İslâm’dan önce kadının insan sayılmadığını biliyor musunuz?

İslam dan önce kadın,insan yerine konmazdı ve insan muamelesi de görmedi. Bunu anlamak için geçmişe bir göz atalım:
Eski Çinde: Kadına isim konmaz,kız cocukları kötü,hayvan olarak görülürdü.”Kızlar bataklıkda boğuluyordu 1979 yılından sonra kız çocukları ”cins kırım ”adı ile kürtajla alınmaktadır.Daha önce kadının hiçbir medeni hakkı yoktu.Bugün çalışan kadın erkekle ayri ücreti almaz.
Eski hind hukukuna göre: Kadın miras, evlenme gibi medeni haklara bile sahip değildi.Mundar, kötü görülürdü.Kocası ölen kadın,miras malı gibi oğluna veya yakınlarına kalırdı. Eğer kocası ile yakılmazsa, kadın o evde köle olurdu. Kız çocukları Ganj Nehri’ne kurban sunulurdu. Kadın Buda dinine bile giremezdi.
Eski yunan’da: Kadın, asağılık bir varlık olarak görülürdü. Hiçbir hakkı yoktu,erkeğin zevk âletiydi. Ev işlerine bakardı,hiçbir hakkı ve tasarrufu yoktu.
Roma’da:Erkek kadın üzerinde sınırsız hak ve hukuka sahipti. Hatta karısını öldüre bilirdi. Kadının mülk edinme hakkı yoktu Baba kızı aileye kabul ederse kız o aile içinde yaşardı.
Eski İran’da: Kız kardeşle evlilik caizdi. Kadın saygıya değer görülmezdi.
Avrupa’da :Kadın ın ruhunun olup olmadığı tartışılmış. İnsan olup olmadığını tartışanlar M.586 yılında “Kadın insandır ancak erkeğin hizmeti için yaratılmıştır” kararına varmıştır. Kadın ortak mal olarak kullanılmıştır. Kadın sayısız erkekle yaşardı.
Araplar’da :Kadın uğursuz sayılır Hayız, nifas hallerinde tecrid edilir. Kadın alınıp satılırdı. Kız utanç vesilesidir diri diri toprağa gömülür. Erkek sınırsız evlenirdi.İstediği zamanda sokağa atardı. Kadının miras hakkı yoktu.
Yahudilik’te: Kadın, Ademi yoldan çıkardığı için kadın lanetli kabul edilmiştir. Hayız ve nifaslı kadın mundar(pis) sayılır. Kadın dini âyin ve ibadetlere katılamaz. Ancak başını örterek ayini seyredebilir.Kadın, havanın işlediği suçtan dolayı suçludur.
Hıristiyanlıkta: Kadın havanın işlediği suçtan dolayı kadın fitne ve fesadın kaynağıdır. Kadının ruhuna şeytan girmiştir. Şeytan erkeğe ancak kadın vasıtasıyla yaklaşabilir. Bunun için Hıristiyan din adamları evlenmen.”Mesihin annesi hariç hiçbir kadın Cehennem azabından kurtulamaz.
İslam’da: Kadın, erkekten farklı bir insan değildir. İslam kadının uğradığı haksızlığa ve zulme karşı çıkmış, öldürülmesini dövülmesini, hor hakir görülmesini yasaklamıs kadına saygı gösterilmesini emretmiş” Cennet anaların ayağı altındadır” buyurmuştur. Kadının ırz ve namusunu kutsal saymıştır.
İslam ın Kadına verdiği hak ve değeri hiçbir kanun ve hiçbir din vermemiştir. Bugün demokratik sistemlerin verdiği hakkı İslamiyet 1400 yıl önce vermişin.
“kadın erkekler için fitnedir”hadisi ne manada kullanmıştır biliyor musunuz? Burada “fitne”,imtihandır” manasında kullanmıştır.


Bu yazıyı 554 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.