Kilisenin hedefi nedir biliyor musunuz?

Kilisenin hedefi Anadolu,İslam ve Müslüman olmuştur.Bu konuda hep hilelere başvurmuş,ne kadar ser güçler varsa işbirliği yapmıştır.Nato’nun kızıl hedefi yeşil olmuştur!

Amerika’da Kuzey Caroline de kilise yola koyduğu ışıklı bir levhaya”Kur’an tuvalete atılmalı”yazısını koyacak kadar ileri gitmiştir.(26-05-2005 Yeni Şafak)Ayrıca Hıristiyan ülkelerinde islama Kur’an’a Hz.Muhammed’e yönelik her saldırıya kilise destek olmuştur.

Ayrıca Türkiye aleyhinde kim ne varsa onlarla el ele olmuş,arka çıkmıştır.Yunanistan’da yayınlanan PKK’nın yayın organında Kürdistan haritası yayınlanmış,Öcalan Süryani kilisesi baş piskoposu ile yan yan resmi yayınlanmıştır.Gazete kilise PKK kolkola başlığı altında pkklıların İsa’nın havarileri benzetmesi haberini yayınlamıştı.(14-06-1995 Türkiye+Zaman)

Patrikhane ihanet yuvasıdır.Tarih boyunca ihanetlerin planlandığı yer olmuştur.Müsamahamızdan en geniş şekilde yararlanan patrikhane hep aleyhimizde çalışmıştır.Adaletimize sığınanlar,fırsat buldukça ihanet etmiştir.II.Mahmut zamanında  Patrik Gregorios işlediği suçlar,yaptığı ihanetler yüzünden patrikhanenin orta kapısında idam edilmiştir.O günden bugüne orta kapı hala kapalıdır.

Bir Türk büyüğü aynı yerde idam edilmedikçe açılmayacaktır.Patrik I.Dimitrios’a patrikhanenin orta kapısı ne zaman açılacak diye sorulmuş,cevap olarak”orta kapı açılmaz”demiştir.(3-2-1990,Tercüman)

İhanetleri yüzünden papaz Yakovas rahmetli Adnan Menderes tarafından sınır dışı edilmişti.Patrik Selçuk Erenerol,Patrikhane’nin Türkiye’ye ihanetini tarihçe sabit olduğunu belirtmiş,bu yıkııcı faaliyetlerine dur denmesi istenmiştir.Ayrıca Patrikhane’nin dışarıdıdan beslendiğini de belirtmiştir.

Gazeteci yazar Aytunç Altındal,terör örgütü PKK stratejisini patrikhane den alıyor demiştir.(9-11-1993,Zaman)

Şu anda patrikhane,bütün dünyaya yayın yapabilecek bir televizyon kurma peşindedir.Patrikhane,ihanetlerini bugün sürdürmektedir.Yaş günü,doğum günü,parti,eğlence toplantıları tertip etmekte ve Türk gençlerine çok yönlü propaganda sürdürülmektedir.

Patrikhane’nin şu çalışma programı,okullarda ve misyoner okullarında  ders programı olarak okutulmuştur.

1-Türkleri ezeli bir düşman olarak Rumlara tanıtmak,

2-Türklerin en ufak hatalarını büyüterek,Avrupa’ya duyurmak:medeni alemi Türklere düşman etmek

3-Türkleri iktisaden çürütmek,bunun içinde,zengin Türkleri sakat ticaret yollarına götürmek.Türk mamülatının sahtelerini,çürüklerini yapıp,Türk malı damgası ile satışa çıkarıp,Türk müesseselerini iflasa sürüklemek.

4-Türk milletini ahlak,millet,din ve gelenekleri bakımından çürütmek.Bu hususta:

a)Küfürler öğretmek,küfürü Türkler arasına yaymak,laubalileştirmek.

b)Türkleri zinaya diğer ahlaksızlıklara teşvik etmek

c)Gençlerine apaş-külhanbeyi ruhu aşılayarak Türk geleneklerini çürütmek.

d)Argoya benzeyen küfür dilini Türk’ler arasında yaymak suretiyle milli dil ve duygularını bozmak.

5-Türkleri dini bakımından sarsmak

a)Hocaları elde etmek,

b)Hocaları içkiye alıştırmak

c)Hocaları uydurma inanışlara saptırmak

d)Hocalara yanlış olaylar anlatıp,Türk halkı ile hocaların arasını açmak.(Kemal Yaman,İhanet planları s.225-226-227)

 

Patrikhane’nin çeşitli meslek gruplarına verdiği talimat ise şöyledir:

1-Türk hükümdarlığını baltalamak.Bu işi azar azar geliştirip İstanbul’u ele geçirmek.Eski Konstantiniye’yi yeniden kurmak

2-Türk halkı arasına daima fitne ve fesat sokarak, devletle milletin arasını açmak. İsyanlar organize edip,zamanında aradan çekilerek, Türkler arasında kardeşkanı akıtmak.

3-Bir harp sırasında türk halkını sefalete götürecek bir çareye baş vurulacak. Türk topraklarında zahire ve en lüzumlu gıda maddeleri halkın elinde süratle, gizlice toplanıp adalara sevk edilecek, komşu memleketlere satılacak. Rum tüccarının uğradığı zarar, milli bankalar tarafından tüccara para olarak ödenecek.

4-Doktor ve eczacı Rumlar, Türk hastaları, bilhassa kimsesiz hastaları gizlice zehirleyip öldürecek. Kör,sağır,sakat ederek saf dışı bırakmaya çalışacaklar.Bu tavsiyeler gizli olarak tatbik edilecek.

5-Türk çiftçisi ağır faizlerle toprağından edilecek.

6-Yöneticiler rüşvet, ziyafet, hatta kadın ikramları ile Eterya’nın  emrine alınmalıdır.

7-Fırsat çıktıkça, bilhassa resmi binalarda yangınlar çıkarmak, ölümlü kazalar yaratmak, harp gemilerinde yangın çıkarmak, yaralar açmak.

8-Manastırlardaki azizlerin istekleri, verecekleri mektupları, kendi işlerinden evvel sahiplerine teslim edilmelidir. Aykırı hareket edenler, hemen aforoz edilip lanetlenir. Kredileri kesilir o gruptan kovulur.

9-Bütün Rum ustaları kesinlikle Türk çırak kullanmayacaklardır. Politik nedenle bir Türk çırak almak gerekirse Rum usta, bu çırağı hizmetçi gibi kullanacak. Hevesli gençleri ters muamele edilecek hırpalayıp, işyerinden uzaklaştıracak, böylece bir Türk sanatkarın daha eksilmesi temin edilecek.(Age:229-230-231)

Padişah ikinci Mahmut’un fermanı ile idam edilen patrik II.Gregorios’un (Nisan 1921) Rus Çarı İkinci Nikola’ya yazdığı mektup özetle şöyledir:

“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetlidir.Gayet mağrurdurlar ve izzet’i iman sahibidirler. Bu hasletleri dinlerine bağlılıklarından kadere rıza göstermelerinden, an’anelerinin kuvvetinden, padişahlarına (devlet adamlarına, büyüklerine) olan ita’at duygularından gelmektedir.

Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şeca’at duyguları da an’anelerine olan bağımlılıklarından, ahlaklarının sağlamlılığından gelmektedir.Türklerde evvela ita’at duygusunu kırmak ve ma’nevi bağlarını parçalamak, dini sağlamlığını zayıflatmak icab eder. Bunun da en kısa yolu, milli geleneklerine ve maneviyatlarına uymayan harici fikirler ve hareketlere alıştırmaktır.Maneviyatları sarsıldığı gün, Türklerin kendilerinden şeklen çok güçlü, kalabalık kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.Bu sebeple Osmanlı Devleti’ni tasfiye için mücerred olarak harp meydanlarındaki zaferler kafi değildir. Yapılacak olan: Türklere bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır.”

Patrikhane ekümeniklik peşindedir.

Patrikhanin hayalinde Pontus vardır.Gazete haberine göre Patrik Dimitri’nin başkanlık ettiği sempozyum komitesinin dağıttığı haritada, Karadeniz Pontus gölü olarak gösteriliyor,çevresindeki tüm yerleşimler de Rumca isimlendiriliyor(07.10.1997.Akit)

Patrikhane, Bizansı ihya için çalışmıştır.Bu arzu bitmemiştir.Atina’da Bizansı  ihya için vakıf kurulmuştur.(16.02.1994.Türkiye)


Bu yazıyı 291 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.