Kadının Sesi Haram mıdır?

Ses haramdır, haram değildir gibi bazı tartışmalar oluyor ve bir çokları ortalıktan, aklına ne gelirse onu söylüyor.

Ahzab sûresinin 32. ayetinde : Kadınların erkeklerle konuşurken yumuşak, sesini incelteremek, güzelleştirerek, dikkat çekecek ve tahrik edecek şekilde konuşmamaları emredilmiştir. Sebebini de gene ayette görüyoruz. “Kalbinde kötülük olan kimse, kötü bir ümide kapılmasın. Sözü, bilinen şekli, tabii hali ile söyleyin” buyrulmuştur.

Normal konuşma nasıl olur:

-Şafilere göre kadın sesi avret değildir. Kadının sesinin duyulması halinde: kadında, duyan erkekde günahkâr olmaz.

-Hanefilere göre zayıf görüşle avrettir. Ekseriyete göre avret değildir. Ancak ses, tahrik edici ve fitneye sebep oluyorsa haramdır. Ayette: “çekici, ilgi uyandıran edâ ile konuşmayın” deniliyor.

Fitneye sebep olan ses, resim, müzik, ahlâk bozuyorsa tahrik ediyorsa, haramdır.

İhtiyaç olan konuşma, her zaman yapılabilir…

Alışverişlerde zaruri konuşmalarda kadının yüzüne bakabilir çünkü yüz avret değildir. bakmamak takvadır.

Kadın telefonda, yolda, belde, çarşıda, pazarda, çalıştığı yerde, sesini tatlılaştırarak konuşmamalıdır. (İncelterek)

İslâm’da zaruri konuşmayan, vakâr ve ciddiyet içinde, ihtiyaç kadar konuşmaya günah yoktur. Kadın, havadan, sudan konuşup sohbet edemez. İhtiyaç dışı, erkekte ilgi uyandıracak; kötü fikir oluşturacak, konuşma yapması haramdır. Bu sesin sahibi kadın, günaha girer ve karşısındaki erkeği de günaha sokar.

Kadın şarkı türkü söylemesi, sobet etmesi ihtiyaçtan ileri gelen ses değildir. Eğlendiren ses haramdır.

Hz. Peygamber :

K. Sitte 10/512 : “ Şarkı söyleyen kız çocuğu için : şayet şeytan yerine birini bıraksaydı, bu kızı bırakırdı” denmiştir.

Bir hadiste: “İşlenince başa belânın çökeceği bildirilen hasletten biri de şarkıcı kadınların türemesidir.” Prof. Dr. Hamdi Döndüren Aile İlmihali 188

“Peygamber, şarkıcı kadının alacağı parayı yasakladı bunun için lokman sûresinin 6. ayetinin indiğini söyledi: (Age: 188..)

Lokman 6: “İnsanlardan bazıları bilgisizce Allah yolundan insanları saptırır. Eğlence için boş lafa müşteri çıkar. İşte bunlara şiddetli bir azab vardır.”

Ramuzul Ehadis : “Şarkıcı kadınların parası haramdır. Onu dinlemek haramdır. Onun yüzüne bakmak haramdır. Parası köpek parası gibidir” (269/6) denmiştir.

Hz. Peygamberin hanımı Aişe (ra) çok hadis nakletmiştir.            Hadis nakletmesine fıkhî konuları anlatmasına peygamber müdahale etmemiştir. Kadın dini konularda tebliğ yapabilir. Radyo, televizyonda program yapabilir. Tabi ciddi olursa.

Zaruri işler için kadının konuşmasına kimse bir şey diyemez. Kıkırdayıp, tebessüm edip, dikkat çeken sesle konuşamaz. Geçmişte kadınların konuşurken ağızlarına fındık aldıkları, seslerini çirkinleştirdiklerini, bir ihtiyar nineden dinlemiştim.

Kadının, gayri ciddi, tahrik edici hali ile konuşması, dil zinasına girer. Böyle günahtan islâm kadını kendini korumalıdır.

İşimiz zor. Allah yardımcımız olsun. Günaha girmeden hayat yaşamak nasib etsin. Fakat biz kendimizi korumazsak, Allah bizi korumaz. Meşru olmayan neymiş? Zaruret dışı olanmış.


Bu yazıyı 2.170 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.