de Tebbet suresinde şöyle bildirilmiştir :

-“Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da .Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak.Odun taşıyıcısı olarak ve boynunda hurma liflerinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek.” (Tebbet suresi)
Ebu Lehep, İslama ve Hz Peygambere ateş püskürdüğü için ona ateş babası denmiştir.Tebbet suresinde sadece Ebu Lehep’ten bahsedilmemiş Ebu Lehep din ve peygamber düşmanlarının temsilcisi olarak bahsedilmiştir.
X X X
Maun suresinde Ebrehe tek değildir.O , cami düşmanlarını temsil eder.
Kardeşi Habil’i kıskanıp, şeytana uyduğu için Lânetli olarak huzursuz bir hayat yaşamıştır.
X X X
Firavun, azdığı halkı zümrelere böldüğü, halka zulmettiği ve oğlan çocukları öldürdüğü için Allah’ın gazabına uğramıştır
Firavun kendisini yüce tanrı ilan etmiştir, “ Bende öldürür, bende diriltirim” deyip iki kişiden birini öldürüp , birini sağ bırakmıştı.
Cenab-ı Allah firavunun cesedini ibret için saklayacağını bildirdi (Yunus:92) şuanda 3 bin yıllık cesedi İngiltere’de müzede ibret için secde eder vaziyette ibret levhası olarak sergilenmektedir.
X X X
Hıcır şehrinde yaşayan 9 kişi vardı.Onlar yaramaz bozguncu kişilerdi.(Ne-mil:47-50) Rabbim onlara hak ettiği cezayı verdi.
X X X
Birde Cenab-ı Allah zengin kıldığı Kârun vardı.Başta iyi bir kuldu.Kendisine imtihan için zengillik verildi.Kârun şükredeceği yerde şımardı.Ona “Şımarma Allah şımaranları sevmez” dendi.( Kasasi :76) Musa’nın istediği zekatı vermedi malı ile yerin dibine battı.
X X X
Salebe de Hz Peygamberin talebine karşı “Muhammed benden haraç mı istiyor” dedi. Yazık oldu Salebe’ye!
X X X
Hz Peygamberin torunu ve yanındaki müslümanları katleden Yezid’e Lânet etmek doğrumudur, değil midir diye alimler tartışmış, sonun da , imanlı gidip gitmediğini bilemeyiz onun için “Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun” gibi genel ifade kullanılmalıdır denmiştir.
X X X
İbrahim Peygamberi ateşe atan Nemrut Allah ve Resulü tarafından Lânetlenmiştir.
X X X

Peygamberimiz (sav) azılı islam ve müslüman düşmanları:
Ebu Ce’hil
Ümeyye İbni Halef
Velid bin Muğıre
Nadir bin Haris
Ebu Lehep gibilerini Lânetlemiştir.
Ayrıca Kur’an’da :
-Firavun
-Nemrut
-Kârun
-Calut
-Ebu Lehep
-Ebu Cehil
-Ebrehe
-Nuh’un oğlu ve eşi
-Lût’un eşinin cezalandırıldıkları bildirilmiştir.
X X X
Ayrıca sırf eğlence fuhuş gemisi olarak yapılıp yola çıkan Titanik için:”Tanrı bile batıramaz “dendiği halde ilk seferin de batmış, gemiden çekilen son telgrafta :”Batıyoruz, yapılacak bir şey yok” denmiştir.
X X X
Fuhuş ve ahlaksızlıkta ileri giden zevkten başka bir şey düşünmeyen Vezüv Dağının Lav kusması ve deprem gibi uyarılara kulak asmayan, sapıklıklara devam eden Pompei halkı olduğu gibi taşlaşmıştır.
Görenler ibret gözüyle değil turistik manzara ile seyretmektedir.
X X X
Kalem suresi :17-33 atlerinde ders olsun diye anlatılan bağ bahçe sahipleri cimrilikleri yüzünden cezalandırılmışlar bahçeleri yanıp kül olmuştur.
X X X

Kur’an’da bildirildiğine göre en çok ceza gören ve Lânetlenen İsrailoğulları olmuştur.Kur’an şöyle haber veriyor :
-“And olsun biz Firavun’a uyanları ders olsun diye yıllarca kuraklık ve kıtlık ile cez<alandırdık.”( Araf:130)
-“Onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik.Yinede büyüklük taslayıp günahkar oldular.” (Araf :133)
-“Onlara gönderdiğimiz azap diğerinden daha büyüktü.” (Zuhruf :48)
-“ Firavun ve ordusu toptan suda boğuldu.” ( Kasas : 40) diye bahsedilmektedir.
Son zaman da azan, sapıktan , arzı bırakıp arşa hırlayanları gelecekte tarih yazacaktır.
Bu Lânetlenenler, kendileri gibi inanan ve yaşayanlara ders olmaları için anlatılmıştır.


Bu yazıyı 540 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.