İslam’da tokalaşmanın, el öpmenin hükmü nedir biliyor musunuz ?

İslam’da iki cinsin tokalaşmasının, el öpmesinin , öpüşmesinin dinde yeri yoktur. Bunların medeniyetle, çağdaşlıkla da ilgisi yoktur.
Günümüzde birçok sebeple cinsler el tutmaya, el öpmeye , öpüşmeye âdeta zorlanmaktadır. El tutmuyor, öpüşmüyor diye fişlemeler oluyor işten çıkarmalar oluyor. En azından kınamalar oluyor. Eli tutulup öpülmeyen kadın, “Beni çirkin mi buldun” diyor. Kadının elinin tutulmaması, kadını küçümsemek, aşağılamak değildir. Bu bir inanç meselesidir.
İslam’da cinslerin kendi aralarında müsafahalaşması vardır. Peygamber (as): “ İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp el sıkışırlarsa küçük günahları bağışlanır” buyurur.(R.Salihın:891)
İslam’da her organın zinası vardır. Bir hadiste “elin zinası tokalaşmaktır” buyrulur. Hz. Peygamber, biat alırken hiçbir kadının elini tutmamıştır.onlardan, sözlü olarak biat almıştır. Onun eline hiçbir kadın eli deymediğine dair hanımı Hz. Aişe (ra) yemin etmiştir.(Buhari Ahkam :49) Biat alırken kadınlar Hz. Peygambere :”Sen bizim elimizi tutmadın”deyince, Peygamber:”Ben kadınlarla musafaha yapmam”demiştir.( Nesai Biât:18+İbni Mace Cihad :43)
Bir hadislerindede Hz. Peygamber :”Yabancı bir kadının elini tutanın eline, kıyamet günü ateş konacağını ifade etmiştir.(Bak:Fethul Kâdir7/98)
Halil Günenç Hocaefendi:”Yabancı kadına bakmak haram olduğu gibi dokunmak da haramdır… Kadınla tokalaşma yasağı, kadını aşağılamıyor bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasını engelliyor:” (G.M.F.2/164) demiştir.
Eğer bir insan gerçekten inanıyorsa, inandığı dinin koyduğu emir ve yasaklara aynen uymak zorundadır. Hem öyle, hem böyle olmaz. O münafıklık olur.
El öpme meselesine gelince ;Budane dinin emridir nede örf âdettir. Ancak inancımızda ananın babanın, büyük anne büyük babanın , müsait ise hocanın eli öpülür, çok ihtiyar bir kimsenin de gönlünü alma niyetiyle eli öpülür.
El öpmekle dudak aşınmaz diyenler oluyor ama, şahsiyet aşınır. Onun için çocuklara el öpme alışkanlığını kazandırmamalıyız. Bir kötü alışkanlık da el öpülüyor, bi de yanaklardan öpülüyor.
Prof. Dr Faruk Beşer: (kadınlara özel fetfalar: 77-78 şöyle der)
“El öpme dinin emri değildir, örf meselesidir. Ama yine de mahremiyetı varsa el öpülmez. Erkek ne kadar yaşlı olursa olsun, onun elini bir kadın öpemez”
Prof. Dr. M. Tayyip Okiç:”Ahirette niğmetlere kavuşmak isteyenler kadın olsun, erkek olsun el öpme geleneğinden uzak kalmaları, islâm’ın özüne dönmeleri gerekir.” (İslâm’da Kadın Hakları Antolojisi: 60)
Bir adam Peygamber’e sorar:
-Ya Rasûlallah! Bizden biri bir başkasının önünde eğilebilir mi?
-Hayır
-Elini öpebilir mi?
-Hayır
-Elini tutup musafaha edebilir mi?
-Uygunsa evet.( R. Salihın 2/892)


Bu yazıyı 2.018 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.