Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunur?

– “Sana kitabı indiren O’dur. Kur’an’ın bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye ulaşanlar ise; ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. Bu inceliği ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar” (Al-i İmran:7) buyrulur.

Müteşabih ayetlerin manası, ilmin gelişmesi ile zamanla çözülür.

–   Kur’an okunurken anlamı da okunmalıdır. Müteşabih ayetler üzerinde yorum yapılmamalıdır.

–   Abdestsiz, maddi manevi temiz olmadan okunmamalıdır.

–   “O Kur’an, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:77-79) buyurur Allah.

–   Kur’an abdestsiz ellenmez ama ezbere okunabilir. Cünüp, hayızlı ve nifaslı kimse, Kur’an’a el süremediği gibi okuyamaz da.

–   Bazı kardeşlerimiz hasta iken besmele çekmeden fatihayı okuyabilir miyiz? diye soruyor. İkinci hata da işlenmiş olur.

–   Bir insanın Kur’an’ı yalnız kendisinin öğrenip, okuması yeterli değildir. Peygamberimiz: “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurmuştur.

–   Kur’an okumadan önce maddi manevi temizlik yapılmalıdır. Yüce Allah’la konuşmak demek olduğundan Kur’an’ı elimize almadan her türlü kirlilikten temizlenilmelidir.

–   Peygamberimiz, Cebrail ile buluşacağında; soğan, sarımsak yemezdi. Onun için Kur’an okuyan ağzın temiz olması lazımdır. Soğan sarımsak yenmemeli, yendiyse de koku giderilmelidir. Sigara kokan ağızla Kur’an okunmamalıdır.

–   Kur’an’ı elimize almadan kalp de lüzumsuz şeylerden arındırılmalıdır. İnsanın zevk alması, haz duyması buna bağlıdır.

–   Kur’an’ı okumak için özel yer ve vakit seçilmelidir.

–   Kur’an 23 yılda indirilmiştir. Sindire sindire indirilmiştir. Acele edilmeden sindire sindire okunmalıdır.

–   Namazda içinden okunmaz, kendi kulağı duyacak kadar dıştan okunur. Ancak dilsiz ve sağır içinden okur.

–   Hızlı da okunmaz, yuvarlanıvermez. Böyle okuma olmaz.

–   Tilavet secdelerini okuyan ve dinleyenin secde yapması lazımdır.

–   Lam harfi durma manasınadır. Diğer harflerde durulur. Kur’an’daki bazı yazı ve işaretlere dikkat edilmelidir. Bunlar yollardaki trafik işaretleri gibidir.

–   Bir de okumasını bilen tecvid öğrenmelidir. Kur’an’ı güzel okuma bundan sonra olur. Kur’an, kurallarına uygun okunursa, öyle bir zevk öyle bir huzur verir ki, devamlı okumak istenir.

–   Bakara 121 “Kur’an’ı hakkını gözeterek okurlar.”

–   Müzzemmil 4 “Kur’an’ı tane tane oku”

–   Kur’an, anlaşılamayacak kadar hızlı okunmaz. Üç günden daha az bir günde hatim olmaz. Şuursuzca da okunmaz.

 

a) Kur’an okumak ibadettir.

“De ki: bana Müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi” (Neml: 92)

–   “Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl” (Ankebut: 45)

–   “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak kazanç umabilirler.” (Fatır: 29)

Kur’an, okuyanı kabirde de sıratta da şefaat edecektir.

Kur’an okuyanın etrafına melekler toplanır, dinler yanlışı düzeltir ve Allah’a arz ederler.

 

b) Okunan Kur’an da dikkatle dinlenmelidir

Kur’an’dan ancak can kulağı ile dileyen, saygı gösterenler istifade edebilirler. Müşrikler bile gizlice dinliyor ve Müslüman oluyordu.

–   “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size merhamet edilsin.” (A’raf: 204)

Başkaları dinlemiyorsa ses kısılmalıdır. Çünkü Kur’an’ı dinlemek farzdır.

–   “Kur’an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.” (İsra: 45)

 

c) Kur’an’ı huşu içinde gözyaşlarıyla okumalıyız

Kur’an, gazel okunur gibi okunmaz. Kur’an okurken şov yapılmaz.

Bir gün Efendimiz(SA) buyurdular:

“Bana Kur’an okuyun”

İbn Mes’ud (RA) diyor ki, bunun üzerine Resullullah (SA) Efendimize:

–   Ya Resullullah sana Kur’an okuyayım. Fakat Kur’an sana indirilmiştir, dedim. Efendimiz buyurdu ki:

–   Başkalarından Kur’an dinlemeyi çok severim.

Onun bu emri ve arzusu üzerine Nisa suresini okumaya başladım, ta ki 41. ayete geldim: “Her ümmetten bir şahit getireceğimiz, seni de onlar üzerine şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur.” Mealindeki ayeti okudum. Resullullah (SA) “Artık yeter” buyurdu. Dönüp yüzüne baktığımda iki gözü yaşla doluydu.

Yine Peygamber efendimiz buyurdular:

“Kur’an okuyun ve ağlayın, eğer ağlayamıyorsanız birbirinizin haline ağlayın” göz ile ağlayamazsan gönülden ağlamalısın.

Salih Meri Hazretleri diyor ki:

–   Rüyamda Kur’an-ı Kerim’i, Resuli Ekrem’in huzurunda hatmettim. Resuli Ekrem:

“Ya Salih! Kur’an’ı okudun, fakat göz yaşın hani?” diye buyurdular.

Biri hava atarak Kur’an okuyormuş.

–   Ne yapıyorsun?

–   Allah aşkına Kur’an okuyorum demiş.

–   Allah aşkına sen bu Kur’an’ı okuma demişler.

Namazda Kur’an, ancak kendi dili ile okunur. Bu namazın şartlarındandır. Başka dille okunmaz, tercümesi de okunmaz.

 

d) Kur’an ücret ve menfaat temini için okunmaz:

Dini hizmetler aslında bir ücret karşılığı yapılmaz. Fakat bu gün bazı işler var ki ücret verilmediği ve alınmadığı zaman yerine gelmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan camii bakıcısına kadar, böyle. Hatta Kur’an öğretmenliği de dahil. Burada hayırlı işler yapılıyor. Ücret verilmese o iş olmayacak. O zaman meşru oluveriyor.

Bir de Allah rızası için yapılan işin sonunda hediye veriliyor. Pazarlık yok, beklenti yok… hediyeleşmek sünnettir. İhlas ve samimiyetin sonunda gelen ikramdır.

Cenab-ı Allah: “Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın” (Bakara:41)

–         “Az bir paha karşılığı değişenler yok mu? işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Allah kıyamet günü ne kendileri ile konuşur, ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır” (Bakara:174) buyurur.

–         Burada sakıncalı olan mevlit okumayı, Kur’an okumayı meslek haline getirip, pazarlık konusu yapmak, Kur’an’ı istismar etmektir. Bir de işi dilenciliğe dökmektir.

Bir zamanlar biri, namazdan sonra Kur’an okur ve yardım talep eder, bir sahabe de:

–         Peygamber şöyle dedi: “Kur’an’ı alet edip, dilenecek kimseler olacak, sakın onlara bir şey vermeyin” (Hz. Kur’an, T.Altıkulaç:55)

Mezarlıklarda dolaşıp, hazır yasin, hatim satanlar da böyledir. Kesinlikle para verip okutmayın ve okumayın, sevabı olmaz.

Kur’an’a hepimiz saygı duymalıyız. Hürmetsizlik etmemeliyiz…bazıları da, hürmetsizlik edebiliriz diye eve Kur’an sokmadıklarını söylüyorlar. Kur’an bulundurmamak, en büyük ilgisizlik ve saygısızlıktır. Şeytanı rahatsız eden Kur’an olmayınca eve şeytan kolay girer ve orayı mesken tutar.

–   Kur’an’ı bir de sadece torbaya koyup yatak odasına asmak,

–   Kur’an okurken bid’atlar icad etmek,

–   Kur’an’ı ölü kitabı, fal kitabı, isim kitabı olarak görmek,

–   Kur’an’da hocamızın adı geçiyor, falanın adı geçiyor demek,

–   Kur’an’ı diğer kitaplarla aynı tutmak yanlıştır.

Bazıları bize ne? Kur’an bize inmedi, diyor. Kur’an kıyamet kitabıdır. Bütün insanlığa inmiştir.

 

KUR’AN’IN MUHATABI ARAPLAR MI?

İslam Peygamberi ins ve cinin peygamberidir. İslam, son din, bütün insanlığın dinidir. İslam’dan başka din, Peygamberimizden başka peygamber, Kur’an’dan başka kitap gelmeyecektir.

İbrahim suresinin 4. ayetinde, peygamberin kavmine vahyi apaçık anlatabilmesi için o kavmin dili ile gönderildiği bildirilmiştir.

İslam ve İslam Peygamberi alemlere rahmettir.

İslam’da mesaj evrenseldir. “Ey insanlar” diye hitap eder. O belli bir dönem belli bir topluluk için inmemiş, bütün insanlığa ve çağlara seslenmiştir. Kıyamet dinidir.

 

KUR’AN MÜZİKLE ÇALGI ALETİ İLE OKUNUR MU?

Bu Kur’an’a duyulan saygıyı zayıflatır. Kur’an’ı şarkı türkü sözleri seviyesine indirmek gayretidir.

Kur’an’da:

–         “Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak” (Enam:70) denilmektedir.

–         Allah’ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman; onlar bir başka konuya geçinceye kadar onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz” (Nisa:140)

–         “Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. O zalimler topluluğu ile oturma” (Enam:68)

–         “Kur’an asla bir eğlence ve şaka değildir” (Tarık:114) buyrulur.

Bugün İncil’i ve Tevrat’ı başka türlü okuma durumu olsa mutlaka büyük tepki görür.

Kur’an okunurken teğanni hoş görülmemiştir.

İbadette, zikirde, Kur’an okumakta müzik olmaz.

Ömer Nesefi, akaid adlı eserinde (214): “Kur’an’ı tef, dümbelek vs. çalarak okumak küfre götürür” der.

Peygamberimiz: “Kur’an’la menfaat sağlamayınız” (H.Günenç GMF 1/81) buyurur.

Kur’an, Müslüman’ların kutsal kitabıdır. Saygı gerekir.

 

KUR’AN BAŞKA DİLE ÇEVRİLİR Mİ? TERCÜME VE TEFSİR OKUNUR MU?

Bazıları, Allah’ın ayetlerde ne murat ettiğini insanın tam olarak anlayıp, anlatamayacağı gerekçesiyle tercüme tefsir okumanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Bazıları da, Kur’an okuyanlara ne anladınız ? diyerek tercüme ve tefsir okumadan sevap kazanamazsınız, demektedir.

Bu iki ifade de doğru değildir. Biri Kur’anı hayattan koparma, biri de Kur’an’ın manevi etkisinden uzaklaştırmaya yöneliktir.

Şimdi soralım: Kur’an niçin inmiştir ? okunsun, anlaşılsın, yaşansın…

Elbette Kur’an’ın aynen tercümesi yapılamaz. Çünkü kıyamete kadar mucize olan, hükmü kıyamete kadar baki, Allah kelamıdır. Ne dünün, ne sadece bugünün ve nede sadece geleceğin kitabıdır.

Bütün İslam alimleri Kur’an’ın tercüme ve tefsirini caiz görmüş ve yapmışlardır. Kürsülerde, minberlerde ayetler okuyup Türkçe olarak “Rabbimiz böyle diyor” demişlerdir.

Bazı TV ve Radyolarda mealli hatim programları yayınlanmaktadır. Büyük ilgiyle takip edilmekte ve istifade edilmektedir.

Kur’an’ı okuyup geçmektense anlamı ile beraber okumak iki sevap birden kazandıracaktır.

Kur’an’ın emir, yasak ve hükümlerini bilmek her Müslüman’ın görevidir.

Nahl: 44’de : “Rasülüm biz sana Kur’an’ı indirdik ki inanlara ne indirildiğini açıkça anlatasın”

“Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik” (Yusuf: 2) buyrulmuştur.

Burada iki endişe var. Biri Kur’an yanlış anlaşılır, diğeri de İslam ya tam olarak anlaşılıverirse…

Kur’an’ı anlamazsak nasıl yaşarız? Allah’tan gelen mesajları nasıl anlarız.

İslami ilimleri bilen, uzmanlık derecesine ulaşmış kimseler tercüme tefsir etmişlerdir. Buna ihtiyaç vardır.

1-     Müslüman dinini öğrenecek ve yaşayacaktır.

2-     Gayrimüslim de kendi dilinde okuyup Müslüman olacaktır.

Bugün tercüme tefsir olmasaydı kaç Müslüman Arapça biliyor?…

İran’lılar Selman-ı Farisi’den Fatiha suresinin tercümesini istemişler. O da tercüme etmiş. Peygamberimiz müdahale etmemiştir.

Ayrıca 4 mezhep de tercüme ve tefsiri caiz görür. Ancak kötü niyetli bir hareket asla tasvip edilmez.

İnsanlık Kur’an’a muhtaçtır.

Misyoner İncil’i Türkçe’ye çevirip insanımızın eline tutuşturuyor.

Kur’an’ı okumanın sevabı olduğu gibi anlamanın da sevabı vardır.

– “Size iki şey bırakıyorum. Kur’an ve sünnetim” diyor peygamberimiz.

Tercümelerdeki ifade tarzından doğan farklılıklar kimseyi şüpheye sevk etmemelidir.

Kur’an’ın yolumuzu aydınlatan ışık olabilmesi için önce anlaşılması lazımdır. Sözün özü bu…

 

ÖLÜNÜN ÜZERİNE KUR’AN KONUR MU?

Kur’an, öncelikle ölü kitabı değil. Niçin inmiş? İnsanlar okusun istifade etsin. Ona uysun; hem dünyada hem ahirette kurtulsun, sevap kazansın diye inmiştir.

Her şeyden önce cenaze yıkanmadıysa cünüptür. Üzerine Kur’an konamaz. Ölü yıkanmadıysa yanında Kur’an okunmaz.

Ölüye Kur’an konsun, kurtulsun öyle yağma yok, ucuz kurtuluş yok.

Bir insan nasıl kurtulur? Nasıl imanlı gider ? insan öldükten sonra kurtuluş aranmaz. Kurtuluş ve imanlı gitmek hayattayken olur. İmanlı amelli yaşanırsa kurtuluş vardır.

Hadiste: “Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz,” buyuruluyor.

Atalarımızın ifadesiyle; “ ne ekersen onu biçeceksin” varsa ektiğin biçeceksin. Yoksa ne biçeceksin. Dünya ahiretin tarlası.

Herkes, her şey yaparken sen, “Nerede çalgı orada kalgı” dersen elini kıtlata kıtlata gidersin.

Kur’an kime şefaat edecek? Kabirde “Kitabın ne” sorusu sorulunca, Kur’an ehlini Kur’an gelip kurtaracak. Sıratta Kur’an durağına gelince, Kur’an ehlindensen, Kur’an gelip kurtaracak.

Ölmüş, teslim alınmış dünyada Kur’an’i bir hayat yaşamamış birinin üzerine Kur’an koymak, Kur’an’ı istismar etmektir.

Bu davranış onu kurtarmaz. Bize düşen nedir? Eğer ölen, imanlı ve layık bir kimse ise; dua ederiz, Kur’an okur sevabını bağışlarız, ardından hayır hasenat yaparız.

Sonuç olarak; bu tür bid’at işlenmemesi lazım. Kur’an’la kurtulunacağına inanıyorsan, dünyada o Kur’an’ı neden baş tacı yapmıyorsun?…

Bu dünyadan bir kefenle gidilir. Bir de hayattayken yaptığın amellerle gidilir.

Cenab-ı Allah hepimize son anda iman, Kur’an nasip etsin inşallah.

 

ÖLENİN ARDINDA KUR’AN OKUNUR MU?

Kur’an ölüye de diriye de fayda verir. İnançlı olursa tabi. Hz. peygamber ölen için namaz kılmış dua etmiştir.

Hz. peygamber:

-“Ölülerinizi hayırla yad edin.”

– “Ölü için yasin okunursa azabı hafifler.” (Ramuz: 79/4) buyurmuştur.

– “Devamlı sadaka, faydalanılan ilim, dua eden salih evladın sadaka-i cariye olduğu” (İs. Fık. An.: 3/428) bildirilmiştir.

Hud: 114: “İyilikler kötülükleri yok eder” denmiştir.

Ölenin borcu ödense, borçtan kurtulur mu? kurtulur.

Ölenin cenaze namazını kılmanın, mezar taşına Fatiha yazdırmanın, mevlit okutmanın, hayır hasenat yapıp sevabını göndermenin bir anlamı yok mu?

Allah herkese inandığı şekilde muamele edecektir. Ona göre inanın.

 

ÖLÜ DE DİRİ DE VE BÜTÜN İNSANLIK KUR’AN’A MUHTAÇTIR

Kur’an Cenab-ı Allah’ın hayat verici davetidir. Kurtuluş reçetesidir.

Hz. Peygamber: “Kur’an okunmayan evde hayır az, şer çok olur. Ev içindekileri sıkar.” (Ramuz: 80/10)

–         “Kim Kur’an’ı önüne alırsa Kur’an onu cennete götürür. Kim de arkasına alırsa onu da cehenneme götürür” demiştir.

–         “Kim Kur’an’dan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.  (Taha: 124) diye bildirmiştir Cenab-ı Allah.

 

MÜ’MİNİN KUR’AN’LA İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR.

Önce Müslüman, Kur’an ahlakı ile ahlaklanması lazımdır ki, Kur’an ona fayda versin.

Hz. Peygamber: -“Kalbinde Kur’an’dan bir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir.” (Tirmizi Fezaili Kur’an: 5/3079)

-“En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari, Fezaili Kur’an: 11/1775)

-“Allah Kur’an’a uyanları yüceltir, uymayanları alçaltır.” (Müslim: 2/817)

Allah da: – “Kur’an okununca susun, onu dinleyin ki size rahmet edilsin.” (A’raf: 204)

-“Kur’an şifadır, hidayettir, rahmettir.” (Yunus: 57+ İsra: 82)

Kur’an çağları ardından sürükleyen bir kitaptır. Hiç bir devirde modası geçmemiştir,  geçmeyecektir.

 

MÜSLÜMAN’IN KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİ

–   Kur’an, Müslüman’ın kutsal kitabıdır. Yolunu o aydınlatacaktır, hayatını o tanzim edecektir.

–   Müslüman, onu bir torbaya koyup asma yerine önce Kur’an’ı okumasını öğrenmelidir. Kur’an’da Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmelidir. Eğer bir Müslüman Kur’an’ı öğrenemiyor veya öğrenme arzusu taşımıyorsa veya Kur’an’ın emir ve yasaklarını hayatında yer vermiyorsa, önce: haram yiyor musunuz? Hak yiyor musunuz?, faize, rüşvete bulaşıyor musunuz? Ona bakın. Yani mideniz temiz mi? sonra  kafanız temiz mi?, kalbiniz temiz mi? ona bakın.

–   Kur’an’ı Müslüman, zevkine vara vara okumalıdır. Sadece okumak değil, güzel okumalıdır. Aynı zamanda anlamını da okumalıdır.

–   Müslüman, Kur’an’ı abdestsiz dokunmayacak, göbekten aşağı indirmeyecektir.

–   Müslüman, Kur’an’a uyacak, Kur’an ahlakı ile ahlaklanacak, Kur’an’ı çoluk, çocuğuna ve başkalarına tebliğ edecektir.

–   Müslüman, Kur’an’a müdahaleye, ayetlerin hükmünü değiştirmeye kalkışmayacaktır. İşine geliyor uyuyor, işine gelmiyor uymuyor.

–   “Bize Kur’an yeter” diyenler gibi Kur’an adına sünneti terk etmeyecek. Hz. Peygamberin vasiyeti var: “Size iki şey bırakıyorum. Kur’an ve sünnetim. Onlara uyarsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Uymayan yolunu şaşıracaktır.

–   Kur’an Allah’ın bize uzattığı bir iptir. Ona sarılan kurtulur. Kur’an’sız hiçbir yere varılamaz.

–   Müslüman Allah bana Kur’an’da ne diyor? Diye merak edecek, yaptığı işin Kur’an’a uyup uymadığına bakacaktır.

–   Kur’an okuyan, okuduğuna uymalıdır. Okuduğu ayet ne diyorsa icabını yapmalıdır. Ne güzel akşam sabah Kur’an okuyoruz. Kur’an “hak yeme, rüşvet alma, faiz yeme, günah işleme” diyor. Örtün diyor biz aksini yapıyorsak, o Kur’an okumak bize fayda vermemiş demektir.

Rabbim bizi Kur’an’ın şefaatinden mahrum etmesin.

Rabbim bizi Kur’an ahlakıyla ahlaklanmamızı sağlasın.

Rabbim bizi Kur’an’ın rehberliğinde kurtulan kullarından eylesin.


Bu yazıyı 35.995 kişi okudu.

1 Yorum

  1. ("Ulül elbab") Kur'an Saf akıl , arınmış akıl yada objektif akıl ile okunmalı değil mi ? Rivayetlerden yada belli kesimlerin bakış açısına göre değil , tamamen saf olarak Kur'an dan anlam çıkarmamız gerkemez mi ?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.