İman ve İnanç İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İman nedir?

C: İman, tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak demektir. İman, iman esaslarına noksansız inanmak demektir. İman, Cenab-ı Allah’tan peygamber (as)’a ondan da bize vahiy yolu ile gelen her şeyi şüphe ve tereddüt göstermeden kabullenmektir.

 

İman yönünden insanlar kaça ayrılır?

C: İman yönünden insanlar; müslüman, münafık, kâfir, mürted, fasık, asi diye altı gruba ayrılırlar.

 

İmanın geçerli ve sürekli olabilmesi için şartlar nelerdir?

C: İmanın geçerli olabilmesi için:
-İnanılması gereken şeylerin hiçbirinin inkâr edilmemesi,
-İman ümitsizlik halinde, ölüm anında olmaması,
-İmanın vesveseden, şüpheden ve şirkten uzak olması,
-İmanın taklidi iman olmaması,
-Küfre götüren söz ve davranışlardan uzak durulması,
-İmanın amellerle güçlendirilip korunması gerekir.

 

İmanda zorlama olur mu?

C: Bir insanın iman etmesinde, dine girmesinde asla zorlama olmaz. İman, insanın hür irade ile benimsemesi şeklinde olur.
Ayrıca inanmayana dinin emirlerini yapma konusunda zorlama olmaz. Çünkü o mükellef değildir. Bir Sahabi’nin iki oğlu vardı. Onlara: ‘’Sizin cehenneme girmenizi istemem’’ diyerek baskı yapması sonucu ‘’Dinde zorlama yoktur’’ ayeti nail oldu.
Dinde inanan insan mükellef sayılır. Ancak ona dinin emir ve yasaklarını yerine getirmesi hatırlatılır, öğüt verilir.
Eğer aile fertlerinden ise, hatırlatmanın ve öğüt vermenin ötesinde tatlı sert dinin emirlerini yerine getirmesi sağlanmaya çalışılır. Çünkü peygamber (as): ‘’gerekirse gözükün diyor.’’

 

Dinin emirlerini yerine getirmeyen müslüman sayılır mı?

C: Kur’an’da defalarca iman ile Salih amel beraber zikredilmektedir. Bu beraberlik ikisinin birbirini tamamladığı mesajını verir.
Dinde ‘’inandım’’ demek yeterli değildir. İmanın korunması ve cennetin kazanılıp kurtulmak için amel gereklidir.
Dinin emirlerini yerine getirmeyen dinden çıkmaz ama, asi, günahkardır. İmanını koruması zordur.
Öğrenci iyi not alsa da almasa da nasıl öğrenci sayılıyorsa, imandan sonra iyi ameller işlemeyen de müslüman sayılır. Ahirette dünyadaki yapmadıklarının cezasını çeker. Şayet imanlı ölürse tabi.
İyi ameller ve ibadet sayılan davranışlar imanın göstergesidir. Bir alime
‘’Namaz kılmayan kafir olur mu?’’ demişler. ‘’Olmaz ama, kafir de namaz kılmaz’’
demiş.
Kur’an’da: ‘’Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et’’ (Hıcır:99) ‘’ İpliğini eğirip büktürten sonra bırakıveren kadın gibi olma!’’ (Nahl:92) diye ikaz vardır. İmanı koruyabilmek, müslüman kalabilmek ve müslüman ölebilmek için amel etmek gerekir. Kur-an’da:
-‘’İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için kesilmeyen mükafat vardır.’’ (İnşikak:25) diye bildirilmiştir.

 

Küfrü gerektiren durum nikâhı etkiler mi?

C:Bir insan imanına zarar veren bir söz söylese ve bir davranış da bulunsa, sadece imanına zarar vermekle kalmaz. Nikâh akdi de bozulur. Çünkü nikah, imana bağlıdır. O kişi pişmanlık duyup tövbe etse ve yeniden İslam’a girse, imanla beraber nikâhın da tazelenmesi gerekir.

 

’’Müslüman değilim’’ demek dinden çıkarır mı?

C: Hiçbir zorlama olmadan ‘’müslüman değilim’’ ifadesi menfaat temini için veya Müslümanlara kızıp söylendiyse inkâr, İslam’ı red sayılır. Bu beyan, onu dininden eder.
Biri birine: ‘’Sen Müslüman değil misin?’’ dese o da: ‘’ değilim’’ dese bu söz de onu küfre götürür.
Müslüman değilim diye yemin eden de, kâfir olmayı rıza göstermiş olur.

 

Kâfir çocuğunun ahrette durumu ne olur?

C: Kimin çocuğu olursa olsun büluğ çağına gelmeden önce günahsız sayılır. Çünkü mükellef değildir. Ölse, günahsız olarak ölür. Kabirde ve ahrette sorguya çekilmez.
İnsanlar günahsız olarak doğarlar. Peygamber (as) bunu şöyle ifade eder: ‘’Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar.’’

 

Bir insana ‘’kâfir’’ denir mi?

C: Bir insan açıkça söz ve davranışları ile küfrünü ilan etmediyse ona ‘’kâfir’’ denmez.
İnsan amel etmeyebilir. İman ayrı, amel ayrıdır. Amel etmeyen günah işlemiş, isyan etmiş olur.
İnsan kâfir işi de işlemiş olabilir. İnkâr etmiyorsa, ona da kâfir denmez. Mesela; içki içer, kumar oynar, zina eder, faiz yer. Bunların haram olmadığını söylemedikçe günahkâr sayılır.
Durup dururken bir insana ‘’kâfir’’ demek tehlikelidir. Bir hadiste: ‘’Kendisine kâfir denilen eğer kâfirse, söz yerini bulmuştur. Eğer kâfir değilse, söz geri döner.’’ Buyrulmuştur. (Riyaz üs-Salihin 3/1591)
Peygamber (as) arkasında 300 tane münafığın hiç birine sen münafıksın dememiştir.
Kimseye kâfir denmemelidir. Belki Müslüman olarak ölür, bilinmez. Kötü zandan sakınılması gerekir. Bir büyüğümüz şöyle der: ‘’Müslümanları küfürle itham etmek kolay bir iş değildir. Faydası da yoktur. Bir müslüman’ın sözü ve hareketi
şüpheli olsa bile tevil etmek, iyiye yormak, küfürle itham etmemek gerekir.

 

İntihar eden kâfir olarak mı ölür?

C: İntihar etmek, büyük günahlar arasındadır. Kendi canına kıyan büyük günah işlemiş olur. O günahın cezasını çekecektir.
Canı Allah verir, Allah alır. İntihar, Allah’ın işine müdahale olduğundan, etrafına kötü örnek olduğundan ve etrafını mağdur ve mahrum ettiğinden intihar edenin suçu ağırdır.
Peygamberimizin ‘’cenaze namazını kılmam’’ demesi, intihar edenin cenaze namazı kılınmaz sözü, caydırmak içindir.

 

Büyük günah işleyen kâfir olur mu?

C: Söylerken ‘’büyük günah işleyen’’ diyoruz. Kâfir olmaz, günahkâr olur. İşlediği günahın günah olduğunu inkâr ederse, o zaman kâfir olur.
Fakat unutulmamalıdır ki, hiçbir günah hafife alınmamalıdır. Günahta ısrar edilmemelidir. Çünkü her günahın ardında küfre açılan bir kapı vardır. Günah işlememek gerekir çünkü her günah imana zarar verdiği için imanı korumak zorlaşır.

 

Küfre gireni Allah affeder mi?

C: En büyük günah şirktir. Şirk koşan pişman olup tevbe etse, cenab-ı Allah’ın affı onun günahından daha büyüktür. Allah dilerse her günahı affeder.
Günah işleyenin pişman olması, günahı ile övünüp ona buna anlatmaması, umursamadan günaha devam etmemesi gerekir.
Günah işleyen, günahı terk etmesi ve korku ile ümit arasında olması gerekir.
Bir de kul ve hayvan hakkından kaçınılması gerekir ki, Allah o tecavüzü, kula ve hayvana bırakmıştır. Onu affetmez.

 

Dinden çıkıp küfre girenin durumu ne olur?

C: Dinden çıkıp küfre girenin:
-Evlilik bağı biter. Çünkü nikâh imana bağlıdır.
-Yaptığı iyi şeyler ve sevapları gider.
-İşlediği günahlar kalır.
-O kişinin kestiği hayvanın eti yenmez.
-O kişinin şahitliği muteber olmaz.
O kişi eğer pişman olursa, tevbe edip kelime-i şahadet getirirse, tekrar dönme durumu olur.

 

Kâfire Allah neden rızık verir, neden ömür verir?

C: Cenab-ı Allah her insana fırsat verir. Çünkü Allah Rahmandır.
Bu dünya imtihan yeridir. İnsan iradesini ve gücünü istediği yönde kullanır.
Bu dünya imtihan yeridir. Ceza ve mükâfat yeri değildir. Allah bazılarının cezasını arttırmak için fırsat verir.
Falanı Allah niye cezalandırmıyor? Denemez. O kişinin o hali zaten en büyük cezadır. Allah kötüleri dünyada cazalandırırsa o zaman imtihanın hiçbir anlamı kalmaz. İyiler içinde kötüler içinde bu böyledir.

 

Kâfir Cennete girer mi?

C: Ahiret de inananların yeri cennet, inanmayanların yeri de cehennem olduğu bildirilmiştir.
Kâfirin yaptıklarının karşılığı dünyadadır. Onun kazancı itibarı ve iltifat, dünyada verilir. Bu onun mükâfatıdır.
Peygamberimiz: ‘’İman etmedikçe cenneti giremezsiniz’’ buyurur. (Müslim, iman:93)
Bu konuda birkaç ayet şöyledir:
-‘’Rablerini inkâr edenlerin işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler.’’ (İbrahim Suresi:18)
-‘’…Onların işlerini Allah boşa çıkarır.’’ (Muhammed: 1)
-‘’…Onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir.’’ (Münâfıkın:16)
-‘’Ehli kitap: ‘’Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek’’ dediler. Bu onların kuruntusudur. (Bakara suresi:111)
-‘’Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahiret de de boşa gider. Onlar cehennemde ebedi kalırlar.’’ (Bakara suresi:217)
-‘’Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.’’ (Tevbe:17)
-‘’Ey Muhammed’’ onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Allah onları hidayete erdirmez.’’ (Tevbe:80)
-‘’Akraba dahi olsalar Allah’a ortak koşanlar için af dilemek peygambere de yakışmaz, müslüman’lara da yakışmaz.’’ (Tevbe:113)
-‘’İşte onlar, ahret de kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır.’’ (Hud:16)


Bu yazıyı 15.308 kişi okudu.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.