Hıristiyanlık hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir?

Hıristiyanlığın tanrısı:Teslis,(Üçleme,1+1+1=1)Yani  baba+oğul+kutsal ruhtur.

Peygamberi:İsa peygamber,

Kutsak kitabı:İnciller,

Din adamı:Papaz,

İbadet yeri:Kilise

Sembolü:Haçtır.

Hıristiyanlar İsa’yı hem Allah’ın oğlu hem de peygamber kabul ederler.İsa,Allah’ın peygamberidir.Allah’ın oğlu değildir.

İncil de Allah’a oğlu kabul edilir:”Huzurum gerçekleşmesinde etken olanlara ne mutlu ki onlara Allah’ın oğulları denecektir.”(Matta:b.5/3 denir.(

Kur’an ‘a göre Allah’ın oğlu,kızı yoktur(İhlas suresi)”İsa ancak Allah’ın peygamberidir…”Tanrı üçtür demeyin bundan vazgeçin Allah birdir.Çocuğu olmaktan münezzehtir.(Nisa:171)buyrulur.

Hz.İsa çarmıha gerilmedi,işkence direğinde ölmedi.Elde edilen belgeler Hz.İsa’nın çarmıha gerilmediğini göstermiştir.Matta,Markoz,Luka ve Yuhanna İncillerinden önce yazılan Tomas incili,Meryem İncili,Filip İncili ve Mısırlıların İncili gibi İnciller Hz.İsa’nın çarmıha gerilmediğini ifade etmektedir.

İnancımıza göre çarmıha gerilme olayı şöyledir!Bir gece İsa havarileri ile sohbet etti ve sabah olmadan”biriniz beni şikayet edecek dedi.Yahuda isimli havari Yahudilere İsa’nın yerini haber verdi.Yahudiler İsa’yı yakalamaya geldiklerinde Allah Yahudayı  İsa(a.s)a benzetti Yahudiler yahudayı tutup çarmıha gerdiler Cenab-ı Allah İsa(a.s)ı göğe çekti.(Nisa:158)

Yahudiler İsa peygamberi öldürmediler.Öldürdükleri onlara İsa gösterildi.(Nisa:157-Al-i İmran:55)

Hz.İsa  babasız olarak dünyaya gelmiştir.(Meryem:22)

Cenab-ı Allah her şeye kadirdir.Hz.Adem’i anasız babasız yaratan Allah,İsa(a.s),babasız yaratılmıştır.

(Al-i İmran:40) (Al-i İmran:59)

Hz.İsa mucizevi olarak beşikte konuşmuş;Yahudilerin anasına attığı iftiranın asılsız olduğunu söylemiştir(Meryem:27-34)

Biz Müslümanlar olarak İsa peygambere inanır onu da severiz onu dünyaya getiren Hz.Meryem’in de iffetli olduğuna inanırız.İsa peygamberi tanrı olarak kabul etmenin küfür sebebi olduğuna inanırız.(Maide:17-72)

Kıyamet kopmadan Hz.İsa yeryüzüne inecektir.(Nisa:159+Zuhruf:61

Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri İncil’in tahrif edildiğini yazan Newsweek,onların İncil’i değiştirdiklerini ve İsa hakkında üç yanlış inanışa saplandıklarını belirterek”Hepsi de yanıldı.İsa’nın Allah’ın oğlu olmadığı kesin gerçektir”ifadesini kulandı.(30-03-1994-Türkiye)

Hz.İsa yeryüzünde kaldığı müddetce Kur’an ile hükmedecektir.Haç’ı kırarak,domuzu öldürecektir.

İsa(a.s)ın  geleceğini peygamber(sav)şöyle haber veriyor:”İsa ölmedi,Kıyamet gününden önce size dönecektir.”(Bu hari büyü:102)

-“İsa inmedikçe kıyamet kopmaz”buyuruyor.

Deccal,Hz.İsa karşısında başarısız olacaktır.Deccal önce peygamberlik sonra ilahlık iddiasında bulunacak.Peygamberimiz şöyle haber veriyor:

Fitnesinden birisi de şudur:O,bir bedeviye”söyle bakayım!Eğer ben senin için ananı ve babanı diriltirsem,benim senin rabbin olduğuna şehadet eder misin?”diyecek.Bedevi de,”Evet”diyecek bunun üzerine iki şeytan onun babası ve anası suretinde onu görecekler…(sünen-i ibni Mace,4077)

Bunun üzerine deccal başındaki şekavet(haydutluk,bedbahtlık)ehline:”Şimdi ben bu adamı öldürür,sonra diriltirsem,benim uluhiyet(ilahlık)iddası işinde şüphe eder misiniz ?”diye sorar.(Sahih-i Buhari,Cilt 15,s.6981)

Onun bir fitnesi de şudur:O,tek bir kişiye musallat kılınarak o kişiyi öldürüp testere ile biçecek.Hatta o kişinin cesedi iki parçaya bölünmüş olarak(ayrı ayrı yerlere)atılacaktır.Sonra Deccal (orada bulunanlara),”Şu (öldürdüğüm)kuluma bakınz.Şimdi ben onu dirilteceğim…”diyecektir(Sünen-i İbni Mace,4077)

Allah’ın düşmanı olan Mesih’i Deccal,İsa(as)ı görünce,tuzun suda eridiği gibi erir.Hz.İsa onu terk edip bırakırsa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir.Lakin Allah onu bizzat İsa(as)‘ın eliyle yok edecektir.(Müslim,Kitabü’Fiten)

…O’nun (Hz.İsa as’ın)nefesinin kokusunu duyan hiçbir kafirin ölmemesi mümkün değildir.Deccal’in yalancı olduğu etrafa dalga dalfga yayılacaktır.Deccaliyet perişan olacak,fikir sistemi yok edilecektir.(Sünen-i İbni Mace,10/32)

…Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak,Mesih Meryem oğlu İsa’yı gönderir…Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur.İsa(as)Deccal ile  Lüdd kapısında(Beytül Makdis’e yakın bir belde)karşılaşır ve onu yok eder.(Sahih-i Müslim;Büyük fitne Mesih’i Deccal,Saim Güngör,s.104)


Bu yazıyı 1.060 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.