İslam’da Kadın İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İslamda kadının yeri nedir?
      İslamda kadın, erkeğin kölesi ve hizmetçisi değildir. Kadın anadır, evinin sultanıdır. Cennet anaların ayağı altındadır.
İslam kadına sahip olmadığı hakları vermiştir. Onu öldürülmekten, hor görülmekten kurtarmıştır. İbadette, aile sorumluluğu konusunda kadınla erkeği bir tutmuştur. Bir çok ayette kadın erkekle beraber zikredilmiştir. Kadın ve erkek birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısıdır.
Yine peygamber efendimiz, Veda hutbesinde kadın haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda şöyle buyurmaktadır:
‘’Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’ın koyduğu ölçülere hassasiyetle uymayı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onları Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onlarında sizin üzerinizde hakları vardır…’’ (Tirmizi, Rada:12+Ebu Davud,Menasik:57)

Aile içinde erkeğin ne gibi farklı görevleri vardır?
      Kadına yapısına ve yaradılışına göre görevler verilmiştir. Kadının başta annelik gibi yüce bir görevi vardır.
Buna karşılık kadından farklı olarak erkeğe evin geçindirilmesi ve korunması gibi bir zor görev verilmiştir. Boşanma halinde bile erkek kadına nafaka verir. Erkek evin reisidir.

Kadın sesi dinde haram mıdır?
      Kadın konuşurken dikkat etmelidir. Normal konuşması haram değildir. Ancak fitneye sebep olacak ve tahrik edici bir şekilde konuşmamalıdır.
Ahzab suresinin 32. Ayetinde kadınların erkeklerle konuşurken yumuşak, sesini incelterek ve güzelleştirerek dikkat çekecek şekilde konuşmamalarını Allah emretmiştir. Sebebini de ‘’kalbinde kötülük olan kimse kötü bir ümide kapılmasın. Sözü tabii hali ile söylesin’’ şeklinde açıklamıştır.
Vakar ve ciddiyet içinde konuşmak da bir yasak yoktur. Luzumsuz ve gevşek konuşmak, şarkı söylemek gibi haller sakıncalıdır.
Hz. Aişe (ra) erkeklerle konuşmuş, sorularını cevaplandırmış ve fetva vermiştir.

Kadın, erkek doktora muayene olamaz mı?
      Hasta olan kadın, ehil kadın doktor varsa ona muayene olur. Kadın doktor yoksa veya ehil değilse, ehil olan doktora gider. Bu tedavidir, sağlık söz konusudur.
Fıkıhta bir kural vardır: ‘’zaruretler, mahsurlu olanı mübah kılar.’’
Kadın, hastalıklarından dolayı erkek doktora muayene olan kadının gusül abdesti alması gerekir.
Kadının, varsa kadın doktora muayene olması, psikolojik açıdan daha uygundur.

Kadın bir başka erkeğin fotoğrafını koynunda taşıyabilir mi?
      Bir büyüğün resmini koynunda taşırsan evine, sana nur yağar denmiş. Kısacası nur yağmaz nar (ateş) yağar.
İslamda lüzumsuz resim yasağı vardır. Resmin karşısında namaz kılınmaz. Resimle rabıta kurulmaz.
Bir kadın için mahremi olmayan bir erkeğin resmine bakması ve onu taşımasında haramlık vardır.
Peygamberimize Cebrail (as): Biz melekler ‘’resim ve köpek bulunan eve girmeyiz’’demiştir.(Riyaz’üs-Salihin:1717)
Bir insanın hoca olması, şeyh olması haramlığı gidermez.

Kadın araba kullanamaz mı?
      Araba insanlar için bir nimettir. Kadının daha güvenli gidip gelmesini sağlar. Peygamberimizin hanımları develere binmiştir.
Arabaya binmek erkeğe mübah, kadına günah olmaz. Kadını arabaya binmekten mahrum edecek bir gerekçe olamaz. Bugün kadın arabada daha güvenli ihtiyacını görür.
Koca eşinin hangi ihtiyaçlarından sorumludur?
      Koca eşinin meşru olan ihtiyaçlarından sorumludur. Mesela; Yeme, içme, giyim, barınma ve tedavi gibi. Sigarasından, kozmetiklerinden, süsünden, alkolünden, eğlencesinden sorumlu değildir. Çünkü kadın sigara içmek, alkol kullanmak ve süslenmek zorunda değildir. Mesela; kadının kahve içme alışkanlığı olsa, beyi bunu almak zorunda değildir.

Eş, indar olmayan eşe nasıl davranır?
      Evlenirken dinimiz, dindar olanla evlenilmesini emreder. ‘’Dindar olanı tercih etki, mutlu olasın’’ der.
Evlenirken bazı insanlar tam olarak bilinemiyor. Eğer eşi istediği gibi değilse, onun okumasını bilgi edinmesini sağlamalı, bu konuda yardımcı olmalıdır. Bu konuda sabırlı olan, anlayış gösteren kazanır.
Dini görevlerinin yapmayan eş uyarılır. Ona güzel şeyler söylenir. Dinde inkar etmedikten sonra boşanmak düşünülmez.
Eş günah işliyorsa uyarılır. Günahın kötülüğü anlatılır.
Düzelme ihtimali daha çok olduğundan bu konuda yardımcı olunur.

Koca örtünmeyen eşinden sorumlu mudur?
      Örtünmek Allah’ın emridir. Ona örtünme emri anlatılır. Genelde örtünmezse, cenabı Allah’tan hidayeti istenir.
Eğer örtünmemesi çevreden kaynaklanıyorsa daha olumlu, daha iyi ortam aranmalıdır. Gerekirse ev değiştirilmeli, çevre değiştirilmelidir.
Şayet bilgi noksanlığından kaynaklanıyorsa, bu noksanlık giderilmelidir.
Kadın islamı, örtünmeyi red etmediği müddetçe boşanmak düşünülmemelidir. Çünkü boşanmak Allah’ın sevmediği bir iştir. Kadının örtünmemesinden dolayı eşi rıza göstermedikçe günaha girmez.
Kocanın dini hayatından kadın sorumlu değildir.

Haramdan kazanan kocanın eşi ne yapmalıdır?
      Evlenmeden bunlar araştırılmalıdır. Ne yapar, ne yer, ne içer, ne düşünür. Bunlar önemlidir.
Eğer eşi meşu yerden kazanmıyorsa hanım beyini uyarır. Koca durumunu değiştirmezse, kadın malı varsa ondan yer, yok malı, mülkü, parası yoksa o zaman beyinin getirdiğinden ihtiyacı kadar yer içer.
Kocanın kazancının tamamı haram ise o zaman kadın onun getirdiğinden yiyip içmez. Durum değişmeyecekce ayrılması, bir ömür boyu haram yemesinden daha uygun olur.
Çünkü haram yiyip içenin namazı, duası kabul olmaz. Hayatın sonunda güzel ölümle ölmez. Ayrıca haramla beslenen vücut cennete giremez.

Kadın kocasının malından sadaka verebilir mi?
      Kadın üzerine borç olan zekatını, sadakasını kendi malından verir. İstediği yere yardım yapabilir.
Eğer mal ve para kocasına ait ise onun izni olmadan sadaka veremez, yardım yapamaz. Kocasının cebinden para alamaz, harcayamaz. Ancak beyinin kendisine zaman zaman verdiği harçlıklardan biriken kadınındır. O paradan sadaka verip yardım edebilir.
Kadın zenginde olsa aile huzurunu bozacak büyük çapta yardım yapamaz. Beyinin rızası olması gerekir.

Kocanın izni olmadan kadın dışarıya çıkabilir mi?
      Kocası izin vermiyorsa kadının gezmelere, komşuya gitmesi uygun değildir. Çünkü ortalık kötüdür. Evin ihtiyacı için markete, pazara gitmesinde bir sakınca olmaz.
Kocası izin vermesede kadın üzerine farz olan hacca yanında babası, kardeşi veya oğlu varsa gidebilir. Çünkü koca hakkı Allah’ın hakkının önüne geçemez.
Eğer kocası dini öğretmiyorsa kadın dinini öğrenmek üzere yakın mesafelere gidebilir. Hatta kadın bunu gizlersede günaha girmez. Çünkü dinini öğrenmek üzerine farzdır. Birde kadın ana babası ile ilgilenmek ziyaret etmek isterse aynı günde ziyareti yapabilir. Koca kadını bundan men edemez. Ana baba hakkı Allah’ın hakkından hemen sonra gelir.

Akraba ziyareti terk edilebilir mi?
      Akrabaya ziyarete gitmek Allah’ın emridir. Ancak ziyaretten kayıpla, günahla dönülecekse o ziyaret yapılmaz.
Ziyaret edilecek kimseler kötü huylu ve güvenilmeyen kimselerse onların ziyaretine gidilmez.
Gidilen yerde günah işlenecekse gıybet edilecekse oraya gidilmez.
O yer halkı meşru iş yapmıyor, helal kazanmıyorsa oraya gidilmez
Gidilen yerde kötü etkilenme olacaksa, çocuklara kötü örnek olacaklarsa, maddi yönden imrendirme, kıskanma halleri olacaksa o gibi kimselere gitmemek sevaptır.
Allah: ‘’Doğrularla beraber olun’’ diyor.

Kadın yalnız yolculuk yapabilir mi?,
      İslamın koyduğu bazı yasaklar düşünülürse, kadını korumaya yönelik olduğu görülecektir. Mesela,
-‘’Bir kadının bir erkekle yalnız kalması yasaktır.’’
-‘’Tek başına kadının yolculuk etmesi yasaktır.’’
-Kapalı yerde bir kadınla bir erkeğin çalışması yasaktır.
-Kadının açık giyinmesi yasaktır.
Hanefi mezhebine göre kadın yalnız hacca gidemez. Şafi mezhebine göre bir kadın, emniyeti sağlayacak bir tanıdığı ile hacca gider.
Sadece hac yolculuğu için nikah kıymak doğru değildir. Eğer kadın bir yakını yoksa hacca vekil gönderir.

Kadın erkek bir arada çalışır mı?
      İnsanlarda bir nefis vardır. Bir hadiste: ‘’Bir kadın yabancı bir erkekle beraber kalmasın’’ buyruluyor. (Buhari, nikah:111) Bir kadınla bir erkek bir arada olursa, 3. Mutlaka şeytan olur. Evvela utanma,çekinme gibi duygular körelir. İki cinsin birbirine ilgi duymaması ancak cinsi duygularının ölmesiyle mümkündür. Bir erkeğin nefsi ölsede erkeklik duygusu ölmez.
Cinsler evli olsalar bile karşı tarafta eşinde göremediği bazı üstünlükler görmesi mümkündür. Nice nice ocakların yıkılması bunun delilidir.
İslam dini, günaha girilmemesi için evlilik öncesi flörtü yasaklamıştır.
Şeytan boş durmaz. Kurs hocası, koca oluverir. Sekreter hanım kısa zaman sonra başka işler de görmeye başlar. Kayın birader başka türlü düşünmeye başlar…
Rus yazarı Tolstoy’a bir gün kızı, erkek arkadaşı ile çıkmak istediğini söyler, kabul etmez. Erkek arkadaşı gelir o da izin alamaz. İkiside Tolstoy’a:’’Bize güvenmiyor musunuz?’’ derler. Tolstoy:’’Evet ikiniz bi arada olduğunuz müddetçe ikinize de güvenmiyorum’’ der.
Bir hususta manevi ablalık, manevi abilik veya ahiret kardeşliği adı ile kadınla erkeğin birbirine yaklaşmasıdır. Bu şeytanın tuzaklarından biridir. İslamda böyle şeyler yoktur.

Bir kadın bir erkekle tokalaşabilir, elini öpebilir mi?
      Cinslerin kendi aralarında tokalaşması büyük olanların ellerinin öpülmesi, sevgi saygı ifadesidir ve sevaptır.
İki cinsin birbirleri ile, tokalaşması el öpmesi, hele öpüşmese ne ölçüde tanışırlarsa tanışsınlar caiz değildir. Bu tür şeyler pişmanlıkların başlangıcı oluverir.
Her organın bir zinası vardır. Ellerin zinası dokunmaktır.
Müslüman olmak için gelen kadınlar peygamberin elini tutmak isteyince: ‘’Ben kadınlarla musafaha yapmam’’ demiştir. İslam fıkıhcıları:’’Yabancı birine bakmak haram olduğu gibi onlara dokunmakta haramdır’’ demişlerdir.
Bu yasak asla kadını aşağılamak değildir. Bilakis kadının korunması içindir.
İslam’da el öpmeye dair bir emir yoktur. Ancak ana babanın büyük anne, büyük babanın saygıdan dolayı yaşlının eli öpülebilir. Erkeklik duygusu ölmediği için yaşlıda olsa bir erkeğin elini bir kadın öpemez. Bir kız eniştesinin elini öpemez.
Müslüman Türk adetleri arasında bir kadınla erkeğin öpüşmesi diye bir şey yoktur. Hatta cinsler kendi arasında bile öpüşemez. Dinde yeri olmadığı gibi sağlık açısından da sakıncalıdır.


Bu yazıyı 6.566 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.