Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir.

Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın rahmetinden ancak kâfirlerin ümit keseceği bildirilmiştir.

Allah’ın rahmetine güvenerek de günah işlenmez. Onun tövbesi kabul olunmaz.

Tövbe edip günahtan dönülmediği takdirde Allah’ın affetmeyeceği günahlar vardır.

Şöyle veya böyle kasten veya şaka ile veya hata ile küfre giren, kurtulmak için şu şekilde hareket etmesi gerekir:

1-Önce küfre girmesine neden olan sözü veya davranışı terk etmelidir.

2-Böyle bir hata yaptığı için pişman olmalıdır.

3-Gusül abdesti alıp günah kirinden temizlenmelidir.

4-Kelime-i şahadet getirip, imanını yenilemelidir. Kelime-i şahadetten sonra tövbe istiğfar etmelidir.

5-Eşi ile, imanla giden nikahı tazelemelidir.

6-Daha önce hacca gittiyse haccı yenilemelidir. (Namaz, oruçlar kaza edilmez.)

7-Hz. Peygambere söven, hakaret edenin affı yoktur. Tövbesi de kabul olmaz.

Pişman olup dönmeyen kimse, küfür ehlinden olduğu için ebedi cehennemliktir.

Her Müslüman, imanını, nikâhını ve işlediği güzel amellerini korumak için dikenli, çamurlu yolda yürür gibi davranmalıdır. Ayrıca günaha, harama ve küfre düşmemek için Cenab-ı Allah’a her zaman dua etmelidir.

Allah kendine sığınanı korur. Kendine dua edenin duasını kabul eder.

Rabbim yaptığımız, yapacağımız duaları kabul etsin. Hiçbir kimseyi nefsinin ve şeytanın eline bırakmasın.    ÂMİN.

 

BİR UYARI

Osmanlı Âlimlerinden Hamza Efendi Bey’i ve Şira adlı eserinde der ki:

-“On şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur:

1-Allah’ın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek.

2-İmanını Ehlisünnet itikadına göre düzeltmemek.

3-Allah’a ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek.

4-İmansız olmaktan korkmamak.

5-Beş vakit namazı vaktinde kılmamak.

6-Faiz alıp vermek.

7-Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek ve onlara kötü sözler söylemek.

8-Fuhuş sözleri söylemek ve yazıları yazmak, resimleri yapmak.

9-İnsanlara, hayvanlara ve kendine zulmetmek, eziyet etmek.

10-Dünya malına, rütbesine ve şöhretine düşkün olmak.”


Bu yazıyı 2.966 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.