İslam’ın Şartları – Namaz Kılmak

Kelime –i şahadetten sonra İslam’ın en önemli emridir. Namaz dinin direği ve temelidir.

Namaz miraçta 50 vakit olarak emredilmiş, sonra da beş vakte indirilmiştir. Kıyamet günü önce namazdan sorulacağı bildirilmiştir.

Kur’an-da birçok ayette namaz emredilmiştir:

– “Kur’an-ı oku, namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz namaz insanı fuhuştan ve kötülüklerden alıkor.” (Ankebut: 45)

– “Ailene namazı emret, kendinde sabırla devam et.” (Taha: 132) buyrulur.

Peygamber (as) da şöyle emretmiştir:

– “Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını öğretin. Eğer on yaşına gelince kılmazlarsa dövün ve yataklarınızı ayırın.” (Ebu Davud, Salât: 26)

Yunus’un dediği gibi:

– “Müslüman’ım diyen kişi

Şartı nedir bilse gerek

Allah buyruğunu tutup

Beş vakit namaz kılsa gerek”

Namazı terk etmek büyük suçtur. Kur’an-da:

– “Namazı ter edenin sıkıntılı bir hayatı olur, onu kıyamet günü kör olarak yatırırız.” buyruluyor. (Taha: 124)

– “Cennettekiler, cehennemdekilere: “Sizi buraya sürükleyen nedir?” derler. Onlar da: “ Biz namaz kılanlardan değildik” derler.” (Müddessir: 40 – 43)

Peygamber (as) da şöyle buyurur:

– “Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır.” (R. Salihin: 1082)

– “Kim namazı terk ederse, Allahın ve peygamberin zimmetinden çıkmış olur.” (Ramuz’ul – Ehadis: 467/5)

Dünyada da ahrette de namazın insan hayatında önemi büyüktür. Büyüklerimiz: “Namaz yolda komaz” demişlerdir.


Bu yazıyı 346 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.