İnsanın ne gibi zaafları vardır biliyor musunuz?

İnsanın zayıf yanlarını ve bazı zaaflarının olduğunu Kur’an şöyle bildiriyor:
-“İnsan aceleci (bir tabiatta yaratılmıştır…” ( Enbiya: 37)
-“İnsan, hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan, pek acelecidir.” (İsra: 11)
-“Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız ) yaratılmıştır.” (Meariç: 19)
-“… İnsan, zayıf yaratılmıştır. “(Nisa: 28)
-“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan, çok zalim ve çok nankördür!” (İbrahim: 34)
-“Deki Rabbinin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanıp biter korkusuyla kıstıkca kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır.” (İsra: 100)
-“… Tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.” (Kehf: 54)
Rasülüllah (sav) şöyle buyuruyor:
-“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onların yüzleri insan yüzü, kalpleri ise şeytan kalbi olacak. Onlar:
-Kan dökecekler,
-Çirkin davranışlardan kaçmayacaklar.
-Onlar kendilerine uyanları gözetecekler.
-Onlar kendilerine güvenene ihanet edecekler.
-Onların çocukları ahlaksız, gençleri arsız olacaklar.
-Yaşlıları iyiliği emretmeyecek, kötülükten sakın dırmayacak.
-Onlar yanında sünnet, bid’at gibi, bid’at da sünnet gibi olacak.
-İdarecileri yanlış yapacaklar.
İşte ozaman onlara, şerliler musallat olacak . Hayırlı kimseler dua eder, ama duaları artık kabul olmaz.” (Rumuz el- Ehudis: 502/11)


Bu yazıyı 538 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.