İslam ahlakı neden üstündür biliyor musunuz?

İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve sünnettir.Bu ahlakın iman, Allah korkusu ve ibadetlerle yakın ilişkisi vardır.

İslam ahlakı, evrensel bir ahlaktır.Herkesi ve hayatın her safhasını ilgilendirir ve ahirete uzanır.

İslam ahlakı, bencil bir ahlak değildir.

İslam ahlakı, teorik bir ahlak da değildir.Uygulamalı bir iyiliği yapmayı kötüden kaçmayı bizzat emreder.

Müslümanların başında Hz.Ömer vardır.Medine sokaklarında dolaşırken, bir evden anasıyla kızının şu konuşmalarını dinler:

-Kızım! Biraz su getir de süte katalım.

-Olmaz anne Halife Ömer “ süte su katmayın” demedi mi?

-Kızım Ömer nerden bilecek, görecek?

-Anacığım Ömer görmese, bilmese, ALLAH da mı görmüyor, bilmiyor?

Halife Ömer bu kızı oğlu ile everir ve Ömer b. Abdülaziz gibi torunu olur.

“İstanbul’da birkaç sene kalıp tetkiklerde bulunduktan sonra intibalarını Paris’te neşreden tarihçi  A.Ubicini de o devrin Türkiyesindeki emniyet ve huzuru şöyle anlatır:

“Bu muazzam taht şehrinde dükkancı namaz vakitlerinde dükkanını açık bırakıp gider ve geceleri de evlerin kapıları basit bir mandalla kapatılır.Böyle olduğu halde senede 3-4 hırsızlık vak’ası  bile olmaz.”

“Halbuki ahalisi sırf Hıristiyan olan Galata ve Beyoğlunda  hırsızlık ve cinayet vak’aları duyulmayan gün yoktur.”

Fatih Sultan Mehmet, Tebdil gezer, çarşı pazarı denetler, saraya dönünce ellerini kaldırarak:“Allah bu milletin ahlakını bozanlara lanet etsin” diye dua eder.

İslam ahlakına en üstün, en hayırlı kimse, en güzel ahlakı olan kimsedir.Ahlaksızın ibadeti bile kabul edilmez.

Müslüman, dinden, dilinden herkesin emin olduğu kimsedir.

Allah’ın kaynağı dindir.Din yoksa, kanun bir şey yapamaz.“Allah yoksa bekçi şehri boşuna bekler.”

Dinde ölçü:(Allah biliyor, Allah görüyor, Allah soracak) olamalıdır.

J.J. Reusseau’nun dediği gibi:“İnsan, Allah’a inandığı ölçüde faziletlidir.”

Emil adlı eserinde de:“Allah’a inanmadan da bir insanın faziletli olabileceğini zannediyordum.Ne kadar yanılmışım” der.

Ahlak, yaptırım gücünü dinden alır.

Kant’ın dediği gibi eğer din olmasaydı insanlar onu icat ederlerdi.


Bu yazıyı 258 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.