İSLAM YERYÜZÜNDE YAYILAN TEK DİNDİR

İslam dininden önce o devrin insanının durumuna ve ihtiyaçlarına cevap verecek dinler ve peygamberler gelmiştir ki bu belirli zaman için belirli çevreler içindir.

Bir dinin hükmü bitmeden başka bir din gelmemiştir. Bir din bozulmuş, hükmü kaldırılmış diğer din öyle gönderilmiştir.

En son Hıristiyanlık dininin bozulması ile hükmü kalkmamış Cenab-ı Allah İslam Dinini göndermiştir.

İslam son dindir. Hak dindir. İslam’dan başka dinde gelmeyecektir.

Kur’an da:

-“Doğrusu Allah katında makbul olan din, İslam’dır” (Al-i İmara:19)

-“Kim İslam’dan başka bir din ararsa o din kabul edilmeyecektir.” (Al-i İmran:85)

-“Bugün sizin dininizi tamamladım, nimetimi de tamamladım. Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Maide:3)

Kur’an son kitaptır.

İslam Peygamberi son Peygamber, Hatemül Enbiyadır.

İslam, bütün insanlığa inmiş son dindir. Allah “dininizi tamamladım” diyor.

İslam, kıyamet dinidir. Yani kıyamete kadar başka bir dine ihtiyaç duyulmayacak ve başka bir dinde gelmeyecektir. Cenab-ı Allah bu dini koruyacaktır. Bu Allah’ın vadidir.

Kur’an da:

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf:8) Bugüne kadar nasıl hiçbir şey olmadıysa bundan sonra da olmayacaktır.

Bugüne kadar İslam, çağın gerisinde kalmamış, çağları ardında sürüklemiştir. İlimle, gelişmelerle asla çatışmamıştır. İslam, yalanda çıkmamıştır. İslam, ilmin gelişmesiyle daha da iyi anlaşılmıştır.

İslam dini, insan mizacına en uygun tek dindir. Bugün yeryüzünde hala kendi elleriyle yaptıkları putlara tapanlar, cine-şeytana-ruhlara tapanlar, ineğe, keçiye, fareye, tavşana, çekirgeye hatta tenasül organına tapanların bulunduğu düşünülecek olursa, İslam dininin insanlık için ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

İslam, insan yararına bir dindir. İnsanlık kıyamete kadar İslam’a ve İslam’ın vereceği huzura muhtaçtır.

 

İSLAM YAYILIYOR

Yeryüzünde yayılan tek din İslam dinidir. Çünkü Yahudilik ırki bir dindir. Hıristiyanlık da manevi çıkmaza girmiştir. Çelişkilerle doludur. İnciller birbirini tutmaz.

Kiliseler, havralar satın alınıp camiye çevrilmektedir.

Batı dünyasının olumsuzlukları karşısında her gün İslam ailesine yeni yeni kardeşler katılıyor.

Avrupa bugüne kadar boş dünyasını sporla, müzikle yani popla topla, sadist eğlencelerle doldurmaya çalışmıştır. Bunlarda insanları tatmin etmemiştir.

Ortaçağ karanlıklarından İslam’la kurtulan batı insanı, bugün artık yalanlara kanmıyor. Gözü İslam’dadır.

Danimarka da aşırı maddi refah, Hollanda da ki insanın nefsinin esaretinde tükenişi, insanı bunaltmıştır. Tiksinti veren bir hayat sergilenişi, insanı manevi huzur arayışına sürüklemiştir.

Bugün nerede huzursuzluk varsa, insanı rahatsız eden sıkıntı varsa, arayış vardır.

-Bugün Kore de Müslüman nüfus her geçen gün artıyor. İslami okullar açılıyor. (18-02-89 Bayrak)

-Singapur da İslam’ı seçenler artıyor. İslam’ı seçenler derneği kurulmuştur. (31-04-94 Türkiye)

-Almaya da Müslüman olanların sayısı 100 binleri geçmiştir.

-Batı dünyası Allaha yönelirken Rusya da  %55 oranında Allaha inanan insan vardır.

-Hindistan’ın Midoray şehrinde bir köy %60’ı Hindu iken, köyün tamamı Müslüman olmuştur.(14-9-94 Yeni Asya)

-Misyonerlik faaliyetleri olmadığı halde dünyadaki Müslüman olanların sayısı, baş döndürücü şekilde artmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre İslam’ı seçenler 1992 yılında %400 artmıştır.

General Dögol, Papaya mektup yazıp “İslam’ın önüne geçmeliyiz” demişti. Fransa da artan cami sayısı onu korkutmuştu.

NATO da İslam korkusu vardır. Komünizm artık tehlike değil, esas tehlike İslamdır denmiştir. Hatta NATO’nun rengi kırmızı iken şimdi yeşildir.

Moon tarikatı, CIA’nın yurtdışı operasyonlarında kullanılmak ve başta komünizmin yayılmasını önlemek için kurulmuştur.

120 ülke de faaliyet göstermektedir. Komünizm tehlikesi kalmayınca hedef İslam ülkelerine ve İslam’a olmuştur. Şimdi İslam’ı yıpratmak ve İslam’ın yayılışını önlemek için faaliyet göstermektedir.

-Amerikan Washington post gazetesi: “Rusya da İslamiyet çığ gibi” başlığı ile Avrupa’nın dikkatini çekmiştir.(26.10.90 Zaman) bugün kızıl meydan da cami yapılmıştır.

-Fransa da camisiz şehir kalmamıştır. Fransa da toplam 1993 yılına göre 909 cami vardır. Fransa Müslümanlaşıyor endişesi var.

-ABD ordusunda binlerce Müslüman asker vardır. Her yıl 25-30 bin Amerikalı İslam’ı seçmektedir. Amerika da ki camiler dolup taşmaktadır.

-İngiltere de kiliseler birer birer cami oluyor. Kiliseye giden olmadığından kiliseler satılıyor. İşçilerimiz satın alıp camiye çeviriyorlar.

Bugün her ülkede İslam konuşuluyor. Her dinden Müslüman oluyorlar, en çok Hıristiyanlardan Müslüman oluyor. Kıta olarak da en çok Avrupa kıtasında yayılıyor.

Hıristiyan olan İtalyan asıllı Selahaddin Emin Boon: “Hıristiyanlığın hurafelerinden bıktım Müslüman oldum” demiştir. (1-12-97 Türkiye)

Kapitalizm de             komünizm de aradığını bulamayan insanlık, arayış içine girmiştir. Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile İslamla insanlar daha kolay tanışabilmektedir. Aradığını İslam da bulunca akın akın İslam’a koşuluyor.

İngiltere de yayınlanan New Afrika dergisine göre uzun yıllar batılı Hıristiyanların zulmüne maruz kalan Afrikalılar, kendilerini İslam’ın hoşgörüsüne, adaletine bırakıyor. Hıristiyanlığın kirli oyunları puan kaybettirdi. (4-12-94 Türkiye)

Bosna da Sırp zulmü, birleşmiş milletler askerlerinin Müslüman olmasına neden olmuştur. Bir Amerikalı: “Onca zulme rağmen inançlarını yaşayan Müslümanlar, bize İslam’ın güzelliklerini gösterdi” demiştir.

İslamiyet bilhassa bütün dünyada kadınlar arsında yayılmaktadır. Dail Mail, İngiltere de son yıllarda binlerce İngiliz kadınının araştırarak Müslüman olduğunu yazmıştır.

-Teslime Nesrin “İslam, kadına hak vermez” diye bir kitap yazmış 3000 İngiliz kadını İslam da ki kadın haklarını görünce Müslüman olmuştur.

-İngiltere de genç kızlar daha çok Müslüman olmaktadır.

-Amerikalı araştırmacı Holdman: “Kadınlar kurtuluşu dinde arıyor. Gayri meşru hayattan bıkan, AIDS den korkan, boşanmanın %60 ı geçtiği batı da kadınlar İslam’ı seçiyor” demiştir. (7-3-92 Zaman)

1998 yılının 8.ayında batıda resmi açıklamaya göre 18.792 kişi Müslüman olmuştur.

Aynı yıl Rus matematik profesörü Gleb: “Bütün dünya İslam’a koşuyor” demiştir. Yeni şafak gazetesinin 22-11-96 tarihli haberine göre: İslam’ı seçen Rus Valerya, Rusça Kur’an Meali hazırlamış, bu Mealle binlerce kişi Rusya da Müslüman olmuştur.

En ufak bir kıvılcım, bunalmış, arayış içinde olan insanlar için kurtuluşa sebep olmaktadır.

İslam’a ve Müslümanlara yapılan saldırılar ve düşmanlıklar insanların İslam’ı araştırmasına ve Müslüman olmasına neden olmaktadır.

Batıda ki İslam korkusu ve alınan önlemler, korkunun ölüme çare olmadığı gibi İslam’ın yayılmasına çare olmamaktadır.

 

İSLAMIN DÜŞMANLIĞINA VE MİSYONERLERE RAĞMEN İSLAM YAYILIYOR

Herkesin bir hesabı var Allah’ın da bir hesabı var. Kim ne yaparsa yapsın sonunda Allah’ın dediği olur, Allah’ın takdiri olur.

Hıristiyan âlemi, İslam’ın yayılışını durdurmak ve Hıristiyanlığı yaymak için misyoner okulları açmış, bu okullarda yetiştirdiği misyonerleri dünyanın her tarafına salmıştır. Bu uğurda çok büyük paralar harcamaktadır.

“İncili bütün dünyaya yayın” emri karşısında bütün Hıristiyanlar seferber olmuştur. Hedeflerine ulaşabilmek için her türlü yıkıcı, yıpratıcı ve sinsi çalışmalar yapılmaktadır. Bir yandan İslam’ı yıkma, yıpratma ve iftira kampanyaları sürdürülürken, diğer yandan çeşitli metotlarla Hıristiyanlık propaganda edilmektedir.

30-06-1994 tarihli Yeni Asya gazetesinin haberine göre: “Nüfusun %85 i Müslüman olan Çad’da 63 misyoner teşkilatın sahip oldukları geniş imkânlarla halkı Hıristiyanlaştırmaya çalıştıkları bildirilmiş ancak bütün çabalara rağmen netice alamadıkları gibi İslamiyet’e olan rağbetin gittikçe arttığı açıklanmıştır.

Çad Cumhuriyeti İslam İşleri Yüksek konsey başkanı Hüseyin Hasan Ekber: “63 misyoner kuruluş, Müslim ve gayri Müslim insanları Hıristiyanlaştırmak için bütün imkânları kullanmasına rağmen bir Müslümanı dahi Hıristiyanlaştıramamıştır” demiştir.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Rusya’nın 70 yıllık baskısı ve Allahsızlık enstitülerine rağmen; İslam inancının Müslüman kimliğinin muhafazası ve şu anda misyonerlik çalışmalarına rağmen İslam’ın kabul görmesi, İslam’ın yayılışı, takdire şayan bir durumdur.

Bernad Shaw: “İslam dini her devre hitap edebilecek bir dindir. Yarının Avrupasının da dini olacaktır” der.

Bizans’ın fethi gibi Roma da fethedilecektir. Bütün batı da fethedilecektir. Roma da 30 bin m2 üzerine cami kurulmuştur.

Hıristiyanlık batı da cazibesini yitirmiştir. Bilhassa gençler, Hıristiyanlıkla alay etmektedir. Batıyı yönetenler, bu durumu sporla, müzikle, İslam ülkelerini hayali düşman ilan edip savaşmakla, sadist eğlencelerle, anlamsız yarışlarla idare etmişlerdir.

Bugün Hıristiyanlık tatmin etmiyor. İsa hem Peygamber, hem Tanrı, hem Tanrının oğlu, hem de Mesih nasıl olur bu?

Dört tane İncil, günah itirafı, vaftiz bunlar mantıklı değil. Avrupalı arayış içinde.

Bugün İslam’ı tanımamış milyonlarca Avrupalı ve Amerikalı insan, sancılar içinde kıvranıyor. Sonra da onlardan bazısı, ya İslam’ı bulup huzura eriyor ya da hayatını arayışla tüketip gidiyor. Hem de ne aradığının farkına varmaksızın.

Her yeni günle birlikte İslam ailesine yeni kardeşler geliyor. Bunların çoğu da, batı da doğup büyümüş, modern toplumun tüm olumsuzluklarını yakından görmüş, İslam’dan mahrum bir çevrenin bütün eksikliklerini yaşamış kişiler arasından çıkıyor.

Son yıllarda İslam’ı seçenlerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. Müftülüklere başvurarak Müslüman olanlar her geçen gün artıyor.

İtalya da yayınlanan Corriera Della Sera gazetesi: “Dünya da 1 milyar Müslüman var” başlıklı bir haber yayınlayarak İslam’ın en hızlı yayılan din olduğunu yazmıştır.

Hiçbir misyonerlik faaliyeti olmadığı halde dünyada ki Müslüman sayısının baş döndürücü bir hızla arttığına dikkat çeken gazete, Avrupa şehirlerinin cami ve minarelerle dolduğunu vurguladı. Gazete, “sadece Hollanda da daha şimdiden 160 cami var. İstatistiklere göre İslam’ı seçen İtalyanların sayısı da 10 bini aştı. İslam’ı seçenlerin en çok tutucu Hıristiyanların yaşadığı Sicilya ve Kalabriya da görülmesi ilgi çekici” ifadeleri yer aldı.

İslam’ın gönüllerde yankılanmasında ezanın büyük rol oynadığının da dile getirildiği yazıda her gün minarelerden yükselen ezan seslerinin farklı dildeki, dindeki insanlara heyecan aşıladığı belirtildi (25-02-1991 Zaman)

Geçen yıl Denizli’mize gelen iki misyoner kendilerine verilen İslami bilgi sonucu Müslüman olmuştur.

Özel eğitim aldığı halde Güney Koreli Song Yee Kim Muğla da Müslüman olmuş, Mine adını almıştır.

Demek ki hakikat balçıkla sıvanmıyor.

Avrupa’nın birçok yerinde yeni açılan camiler İslam’a olan ilgiyi de arttırıyor. Müslümanların örnek hareketleri, güvenilir olmaları, samimiyetleri, fedakârlıkları karşısında batılı kendi yerini arıyor.

Camilerin bulunduğu bölgelerde, kırgınlıkların kalktığı, olayların azaldığı, hangi milletten olurlarsa olsunlar, insanların kardeşçe yaşadığı gözleniyor.

Müslümanların örnek hareketlerini gören Hıristiyanların, kendi arazi ve mülklerini ücretsiz olarak Müslümanlara hibe ettikleri de görülüyor.

Görülüyor ki, güzellik, güzellikleri celp ediyor. Niyet hayır, akıbet hayır oluyor.

Dünya komünizm, kapitalizm derken bunalmış, yolun sonuna gelmiştir. Bu rejimler hep vaat etmiş, gerçekleştirememiştir.

Galler Prensi Charles, verdiği konferansta: “Ben İslam’ı inceledim. Batının İslamiyet’ten öğreneceği çok şey var” demiş sonunda da: “Yüzünüzü nereye dönerseniz dönün, Allah oradadır” demiştir. (Yeni Şafak 16-12-96)

Bediuzzaman Hazretleri: “Hıristiyanlık İslam’a teslim olacaktır” (Sözler:644) demiştir.

Kur’an herkesi İslam’a çağırıyor:

“De ki: Ey kitap ehli! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye geliniz. Yalnız Allaha tapalım. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayalım. Allah’ı bırakıp, birbirimizi Rab edinmeyelim.” (Al-i İmran:64)

Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.

Bugün bütün dünya da İslam, en tesirli akımdır. Her şeye damgasını vurmuştur.

İngiltere de yayınlanan The Economist Dergisi: “İslam 21. yüzyıla damgasını vuracaktır” diye başlık atmıştır.

Demek ki, 21. asır İslam asrı olacaktır. Bu temenni değil, hayal değil, gerçektir, gerçek olacaktır.

Misyonerler propaganda yaparken dünyanın da ahiretinde kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar.

Peygamber (sav): “İman etmedikçe cennete giremezsiniz” (Müslim İman:93)

Kur’an da: Yahudiler: “Cennete ancak Yahudiler girer” der.

Hıristiyanlar da: “Cennete ancak Hıristiyan olanlar girer” dediler.  Bu onların kuruntularıdır.” (Bakara:111)

İsa (as) zamanında onun getirdiklerine inananlar iman etmiş sayılır. Son din İslam geldikten sonra Allah katında din İSLAMDIR.

Cenab-ı Allah “Din olarak İslam’ı seçmiştir” İslam’dan başka din kabul etmeyeceğini bildirmiştir.

Netice olarak alkol, uyuşturucu ve seks batağında boğulmak üzere olan insanlar için İslam dini ümit oluyor. İslam’ın sadaka, zekât gibi sosyal emirleri yabancıların İslam’a yönelmesine neden oluyor.

Bir de İslam’a gönül verenlerin mutluluğu İslam’ı cazip din haline getirmiştir.

Akıl mantık dini olmayan Hıristiyanlık ve deli dolu hayat artık akıllı insanlara zevk vermiyor.

 

MÜSLÜMAN OLANLARIN İTİRAFLARI

 • “İslam’ı seçtim bataktan kurtuldum” Karl (Yusuf) Zimmerman (Müslüman olmadan önce uyuşturucu ve alkol kullanıyordum. İslam’a girdikten sonra hayatım değişti. Namaz ve oruç insana huzur veriyor. En büyük mutluluğu ise sabah namazında yaşıyorum.)
 • Hollywood’un ünlü yıldızı Will Smith, dünya ağır siklet boks şampiyonu Ali’nin hayatını beyaz perdeye aktardıktan sonra İslamiyet’i seçti. “İslam barış ve kardeşlik dini” dedi. (6-12-2001 Türkiye)
 • İngiliz gazetelerinden Daily Mail İngiliz bayanların Müslüman olmalarını kapak yaptı. Ünlü iş adamı “Rose, deli dolu hayat yaşamaktan bıktım. Müslüman oldum huzura kavuştum. İslam’la şereflendim RUKİYE adını aldım.” (7-2-94 Türkiye)
 • Ünlü yazarlarımızdan Afet Ilgaz: “Huzuru İslam da buldum” Huzur ve saadeti arayan İslam’ı öğrenmeli ve yaşamalıdır. Ben yaşadım hayatımda birçok şey değişti. (26-4-94 Türkiye)
 • Alman Erika Müslüman olduktan sonra Emine ismini aldı. “Müslümanların dinleri ile övünmesi, gurur duyması lazım” dedi.
 • 31 yaşındaki Ronald Karl Zahn: “Kuranı okudum Hıristiyanlık inancı ile karşılaştırdım. Müslümanlığın insanlık dini olduğunu gördüm ve hiç tereddüt etmeden Müslüman oldum” dedi. (14-2-94 Türkiye)
 • Alman elektronik mühendisi Manfred Poplou, adını Muhammed Sait olarak değiştirdi: “Manen huzur buldum. Kur’an’la tanıştım. İlmin yeni yeni keşfettiği konuları Kur’an 1400 yıl önce keşfetmiş. Bir de Almanya da yaşayan bazı Müslümanlar bana güzel örnek oldu” (4-7-94 Zaman)
 • Japon Çiyeko İslam’la şereflendi. Ayşe Nur adını aldı: “İslamı inceledikten sonra çok sevdim. İslam’la şereflendim.”
 • Romanya uyruklu Luminata turist olarak geldi. Müslüman oldu. “İçimdeki huzur arayışı İslam’la bitti” dedi. (11-1-95 Türkiye)
 • Alman avukat Rolf Maws: “Okunan ezandan etkilendim Müslüman oldum” (30-12-94 Türkiye)
 • Almanya da fizyo terapist olarak görev yapan Riener Klemeins Antalya da Müslüman oldu. “Gerçek huzuru İslamiyet’te buldum. Allah bana bu yaştan sonra huzur verdi” Kadir adını aldı, geçmişi özlemeyeceğim dedi. (11-11-94 Türkiye)
 • Sırp Milka Zoriç Müslüman oldu. “Soydaşlarım için utanıyorum. Onların zulmü beni İslama itti. Eşim bana İslam’ın kadına verdiği hakları anlatmıştı. İnceledim İslam’ı seçtim Hatice adını aldım”
 • Alman Andes John 43 yaşında kendisine hediye edilen bir kitap sayesinde Müslüman olduğunu söyledi. “Dünya bunalım içinde, kurtuluş İslam da” (3-10-94 Türkiye)
 • Müslüman olan Romen Maria, Müslüman oldu, Meryem adını aldı. “İslamiyet’te ki doğruluk anlayışına hayran oldum. İslam, aleyhine de olsa doğru ol” diyor. (15-9-94 Yeni Asya)
 • Brezilyalı Julia, Elif oldu. “Yaptığım araştırmalar sonunda İslam’ı seçtim” (4-9-94 Basın)
 • İngiliz Joanne Melia: “Gerçek huzura erdim, çok mutluyum. İslam’ı bir arkadaş sayesinde tanıdım.” (25-8-94 Yeni Asya)
 • Efsane isim Mike Tyson “Kur’an sayesinde kötü alışkanlıkları bıraktım. İslamiyet’le yeniden doğdum. Başka bir insan oldum. Şimdi çok mutluyum. Beni en çok etkileyen, Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğunu öğrenmem oldu.”
 • Viyana Üniversitesi öğrencisi Eva, Zeynep oldu. “Kuş gibi hafifledim. İnsanlar, İslam’ı tanısalar hiç tereddüt etmeden Müslüman olurlar. Ben Müslüman olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra İslam’ı herkese anlatacağım.” (14-8-94 Türkiye)
 • Romen Dumitru, Muhammed Emin oldu. “Bugüne kadar İslam’dan habersizdim. Eşime ve çocuklarıma İslam’ı anlatacağım” (7-8-94 Türkiye)
 • İsviçreli müzisyen Metin oldu. “Komşularımın ilgisi beni etkiledi.” (5-8-94 Türkiye)
 • Gürcistanlı Nino, Emine oldu. “Bana hediye edilen bir Kur’an’la huzuru İslam da buldum” (1-8-94 Türkiye)
 • Katolik din adamı Pierre “Kur’an her biri kendi içinde mükemmel bir ahenge sahip olan surelerden oluşuyor. 11 Eylül den sonra Kur’an okumaya başladım. İslam’a hayranım.
 • Fransız iktisat doktoru Valerie, Melek oldu. İslam’la diğer dinleri mukayese ederken Peygamberin bir hadisi ile karşılaştım. “İslam geçmişi temizler” deniyordu. Çok sevindim ve Müslüman oldum. (27-1-96 Türkiye)
 • 51 yaşındaki Alman tekstilci Rolf Blanke, Hz. Eyüp Sultanın türbesini gezerken Müslüman oldu ve sünnet oldu. “Daha önce İslami eserle okudum etkilendim.” (1-4-96 Türkiye)
 • Ülkemize turist gelen Alman Kreppel ailesi, İzmir de Almanca bir Kur’an satın alıyor. Teslisi içlerine sindiremeyen aile, İslam da ki Allah inancını öğrenince ailecek Müslüman oldu. (26-7-99 Türkiye)
 • Amerikalı Prof: “Diğer kutsal kitapları okumuştum. Yalnız Kur’an-ı okumamıştım. Onu da okuyunca bambaşka oldum. Ne müthiş kitap ne kadar açık ne kadar net? Çok sevdim.
 • Marksizm’den İslam’a geçtikten sonra Ressam Peyami Gürel: “Müslüman olmak büyük bir mutluluk. Özgür olduğum hissini tattım. İslam her şeyi, hayatın her anını anlamlandırıyor. Tırnak kesmekten uyumaya kadar, kabre girip çıkmaya kadar” (Altınoluk Mart-95)
 • Romen Gabriel, Ahmet oldu. Yaşı 19. şükür Rabbim beni genç yaşımda İslam’la şereflendirdi. Ben yeniden doğmuş gibiyim. Çalıştığım yerde arkadaşlarım İslam’ı anlattı. Müslümanlarda ki güzellikler benim Müslüman olmamı sağladı. (8-2-99 Akit)
 • Papazla tartıştı İslam’la tanıştı. Almanya da kilise de çalışan Robert benim düşüncelerim Kur’an da mevcutmuş, inandım üzerimden ağır bir yük kalktı. (6-7-95 Basın)
 • Eski manken Serap Akıncıoğlu: “Aradığım huzuru İslam da buldum. İslam’ı inceledim, yaşamaya başladım görüşlerim tamamen değişti. (11-11-95 Yeni Asya)
 • İslami hayatı seçen manken Gülay Pınarbaşı: “İslam gibi bir alternatifin varlığından çoğu habersiz. Öncelikle yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek gerekir. İnsanımız bilmiyor, şartlanmışlar, yanlış bilgilenmişler” (25-3-95 Basın)
 • Dr. Bernard Lewis: “Dinde zorlama yok” ayeti ile İslam en güzel demokrasiyi insanlığa sunmuştur. Buna rağmen İslam yanlış yorumlanıyor. İslam farklı dinlere mensup insanları dostça kavgasız gürültüsüz bir arada yaşamalarına imkân sağlıyor, insanlığı kucaklıyor. Hoşgörü zaten İslam’ın kökünde var.” (20-1-95 Türkiye)
 • Rus asıllı Natalya, Ayten oldu. “Dinler hakkında hiçbir bilgim yoktu. Beraber çalıştıklarımın Kur’an okuduğunu gördüm. Kur’an’la ilgili sorular sordum ve araştırdım Müslüman oldum. Bundan sonra da öğrenmeye devam edeceğim çünkü bir dini yüzeysel olarak öğrenip yaşamaya kalkmak çok yanlış” (15-2-95 vakit)
 • Hollandalı Lucas, Enes oldu. “Ben araştırdım Müslüman oldum. İnşallah anam babam da Müslüman olur. Hıristiyanken iç huzuru bulamamıştım. Kafamda ki sorulara da cevap bulamıyordum. Bunun üzerine dinleri araştırmaya karar verdim. Hepsini inceledim Müslüman olmaya karar verdim. (25-2-95 Zaman)
 • Ukrayna da tercümanlık yapan Gagauz, İbrahim oldu. “Bizler Ruslar tarafından hileli yollarla Hıristiyan yapıldık. Beni Hıristiyanlık tatmin etmedi. Hıristiyanlıkta 4 tane İncil var. Hak dinde bir tane kitap olur.” (20-3-95 Türkiye)
 • 20 yıllık haham Semi, Sami oldu. “İslam da insan sevgisi beni etkiledi.”
 • Alman Michel Weber, Hakan oldu. “İnsanları doğuştan günahkâr kabul eden Hıristiyanlık beni tatmin etmiyordu. Eğer İslam herkese anlatılsa Avrupa Müslüman olur. İslam insana, aileye, kardeşliğe çok önem veriyor. Hıristiyanlığın yanlışlıklarından İslam’a sığındım. İslam’ın güzelliklerine sığındım. (26-5-92 Türkiye)
 • Dünyanın en ünlü pop şarkıcısı Cat Stevens, Kur’an’ın eşsiz üslup ve ahengine hayran olmuş ve Yusuf İslam adını almış.
 • Misyoner Song Yee Kim, Mine oldu. “Hıristiyanlığın bana bir şey kazandırmadığının farkına vardım” (1-11-94 Basın)
 • Koyu Katolik olan Jennifer “İslam da ki ahiret inancı beni çok etkiledi. Ancak Türklerin İslam’ı yaşamaması beni üzdü. (13-1-91 Basım)

 

 • Bir haberde:

Müslüman olduktan sonra Malezya ya yerleşen ve halen Malezya Üniversitesinde çalışan Avusturyalı Prof. Fadlullah Yılman, 10 sene içinde 60 bin kişinin İslam dini ile şereflenmesine vesile oldu. Prof. Yılman vesilesiyle İslam’a giren 60 binden fazla kişinin çoğunluğunu Çinli ve Hintliler oluşturuyor. Malezya, Amerika ve Avustralya da İslam dinin seçenlerin %60 nın Müslüman arkadaşlarının güzel davranış ve ahlakından etkilenerek dinimize geçtiklerini söyleyen Prof. Yılman, Londra da haftalık olarak yayınlanan EL-MÜSLİMUN gazetesine yaptığı açıklamada, İslamı anlatmada ki metodu hakkında şunları söyledi: “Karşılaştığım kimselere İslamiyeti bir çırpıda değil, tedrici olarak dini en güzel ve en kolay yönünü anlatıyoruz. İslami emirlerin hikmet ve faydalarını ilmi ve tarihi misallerle açıklıyoruz.” Şeklinde konuştu. İslam davasını anlatanların, başkalarının nasıl düşündüklerini örf, adet ve hayat tarzlarını bilmesinin önemine işaret eden Prof. İslam’ı anlatma metodunun yaş seviyesine uygun olması gerektiğini de ifade etti. (11-6-94 Basın)

-Hıristiyanlıktan etkilenip Hıristiyan olalım diyen yoktur.

-Ben Hıristiyanlığı araştırdım Hıristiyanlığa teslim olalım diyen gösterilemez.

-Benim aklım İslam’ı almadı Hıristiyanlık aklıma yattı, diyen görülmemiştir.

-Gençler, dininizi bırakırsanız veya bırakmış gibi görünürseniz mürted durumuna düşersiniz.

-Teslisi içinize nasıl sindireceksiniz? Bu haliyle Hıristiyanlık batıl din durumundadır.

-Hıristiyanlık çok tanrılı, ilkel bir dindir. İsa Peygamberle en ufak bir ilişkisi kalmamıştır.

Bugün inananlarına huzur vermemiştir, mutlu etmemiştir. Hıristiyanlar Müslüman oluyor, siz Hıristiyan olamazsınız.

 


Bu yazıyı 235 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.