İslam Dininde İbadetler

1- İbadet ve Kulluk

İbadet Cenab-ı Allah’a kulluktur. Cenab-ı Allah’ın verdiklerine şükürdür.

İbadet, müslümanın bütün hayatını kapsar. Müslüman, Cenab-ı Allah’ı düşünür, O’nu anar, O’na ulaşır. Böylece ibadet etmiş olur. Cenab-ı Allah’ı sever, O’na teslim olur, şükreder sabreder, tevekkül eder, kalbiyle ibadet etmiş olur. Kur’an okur, zikreder, dili ile ibadet eder, kulağını, gözünü Allah rızası için, Allah yolunda kullanır gene ibadet etmiş olur. Eliyle, ayağıyla Allah yolunda çalışır ibadet etmiş ve ibadet sevabı kazanmış olur. Allah’ın yasaklarından kaçınır, helâle yönelir ibadet etmiş olur.

Müslüman, Kıble istikametli bir ömür geçirmelidir. Kıblesiz geçen ömür, boşa geçirilmiş ömürdür. Böyle bir ömür, pişmanlık vesilesi olur.

Kıble yönlü hayat, Cenab-ı Allah’ın razı olacağı bir hayat olur. Namaz kılarız, kıbleye döneriz, kurban keseriz kıbleye çeviririz, Zemzem içeriz, kıbleye döneriz. Mezarda bile kıbleye yönelik yatarız. Hayatımızda kıble yoksa, hiçbiri işe yaramaz.

Başı boş değiliz. Yüce mevlâ şöyle buyurur:

– “Yoksa insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyamet Sûresi: 36)

– “Yoksa insanlar imtihana tabi tutulmadan (ibadetlerini yapmadan) sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sanırlar?” (Ankebut Sûresi: 2)

İnsanın Allah yanında değer kazanıp derecesinin yükselmesi, ibadet etmesiyle yakından ilgilidir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “İbadetiniz olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkan Sûresi: 177)

Şakiki Belhi: “Ölü iseniz kabre, deli iseniz tımarhaneye, çocuk iseniz mektebe, kul iseniz, Allah’a kulluğa yöneliniz.” der.

Peygamberimiz, Abdullah (Allah’ın kulu) adını çok seviyordu. Kendisine “Allah’ın kulu ve elçisi”denmesinden çok hoşlanıyordu. Kendisi de: “Ben Allah’ın kulu ve elçisiyim” derdi.

Allah’a kul olmaktan başka çare yok. Allah’a kul olmayan nefsine kul olur, dünyaya kul olur, şeytana kul olur. Allah’a kulluktan daha üstün bir makam yoktur.

Allah Rasülü der ki: “Allah’a karşı kulluk görevini yapanla yapmayanın misali, diri ile ölünün misali gibidir” (Tecrid-i Sarih Tere: 2160)

Cenab-ı Allah da: “Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin ve şeydandan sakının diye size peygamberler gönderdik” buyurur. (Nahl Sûresi: 36)

– “Ey inananlar! Allah ve Rasulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman uyun.” (Enfal Sûresi: 24)

İbadetler insana huzur verir, hayat verir.

Bir de ibadeti, Cenab-ı Allah’ın razı olacağı şeyleri yapmak, razı olmayacağı şeyleri yapmamak olarak anlamalıyız.

 

2- NİÇİN İBADET ETMELİYİZ?

– İbadet, Allah’ın emridir. Allah, insanı ibadet etsin” diye yarattığını bildirmiştir. “Ölünceye kadar rabbinize ibadet edin” buyurmuştur.

– Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet edilir. İbadetler ilâhi rızayı kazanmaya vesile olur.

– İbadetleri Cenab-ı Allah’a yaklaşmak için yaparız. Mesela namazda secde hali ve rükû hali, Allah’a en yakın olunduğu andır.

– İbadetleri Rabbimizin verdiklerine karşı şükür ve teşekkür olarak yaparız. Kur’an’da: “İbadet et ve şükredenlerden ol” diyor. Peygambere “neden bu kadar ibadet ediyorsun? Allah senin günahlarını affetmiştir” denmiş. O da: “Allah’a şükreden kulda mı olmayayım” demiştir.

– Kötülüklerden arınmak, günahlardan temizlenmek için ve derecemizi yükseltmek için ibadet ederiz. Bağışlanalım diye düşünürüz. Kur’an’da: “Namaz kötülüklerden uzaklaştırır” buyrulmuştur.

– Ayrıca ibadet kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır.

– İbadet, insan fıtratına en uygun olandır. Maddi ve manevi faydalarını görebilmek için ibadet ederiz. Ruhumuzun ve vücudumuzun sağlığı için ibadet ederiz.

– Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya vasıtasıyla ahiret hayatının saadetini, huzurunu sağlayabilmek için ibadet ederiz. Kur’an’da Allah ibadet edenlerin kurtulacağını ve cennete gireceğini bildirmiştir. Şöyle buyurur:

“Ey iman edenler namazla Allah’tan yardım isteyin” (Bakara Sûresi: 153)

 

3- İBADETİN ÖNEMİ:

İslâm’da her şeyin başı ibadettir. Kulluğun, arınmanın ve ruhî olgunluğa yükselmenin adı ibadettir.

İbadet, yalnız Allah’a yapılır. O’nun rızası için yapılır. İbadet, insanı Cenab-ı Allah’tan başkasına kul köle olmaktan kurtarır.

İslâm’ın şartı 5’tir. Bunların her bireri de başlı başına ibadettir. Bunlar noksansız yerine getirilirse müslümanlık o zaman olur.

İbadetin gayesi, insanı yormak ve insana zulmetmek değildir. Aksine ibadet etmemek zulümdür. İbadet edememek ağır cezadır.

İbadetle insan, Cenab-ı Allah’ın istediği kul olma noktasına gelir. İbadetle kurtulur.

İbadetler insan yararınadır. Kur’an’da:

“Ailene namazı emret; kendinde namaza sabırla devam et! (Taha Sûresi: 132)

“Namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkor” buyuruluyor.  (Ankebut Sûresi: 45)

İbadetler, insan ruhunu güzelleştirir, olgunlaştırır, davranışlarını faydalı hale getirir. İbadetler, riya, ihtiras, kibir, kin nefret, bencillik ve nankörlük gibi manevi hastalıkları tedavi eder. Bunun için Rabbimiz ibadet etmemizi emretmiştir. İbadetler insanın bedenini, ruhunu temizlediği gibi, malını da temizler. Zekat-sadaka ibadeti buna örnektir.

İbadet ediyorum, abdestliyim düşüncesi bile, insanı iyi olmaya, doğru davranmaya zorlar. “Abdestim var, yalan söyleyemem” diyenleri çok görmüşüzdür.

Allah Rasulü: “Sizden birinizin evinin önünde bir nehir aksa, günde beş defa yıkansa, vücudunda kir kalır mı?” der. Orada bulunanlar “kalmaz” derler. Bunun üzerine: “İşte günde beş defa abdest alıp namaz kılmak da böyledir.” buyurur.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre; düzenli ve devamlı ibadet edenlerin ibadet etmeyenlere göre daha sağlıklı oldukları tespit edilmiştir:

– İnancın stres ve ailevi konularda destek verdiği,

– Sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak tuttuğu,

– Hiçbir ilim dalının ibadetler kadar sağlığı koruyucu rol oynamadığı,

– Orucun karaciğer ve böbreğin ilacı olduğu,

– Rüku ve secdenin beyne daha fazla kan ve oksijen gönderdiği,

– İbadetlerin insanın kalb ruh ve beden sağlığına çok faydalı olduğu,

– İbadetlerin insanı ifrat ve tefritten koruduğu,

– İçki, kumar, zina, tecavüz… den kaçınmanın ibadetle mümkün olduğu belirtilmiştir. (31.10.1992 Zaman Gazetesi)

Kısaca ibadet, insanı cennete götürecek işler yaptırır ve cennet ehlinden yapar.

Büyüklerden biri hamama gider. Çıkarken para isterler. “yok” der, döverler, düşer bayılır. Ayılınca bayılmasının sebebini şöyle açıklar:

– Şeytan evine parasız koymuyorlar. Allah’ın cennetine nasıl imansız, amelsiz ve ibadetsiz koyacaklar!”


Bu yazıyı 2.313 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.