İslamda kadın erkek ayrımı var mı?

İslam’da kadın, hiçbir zaman ikinci sınıf insan olmamıştır.
Görev ve sorumluluk’larda, saygıda,hürmette kadın erkekten farklı tutulmamıştır.Kız çocuğu erkekten ayrı tutulmamıştır. Evde ve sosyal hayatta ikiside sorumludur. Dini görevlerde de ikisinede aynı şekilde hitap edilmiştir.
Kadının hukukuna İslam dini kadar önem veren bir başka hukuk sistemi ve din yoktur.
Başta kız çocuklarının öldürülmesi yasaklanmıstır.(nahl:58-59) peygamber(as) çocukların öldürülmesi konusunda biat almıştır.
İlim öğrenmek kadına da farz kılınmış “cennet anaların ayağı altında dır” buyrulmuş Kadının dövülmesi, kötü muamele edilmesi yasaklanmıştır.
Veda hutbesinde Allah Rasûlü:”Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim sizden kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onlarında sizin üzein de hakları vardır” demiştir .
Kur’an-ı Kerimden birkaç örnek verelim:
-“erkek-kadın kimsenin amelini başa çıkarmayız.”(Al-imran:195)
-“erkekler gibi kadının kazançlarında hisseleri vardır.”(Nisa:31)
-“Mü’nin erkekler, mü’min kadınlar birbirlerinin velileridir.”(Tevbe:71)
-“Ana olsun kadınlar sizin için birer elbise,sizde onlariçin birer elbisesiniz.”(Bakara:187)
-“Kız çocuklarını öldürmeyin.”(İsra:31+En’am:140+Tekvir:8-9)
-“En hürmete lâyık kimdir? Sorusuna peygamber(as):”Anandır”cevabını vermiş,üç defa “anandır”cevabını vermiştir.


Bu yazıyı 1.781 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.