Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplar İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Kur’an nasıl bir kitaptır?
      Kur’an, Allah tarafından gönderilen en son kitaptır.
Kur’an, 114 sure, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur.
Kur’an’ın, dili Arap’çadır. Allah kelamıdır.
Peygamber(as)’a indiği şekli ile elde mevcuttur. Kur-an peygamber(as)’ın en büyük mucizesidir.
Kur’an sözlerin en güzeli, yol gösterici, hidayet rehberidir, rahmettir. Mübarek bir kitaptır. Hükmü kıyamete kadar geçerli son kitaptır.

Kur’an’ın hükmü geçer mi?
Kur’an kutsal kitapların sonuncusudur. Onun hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Zamana, mekana ve şartlara göre kuranın hükmü değişmez.
Kur’an’da Allah: ‘’Onu biz indirdik, onu biz koruyacağız’’ diyor. (Hıcr:9)
-‘’Kur’an’ın önünden, ardından batıl gelmez’’
Zamana, mekana ve şartlara göre kur-an’ın hükmü değişmez.
-‘’Kur’an’ın önünden, ardından batıl gelmez.’’ (Fussılat:42)
-‘’Allah kelamını değiştirecek hiçbir güç yoktur.’’ (En’am:34) buyurmuştur.
Kur’an Allah kelamıdır. Her devirde ihtiyaca cevap verecek şekilde indirilmiştir. Çağın, ilmin, buluş ve icatları ile ters düşmemiş ve düşmeyecektir.

Müslüman bir kimsenin kurana karşı görevleri nelerdir?
      Kur’an müslümanın kutsal kitabıdır. Bunun için önce kuran okumasını öğrenecektir. Sonra Kurandaki emir ve yasakları öğrenecek daha sonra da emredilenleri yapacak yasaklananlardan da kaçınacaktır. Bu kadarla yetinmeyip etrafının da kuran öğrenmesini ve kuranı yaşamasını sağlayacaktır.
Kur’an’ı torbaya koyup asmak veya altın yaldızlı kuran sahibi olmakla övünmek yeterli değildir.
Müslüman’ın kurana saygı duyması onu doğru okuyup doğru anlaması, düşünüp ibret alması görevidir. (Sad: 29)
Allah:’’Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin’’ diyor. (A’raf:204) Bu ayete göre kuran saygı ile okunacak ve saygı ile dinlenecektir.
Müslüman Kur’an’ı dilinden kalbine oradan da hayatına taşımalı ve Kur’an ahlâkı ile ahlâklanmalıdır.
Her müslüman evinde her gün Kur’an’ı okumaya, Kur’an’ı anlamaya ve yaşamaya zaman ayrılmalıdır. Belirli saatlerde tefsir ve meal okunmalıdır.
Yatak odasına Kur’an asılır mı?
      Kur’an’ı torbanın içinde yüksekçe asarak yatak odasında bulundurmanın bir sakıncası yoktur.
Bu gün apartmanlarda kuranın olmasında da bir mahsur olmaz. Üstte insanlar oturuyor diyerek eve Kur’an sokmamak doğru değildir. Çünkü altımız ve üstümüz ayrı bölümlerdir. Saygısızlık maksadı yoksa şöyle böyle demeye gerek yoktur.

Kur’an’a kimler dokunamaz?
      Kur’an’a ancak temiz ve abdestli olan kimseler elleyebilir. Kur’an’da ‘’Kur’an’a temiz olmayanlar dokunamaz’’ buyurulmuştur. (Vakıa:79)
Kur’an’a müslüman olmayan bir kimsede dokunamaz. Hz. Ömer müslüman olmadan kız kardeşinden kuran sayfalarını istediğinde kız kardeşi ona: ‘’Sen kirlisin, ona temiz olanlar dokunur’’ demiştir.
Abdestsiz olan, kuranı elleyemez. Ancak yüzüne bakabilir, ezberden okuyabilir.
Cünüp olan, Kur’an’ı elleyemez, bakamaz, okuyamaz.
Hayırlı olan Kur’an’a dokunamaz, bakamaz, dua olan ayetleri okuyabilir. Nifaslı’da aynıdır.

Kur’an’a el basılıp yemin edilebilir mi?
Kur’an üzerine yemin etmek ve yemin teklif etmek doğru değildir. Kur’an yemin kitabı değildir.
Hele yalan yere kuran üzerine yemin etmek basit bir olay değildir. Kur’an dünya çıkarlarına alet edilemez.
‘’Kur’an’a el basarım’’, ‘’Kur’an’a inanmamış olayım’’ diye de yemin edilmez.
Bir hadislerinde peygamberimiz: ‘’Kim Kur’an’dan bir sure üzerine yemin ederse, ona her ayet için bir kefaret gerekir; ister doğru, ister yalan söylesin’’buyurur. (Ramuz el-ehadis:417/10)

Üzerinde ayet yazılı elbise giyilir mi?
      Üzerinde ayet yazılı eşya kullanılmaz, elbise giyilmez. Üzerinde ayet olan seccade üzerinde namaz kılınmaz. Üzerinde ayet yazılı bir şeyle tuvalete girilmez.
‘’Allah’’ yazılı bir rozetle, yüzükle tuvalete girilmez.
Tesbihte Allah Muhammed yazılı ise yere konmaz, cepte taşınmaz.
Çöplüğe atılacak bir şey üzerine ayet yazılmaz. ‘’Allah’’ ‘’Muhammed’’ yazılmaz.
Ayet ve ayetel-kürsi yazılı taslar, bardaklar rastgele yıkanıp, çalkalanıp oraya buraya dökülemez.
Üzerinde besmele yazılı kâğıt yerlere atılmaz.

Yıpranmış Kur’an ne yapılır?
Yıpranmış Kur’an bakım yapılıp tamir edilir. Bu mümkün değilse çiğnenmeyecek temiz toprağa gömülür veya yakılıp külleri gömülür.
İçinde ayet yazılı kitapların da durumu aynıdır.

Allah Kur’an’da bazen ‘’ben’’ bazen de ‘’biz’’ diyor neden?
      Cenab-ı Allah kendisi ile ilgili olduğu ve vasıta olmadığı zaman ‘’ben’’ diyor. Eğer arada vasıta varsa ‘’biz’’ diyor. Mesela; ‘’Kur’an’ı biz indirdik, onu biz koruyacağız’’ ayetinde olduğu gibi. Burada arada vasıta olarak vahiy meleği cebrail (as) vardır. Onun için ‘’biz’’ denmiştir.

Ayetlerden cep melodisi olur mu?
      Cep telefonundan zil sesi yerine ayetin kullanılmayacağı konusunda din alimlerinin fetvası vardır.
Telefon uygun olmayan zamanda ve yerde çalabilir. Uygun olmayan yerde çalması, Kur’an’ın kutsallığı ile bağdaşmaz, bazılarına konuşma fırsatı doğar.

Kur’an’a başka söz karışmış mıdır?
Buna Kur’an’ın kendisi cevap veriyor;
-‘’Kur’an, kahin sözü değildir’’ (Hakka:42)
-‘’O Kur’an, şeytan sözü değildir’’ (Tekvir:25)
-‘’O Kur’an kahin sözü de değildir.’’ (Hakka:41)
-‘’O Kur’an alemlerin rabbi tarafında indirilmiştir. (Hakka:43)
Bu ayetlere göre Kur’an Allah kelamıdır. Ona beşer sözü karışmamıştır.

Ayet, sure kelimeleri diğer kutsal kitaplar için kullanılabilir mi?
      Ayet ve sure Kur’an’a özeldir. Diğer kutsal kitaplar için kullanılamaz. Zaman-zaman misyonerler İncil içinde ayet, sure kelimelerini kullanmaktadır. Ardından biraz da İncil okuyalım onu da Allah gönderdi. İsa Allah’ın peygamberi değil mi? Ona da uyalım. Hepimiz ehl-i kitabız. Farkımız yok, telkinleri gelmektedir.
Kur’an’daki sözcüklere ayet, bölümlere sure denir. İncil de ve Tevrat ta bölümlere ‘’bab’’ cümlelere ‘’sözcük’’ denir.

Kur’an’da sayı var mıdır?
      Kur’an’ın şu ayetlerinde sayı vardır:
Bakara: 196-234-228
Maida: 89
Talak:4
En’am:160
Hud: 13
Peygamber(as)’ın sünnetinde de sayı vardır. Tesbih çekmede sayı vardır.

Kur’an’da şifre var mıdır?

Kur’an’da şifre yoktur. O apaçık kitab-ı mübindir. Peygamber(as) onu bize açıklamıştır. Hadislerin çoğu Kur’an’ın açıklanması durumundadır.
Kur’an anlaşılamaz, ulaşılmaz bir kitap olarak gösterilemez.
Kur’an’da şifre değil bazı işaretler vardır. Bir çok ayette ibret almıyor musunuz? Niye düşünmüyor musunuz? Gibi sorular vardır. Bu sorularla anlamamız, öğrenmemiz istenmiştir. Mesela; kuşlara neden bakmazlar? Deveye neden bakmıyorlar? Buyurulur.

Kur’an şefaat edecek mi?
Peygamber(as) şöyle buyurur:
-‘’ Kur’an’ı okuyunuz, çünkü o kıyamet gününde Kur’an ehline şefaat edecektir.’’ (Müslim, misafirin:252) Bu hadise göre Kur’an okuyana, ezberleyene, öğrenen, öğretene kendisine uyana şefaat edecektir. .
Siratta kuran durağına gelice kuran şefaat edecektir. Kabinde karanlığa, darlığa karşı Kur’an şefaat edip rahatlatacaktır. Kur’an’ı küçük yaşta öğrendim. Kur’an bana daha dünyada şefaat etti. Çünkü çocukluk arkadaşlarımdan farklı oldum, farklı yaşadım.

 Kur’an’ın ne gibi üstünlükleri vardır?
Kur’an, lafı ve manası ile eşsizdir. Kur’an Allah kelamıdır. Kolay öğrenilir, kolay ezberlenir, zevkle dinlenir.
Bu güne kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. ,
Kur’an’da geçmişin ve geleceğin bilisi vardır.
Kur’an çağlar üstü mükemmel bir kitaptır. Buluşlar ve ilmi çalışmalar Kur’an’ın sesini kısamamıştır.
Kur’an kıyamete kadar baki son kitaptır.
Kur’an’ın benzeri yoktur.
Kur’an 14 asır önce son sözü söylemiş olmasına rağmen ilimle asla çatışmamıştır. Kur’an mucize bir kitaptır.

 Secde ayetlerini okuyan neden secde eder?
Kur’an’da 14 secde ayeti vardır. Bunları okuyan ve dinleyenin secde etmesi gerekir.
Farkında olmadan okuyan ve dinleyen sorumlu olmaz.
Hafızlık çalışanın aynı ayeti ne kadar tekrar ederse etsin tek secde etmesi yeterlidir.
Secde ayetini okuyan veya duyan kıbleye döner, niyet eder, tekbir alır, secdeye gider. Üç defa: ‘’Sübhane rabbiyela’la’’ der. Kalkarken de:’’Gufraneke rabbena ve ileykel masır’’ der.
Neden Secde edilir?
-Ayette ‘’secde et’’ emri vardır, secde edilir.
-Her şeyin Allah’a secde ettiği bildirilir, bu emire uyulur.
-İnançsızların secde etmediğinden bahsedilir. Onlara muhalefet için secde edilir.
Abdestsiz veya cünüp olarak dinleyen, sonra secde eder.

Kur’an’ın muhatabı Araplar mıdır?
İslam peygamberi bir millete gelmemiştir. O, bütün insanlığın ve cinlerin peygamberidir.
İslam peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İslam son din ve bütün insanlığın dinidir. Kur’an: ‘’Ey insanlar!’’ diye bütün insanlığa hitab eder.
Kur’an’ın arapça inmesi sadece araplara indiği anlamına gelmez. Peygamberin dili ile inmiştir.
Kur’an’ın emir ve yasakları her müslüman içindir.

Ücret karşılığı Kur’an okunur mu?
      Para ile Kur’an okunmaz ve okutturulmaz. Ücret karşılığında Kur’an öğretilmez. Kur’an, okuma veya öğretme karşılığı alınan ücretin helal olmadığı bildirilmiştir. Çünkü Allah rızası yoktur.
Ücretle okutulan hatimin, yasinin pek faydası da olmaz. Kur’an okumasını bilmeyen bir fatiha üç ihlas okur, ölmüşlerine bağışlar. Hatim ve taze yasin satın almasına gerek yoktur.
Kur’an’da şöyle buyurulur: ‘’Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın’’ (Bakara:41). ‘’Az bir paha ile ayetlerimizi değiştirenlerin yiyipde karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. (Bakara:174)
Kur’an kursu öğretmeninin aldığı maaş helaldir. Kur’an öğreniminin sonunda hesapta olmayan hediye de ikramdır.

Banttan, tv’den, radyodan hatim olur mu?
     Kur’an’ı dinlemek veya takip etmekle hatim olur. Kur’an okumasını bilmeyenin Kur’an’ın yüzüne bakması bile sevaptır.
Kur’an’ı takip eden dinleyen kimse, Kur’an’a yaklaşmış olur. Takip ede ede öğrenenler olmuştur.
Kur’an okunurken adabına uygun dinlenmelidir.
Tv, radyo veya bant ne olursa olsun okunan Kur’an dikkatle dinlenirse, dinleme sevabı kazanılmış olur. Ama imkanı olanların, Kur’an okuması öğrenmesi daha sevaptır. Kendi okuması çok daha sevaptır.

Ölen için Kur’an okunur mu? Okunsa ona ulaşır mı?
      Kur’an diriye de ölüye de fayda verir. Eğer inançsız ise ona Kur’an okunmaz. Onun için dua edilmez. Okunsa da ona faydası olmaz.
Peygamber(as): ‘’Ölüler için yasin okuyun eğer yasin okunursa azabı hafifler’’ (Ramuz el-Ehadis:79/4) buyurur.
Eğer cenaze yıkanmadıysa o cünüptür. Başında ve odada kuran okunmaz.
Ölen için dua okunur, cenaze namazı kılınır, ardından Fatiha okunsun diye mezar taşına‘’Fatiha’’ yazılır.
Dua edip Kur’an okuyup ölenlere bağışlanması arkada kalanların görevidir.
Ölene iyi şeyler ulaştığı gibi kötü şeyler de ulaşır. Onun için peygamberimiz:’’ Ölülerinizi hayırla anın’’ demiştir.
Atalarımız ölenlere yasin okutan, hatim indirten vakıflar kurmuşlardır.

Kur’an nasıl okunur?
      Kur’an’ı anlasak da anlamasak da her gün Kur’ana zaman ayırılmalıdır. Kur’an, okuyana şefaatidir.
Kur’an saygı ile tane tane okunmalıdır.

Kur’an’da:‘’De ki müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi’’ (Neml:92) buyurulur. Anlaşılmayacak şekilde hızlı okunmamalıdır.
Kur’an mealide okunmalıdır. Tecvitle okunmaya çalışılmalıdır. İşaretlere, secde ayetlerine dikkat edilmelidir.
Kur’an .ücretle, bağırıp çağırarak, şov yaparak okunmaz.
Peygamber(as) Kur’an okuyan birine ‘’hani göz yaşları?’’ demiştir.
Kur’an, Fatiha suresi, üste gelecek şekilde konur. Uzun süre açık bırakılmaz, yerlere konmaz.
Yanlış okurum endişesi ile Kur’an okumak, terk edilmemelidir. Yanlış olursa melekler düzeltir. Zorla okuyana iki sevap vardır.

Kur’an tercümesi yapılıp okunabilir mi?
      Kur’an’ın gerçek anlamı verilemeyeceği bahanesi ile tercüme okumayı doğru bulmayanlar vardır.
Bazıları da Kur’an okuyanlara ne anladınız? Diyerek Kur’an okumaktan alıkoyanlar oluyor.
Bunların ikisi de doğru değildir. İkisi de Kur’an’dan koparma gayretidir.
Soruyorum, Kur’an niçin inmiştir. Okunsun anlaşılsın ve yaşansın diye değil mi?
İslam büyükleri Kur’an’ın tefsirini yapmış tercümesini yapmış ‘’Allah şöyle buyuruyor’’ demiştir.
Sadece Kur’an’ı hatmetmek değil, tefsir tercüme okumanın da sevabı vardır. Tefsir ve tercümesi olmasa Kur’an’ı müslüman nasıl anlayıp nasıl yaşayacak? İslamı araştıran nasıl inceleyecek?
Tefsir ve meal okunmasına neden karşı olunuyor? Bunun sebebi Kur’an’da Allah’ın emirleri var, yasakları var. Mesela Kur’an faiz yeme, içki içme, zina etme, örtün… diyor. Bunları duymak bazılarının hoşuna gitmiyor. Okuyup sevapları götürmek istiyorlar sadece. Yok öyle yağma…

Müzikle Kur’an okunur mu?
      Çalgı aleti eşliğinde Kur’an okumak Kur’an’ın yüceliği ile bağdaşmaz. Kur’an şarkı sözü değildir.
Kur’an’da:’’Kur’an asla bir eğlence ve şaha değildir’’ buyurulmaktadır. (Tarık:14)
‘’Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak (En’am:70) emri vardır.
Kur’an’da teğanni yapmak bile hoş görülmemiştir. Def, dümbelekle Kur’an okumanın küfüre götüreceği bildirilmiştir. Akaid kitaplarında böyle yazar.
Kur’an’ı Arapça okumanın faydası yok mu?
      Bazıları anlamadan Kur’an okumanın bir faydasının olmayacağını söylüyor. Bu doğru değildir. Kur’an okumak çok sevaplı bir ibadettir.
Okunan Kur’an, Kur’anı hiç bilmeyenlerin üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Kur’an sesine müslüman olanların sayısı az değildir.
Kur’an insana haz verir. Çünkü lafzıda manası da şifadır. Ayrıca Kur’an okumak önemli sünnetlerindendir.
Kur’an yanlış okunursa günahtır diye Kur’an okumak terk edilemez. Peygamberimiz:’’Kur’an’ı zorla, kekeleyerek okuyana iki kat sevap vardır’’ buyurur.

Tevrat ve incil Allah’ın gönderdiği şekilde midir?
      Tevrat ve incilin orjinali kaybolmuştur. Asılları ortada yoktur.
Tevrat Musa peygamberden 750 yıl sonra Azra isimli haham tarafından ortaya çıkarılmıştır.
İncil de çok sayıda yazılmıştır. 325 tarihinde İznik’te toplanan konsül, Matta, Markos, Luka ve Yuhannanın yazdığı incilleri kabul etmiştir. Eldeki dört İncil bile birbirine benzemez.
İncil ve Tevratın aslı bozulduğu için Allah kuranı göndermiştir. Kur’an geldikten sonra İncil ile Tevratın hükmü kalmamıştır.


Bu yazıyı 3.619 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.