İnsanın Yaratılışı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İnsan nasıl var olmuştur?

C: Her şey gibi insanda Allah’ın yaratması ile olmuştur. Kur-an’da: ’’Her şeyi yoktan yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır’’ (Furkan:2) Bir ayette de: ‘’Her şeyi çift-çift yarattık…’’ (Zariyat:49) buyrulur.

İnsanın yaratılışında tesadüfe ve dönüşüme asla yer yoktur.

Allah insanı yaratacağı zaman meleklere: ‘’Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’’ dedi. Melekler: ‘’Biz sana ibadet ve itaat edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah’da onlara: ‘’Sizin bilmediğinizi ben bilirim’’ dedi. (Bakara:30) Ve ilk insan Adem (as)’ı yarattı. Diğer insanlar Adem ile Havva’dan üredi.

 

İnsanın aslı nedir?

C: İlk insan Adem (as)’dır. İnsanlar ondan türemiştir. Kur-an’da: ‘’Sizi Adem ile Havva’dan yaratan Allah’tır.’’ (A’raf:189) Adem (as) da topraktan yaratılmıştır. Allah:’’İnsanı güzel biçimde yarattık’’ (Tin:4) diyor.
En güzel biçimde yaratılan insan, hayvan azmanı olamaz. Her canlı kendi türünde, ayrı-ayrı yaratılmıştır. Maymundan insan olmamıştır. Aksine ceza olarak: ‘’Aşşağılık maymunlar olun’’ dedik buyurarak azan insanların cezalandırıldığı bildirilmiştir. (Bak:Bakara:65-66)

 

İnsan niçin yaratılmıştır?

C: İnsan diğer yaratıklar gibi boş ve manasız yaratılmamıştır. Yeryüzünde hiçbir şey anlamsız değildir.
İnsan, yeryüzünün halifesi ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır.
Allah insanı kulluk etsin diye yaratmıştır. (Zariyat:56)
Allah insanı imtihan için yaratmıştır. (İnsan:2+Muhammed:31)
İnsanın görevi dünyayı düzene koyarak ahiret hayatını kazanmaktır.

 

 

 


Bu yazıyı 1.968 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.