İslam terör dini olabilir mi?

İslam, dünya ve ahiret, huzuru için inmiştir.İnsanlığı hayat veren şeylere çağırır.İslam cahiliye kötülüklerini ve ortaçağ karanlığını sonlandırmıştır.

İslam gönül kırmayı, Kabe yıkmaya benzetir.Fitne İslam da büyük suçtur.Fitne çıkarmak adam öldürmekten beterdir. (Bakara:191)

İslama göre savaşta askerlerin dışında kimse öldürülmez.Bakın İslam ne diyor:

‘’Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mi’mini öldürmeye hakkı yoktur.’’ (Nisa:92)

‘’Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.’’ (Nisa:93)

Nisa suresinin 94. ayetinde de, düşünce ve inançlarından dolayı da insanların öldürülmesi yasaklanmıştır.

‘’Kim bir cana haksız yere kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur.Kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.’’ (Miada:32)

Peygamberimiz de şöyle buyurur:

‘’Bir mü’minin öldürülmesi, Allah’ın indinde dünyanın yıkılmasından daha büyüktür.’’ (Ramuz el-Ehadis:333/4)

‘’Bütün yer gök ehli bir mü’minin kanında ortak olsa, Allah onların hepsini yüzü koyun cehenneme atar.’’ (Age:355/3)

Soruyorum bu din terör dinimidir, rahmet, merhamet dini midir?

Bu iddia İslam düşmanlarının iddiasıdır.İslamın önünü kesmek, Müslüman olanların sayısını azaltmak için terörle İslam’ı, Müslüman’ı yan yana getiriyorlar.

Peygamberimiz (sav) Müslüman’ı tarif ederken ‘’Eliyle, diliyle kimseye zarar vermeyendir.’’ ‘’Kendisi için istediğini başkasını için de istemeyen, gerçek mü’min olamaz’’ buyurur. (Buhari, İman:10)

İslam kardeşliği emreder . insanlara şefkatle, merhametle davranmayı, Allahın yarattığını Allah için sevmeyi emreder..

Anarşide, terör olaylarında islam’dan yararlanılsa çok daha başarılı olunacaktır. Hiç unutmam kışkırtmalarla Erzurum’da ayaklama olmuştu. Erzurumda sevilen bir hoca efendi ayaklanmayı yatıştırmıştı. Bir olayda 1969da  Kayseride oynananbir maçta 40 insanımızın ölümünden sonra Sivasla Kayseri arasında adeta savaş ilân edildi. Sivaslılar Kayserinin üzerine sürüldü jandarma halkı durduramadı. Polis durduramadı. Vali konuştu etkili olmadı il müftüsü megafonu eline aldı  2 ayet okudu ve geri dönmelerini istedi, halk geri döndü .


Bu yazıyı 1.052 kişi okudu.

1 Yorum

  1. Aslında bütün "İslam terörü" böyle değerlendirilebilir. İlk terörist faaliyetler Filistin Yahudileri ile başlamıştı. Bugün de büyük oranda onlar ve destekçisi ABD tarafından yürütülüyor. Dünyada hiç ayrılıkçı düşünce yok mu? Doğu Asya'da dünyanın yarısı yaşıyor ve toplum içinde ölümüne nefret eden bölünmeler var. Ancak "terör" sadece ABD. nin oyun alanında oluyor.

    Sanırım artık batıdaki üstün insan imgesini yıkma zamanı geldi. Milyarlarca insan ABD. nin dünyanın dört tarafında terörist avladığını sanıyor. "Filistin'den İsrail'e 100 adet roket atıldı, bunun üzerine İsrail saldırıya geçti." Yıllardır hiç İsrailli ölmezken on binlerce Filistinli ölüyor. Batı kamuoyu da buna nefs-i müdafaa diyor. Halbuki terörü kullanan kapitalizm. Batılılar bence çöküntüye girmiş. Nietzche'nin "dekadens" fikri haklı olabilir. Nasıl inanıyorlar akıl almaz bir şey.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.