KURBAN VE BAYRAM

Bayram günleri sevinç günleridir. Müslümanların iki bayramı vardır; Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Yozlaşanların da şeker bayramı ve et bayramı vardır. Bu bayramlardan başka cuma, müminlerin bayramıdır. Bunlardan başka;

– Günah işlemediği gün,

-Güzel bir sonla çene kapadığı gün,

-Amel defterini sağ tarafından aldığı gün,

-Hesabını verip cennete girdiği gün,

-Cennette Cenab-ı ALLAH ‘(c.c)’ı gördüğü gün Müslümanların bayramıdır. Rabbim bize bu bayramları da nasip et…

 

KURBAN NEDİR?

Kurban bayramı günlerinde belirli vasıftaki hayvanın sırf ALLAH (c.c) rızası için kanının akıtılmasına kurban denir.

Kurban malla yapılan bir ibadettir. Mezhebimize göre varlık sahibinin kesmesi vaciptir. Kevser suresinde “Rabbine kulluk et ve kurban kes” emri vardır.

 

Kurban yakınlık manasına gelir. Kurbanla ALLAH (c.c)’a yaklaşmak arzulanır.

  1. 2. 3. gün kesilir, şafilerde 4. günde de kesilebilir.

Bayram namazı kılınmadan kurban kesilemez. Akşamdan sonrada kesmek mekruhtur

Kurban için niyet şarttır “ALLAH rızası için” denir. Başka bir niyetle kesilirse kurban olmaz. Kurban için kan akıtılması esastır. Para olarak fakirlere verilmesi kurban borcunu düşürmez. Kurbanlık bağışlanırken kesileceğinden emin olunmalıdır kan akıtılmaz eti derisi yerini bulmazsa kurban kesilmiş olmaz.

 

KURBAN NASIL KESİLİR?

Önce hayvan kusurlu hasta ve zayıf olmamalıdır. Hayvana güzel davranılmalıdır. Kurban sahibi hayvanın üstüne elini koyduysa, o da besmele çekmeli ve tekbir getirmelidir.2 rekat şükür namazı kılmak sevaptır. İnançsız kimseler kurban kesemez. Kurban kıbleye doğru yatırılır sağ arka ayağı boşta kalır. Bıçak önceden bilenmelidir hayvana eziyet edilmemelidir ve aç bırakılmamalıdır strese girer. Başkası kesiyorsa, vekalet verilmelidir. Deri kelle et kesme ücreti olarak verilemez. Üç defa tekbirden sonra “BİSMİLLAH” veya “BİSMİLLAHİ ALLAHÜ EKBER” denilerek kesilir.

Hayvanın gözü bağlanırsa korkması önlenmiş olur. Hacdaki kurbanla buradaki kesilen kurbanı birbirine karıştırmamak gerekir. Buradaki kurban vacip olan zenginlik kurbanıdır. Hacda kesilen kurban ise hac nasip eden ALLAH (c.c) ‘a şükür kurbanı olur.

Kurban ortak kesiliyorsa hepsinin niyeti ibadet niyeti olmalıdır. Birinin et niyeti olursa kurban olmaz. Ortaklardan biri adak niyeti taşırsa yine kurban olmaz. Kurbanın eti tartı ve kura ile dağıtılmalıdır kura sadece burada geçerlidir.

 

KURBANIN BAŞLANGICI

Kurban Adem (a.s)’ın çocukları ile başlar. İki kardeş kendilerini ALLAH (c.c)’a yaklaştırsın diye birer kurban kesmişlerdi. (Maida:27)

Daha sonra putlara ve kutsal saydıklarına kurban sunuldu hatta bazen insanlar kurban olarak sunuldu.

İbrahim (a.s) oğlu İsmail’i kurban etmek için söz vermişti. O’nun yerine koç kurban edildi (Saffat 100-107)

Peygamber (a.s)’ın dedesi Abdulmuttalip: “10 erkek çocuğu olursa birini kurban edeceğini söz verdi.10 erkek çocuğu oldu. Kura çekince Abdullah ‘a çıktı. Abdullah’ı çok seviyordu develerle kura çekti 100. kura develere çıktı. Abdullah’ın yerine develer kurban edildi.

 

KURBAN CENAB-I ALLAH (c.c)’ın EMRİDİR

Kurban emri Kevser suresi ile başladı. “Biz sana cennetteki havz-ı kevseri  ve pek çok şey verdik. O halde şükür olarak namaz kıl, kurban kes “diye emredildi.

-…”Şükredesiniz diye o kurbanları maddi ve manevi faydalar bakımından sizin emrinize bağlı kıldık” (Hac :36)

-…”ALLAH (c.c) ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder”(Maida-27)

Peygamber (s.a.v)’de şöyle buyuruyor:

-“Maddi imkanı olup da kurban kesmeyen camimize uğramasın.” (İ.Canan,Hadis ans.17/939)

-“Kurbanın her bir kılı için sevap vardır”(Age:17/940)

-“Kurbanı gönül hoşnutluğu ile kesin, o her şeyi ile mizana konacaktır.”(Ramuz el ehadis :310/11)

-“Bayramda yapacağınız ibadet namaz kılmak ve kurban kesmektir”(Buhari edahi:1)

-“Bayram namazından önce kurban kesen yeniden kessin” namazdan önce kesen Ebu Bürde’ye bir daha kesmesini emretmiştir( Buhari, edahi:8)

KURBANLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Bayramın huzurunu bozmak birleştirici rolünü yok etmek için kurban kesmeyenlerin yorum açıklamaları oluyor. Bunlar kafa karıştırıp dine zarar vermek amacındalar.

Dinin kurallarını biz koyamayız ve o kuralları tartışamayız. Bu yetki bizde değil. Kurban yeni icat edilmedi.

Peygamber (a.s) kesti, kesin dedi. Kurban terkine ruhsat olmayan bir sünnettir. Hatta ölenin vasiyeti varsa yerine getirilir ölenin kurban borcu ödenir kurban kesilip sevabı ölene bağışlanabilir.

Kurbana karşı olanlar kurbanı gereksiz görüyor. Kesilmese de olur diyor. Parası fakirlere verilse de olur diyor. Böyle yapanın borcu düşmez. Emir, “venhar” kan akıt diyor. Kurban önemli bir emirdir. Kişi bütün malını verse bile kurban yerine geçmez. Çünkü bir ibadet başka bir ibadetle değiştirilemez.

Kurbana acı vermek diye kurbana karşı çıkanlar oluyor. Bunlar bütün yıl boyunca kan akıtan kasapları görmüyor onlardan taze kuzu eti alıp meze yaptıklarını unutuyorlar. Amerika’da hayvan severler belediyeye başvurup hayvan kesimini acı veriyor bahanesiyle yasaklattılar. Müslümanlar dini görevimiz diye mahkemeye başvururlar mahkeme dine müdahale sayar ve belediye yetkililerine sorar:

-Diğer günlerde de hayvan kesmeyi yasaklıyor musunuz?

-Hayır “derler

-Öyle ise dini inançla kurban kesmeyi ne diye yasaklıyorsunuz? Der, yasağı kaldırır.

-Her ülkede yılın her günü on binlerce hayvan kesiliyor.

 

KURBANI KİM KESER?

Temel ihtiyaçların dışında nisab miktarı mala sahip olan kurban keser. (nisab miktarı: 560gr gümüş, 80 gr altın ya da karşılığıdır)bunda zekattaki gibi bir yıl geçme şartı yoktur. İmkanı olmayan keserse sevap olur. Kurbanda yaylaya, sahile, turistik geziye çıkandan kurban borcu düşmez. Burada seferilik yok kaçmak var. İbadeti terk söz konusudur.

 

KİMİN KESTİĞİ KURBAN OLMAZ?

-Şirk koşan,

-Müslüman olmadığını söyleyenin,

-Ateist olanın,

-Delinin ve sarhoşun,

-Bile bile besmeleyi terk edenin,

 

HANGİ HAYVAN KURBAN OLUR?

Koyun, keçi, sığır, deve ve manda kurban olur

-Keçi, koyun 1 yaşında

-Sığır, manda 2 yaşında

-Deve 5 yaşında kurban olur

-Deve, sığır ve manda 7 kişiye kadar ortak kesebilir yalnız ortaklar Müslüman olmalı sırf ALLAH (c.c) rızası için kesmelidir. Birinin bile kurban niyeti olmazsa kurban olmaz.

-Gözü şaşı, biraz topal, kulağı delik boynuzsuz hayvan kurban olur

-Kör, çok zayıf, hasta, çok yaşlı, dişleri dökülmüş, kulakları kesik, boynuzları dipten kırık, kulağı ve kuyruğunun yarısından fazlası yok ve memeleri kopmuş hayvan kurban olmaz. Fakirin aldığı hayvan kusurlu çıkarsa, onu keser. Çünkü nafilede genişlik vardır. Fakirin hayvanı çalınsa veya ölse yerine hayvan alıp kesmesi gerekmez. Fakirin çalınan hayvanı bulunursa, onu kesmesi gerekir çünkü nafileyi vacip kılmıştır. Zengin başka hayvan kestiyse bulunanı kesmesi gerekmez o borcunu ödemiştir. Kurbanlık vakfedilmiş adanmıştır. Satılamaz. Satılırsa onun yerine daha güzeli kurban edilir.

 

KESİLEN HAYVANIN NERELERİ YENMEZ?

1-Kanı 2-Midesindekiler 3-Cinsel organı 4- Kıkırdakları 5-Hayaları 6-Derisi 7-Bezeler, uykulukları (hastalık nedeni olabilir) 8-İdrar torbası 9-Ödü (Hadis Ans:6/238) 10-Güzel yıkanmayan bağırsak ve işkembesi yenmez

 

HANGİ HAYVANIN ETİ YENMEZ?

-Türbelerde ölüler için kesilen hayvanın,

-Kişiler için kesilen (devlet adamı, çocuk, hacdan dönen için )

-ALLAH (c.c)’tan başkası için kesilen,

-ALLAH(c.c)’ın adı anılmadan kesilen (ihmalden telaştan unutulmuşsa yenir)

-İnançsız kimselerin kestiği,

-Kan, leş ve pislik yiyen hayvan (tavuk 3 gün, küçükbaş 10 gün, sığır 20 gün, deve 40 gün temiz gıdalarla beslenmelidir.)

Kurban sosyal yönlü bir ibadettir. Ondan kesemeyenlere verilmelidir. (İnanmayana ve alkol alana verilemez)

 

KURBAN HAYVAN KATLİAMI MI?

Hayvan sever, köpek severler yılbaşlarında hindileri kızartıp yerler, senenin diğer günlerinde kasaptan eksik olmazlar merhamete gelip “kurban katliamdır” “Müslüman kan dökücüdür” derler. Hayvana zulmü aç susuz bırakmayı fazla yük yüklemeyi, dövmeyi, hayvan döğüşlerini yasaklayan dinimiz yılda bir defa hali vakti yerinde olana kurban ibadetini emrediyor ve kesemeyenlerin düşünülmesini tavsiye ediyor. Kurban kesilmese ne olacak? Senenin diğer günlerinde kesilecek kasapların vitrinlerini süsleyecek. Kurban düşmanlığı İslam düşmanlığıdır.

Tarım ve hayvancılık bakanlığının verilerine göre 2002 yılında kesilen kurban sayısı %8 dir. Diğer günlerde %92 dir. %92 sini kasaplar kesiyor onu da fırtına koparanlar yiyorlar. Fakir sadece kurbanda et yiyor mesele bu…

Kurbanı keserken başta besmele çekmeyi unutan veya çekip çekmediğini unutan kimse, hatırlayınca: ”Bismillahi evvelihiveahirihi Allahuekber” der.

Galip zanna göre hareket eder “çekmişimdir inşallah der” biraz şüphesi varsa kasıt olmadığı için o da “ALLAHÜ EKBER BİSMİLLAHİ EVVELİNİ VE AHİRİHİ” der…

Hayvanı ehil olan kişiler kesmelidir. Tutanlar da tekbirlerle iştirak etmelidir. Bağırıp çağırmadan kimseyi kırmadan kurban ibadeti yerine getirilmelidir.

 

ELEKTRİKLİ KESİM CAİZ MİDİR?

Halil Gönenç hoca efendi şöyle diyor:

“Elektrikli kesim 4 mezhebe göre de caiz değildir. Kurbanı insan kesecektir. Kestiren, vekalet verecektir. Kesen de Müslüman olacaktır” (gmf 1/296)

Hayvanın başına vurarak, kurşun sıkarak öldürmek olmaz. (Kayseri’de kör adamı gösterdiler) şok vermeye gelince, şok ölüme sebep oluyorsa o hayvan kurban olmaz. Eti de yenmez. Öldükten sonra kesmek kan akıtmak değildir. Şok hayvanı sakinleştiriyorsa ölüm kesimle oluyorsa caizdir. İbadetleri yerine getirmekte keyfilik olmaz emir ne ise öyle olur. O zaman ibadet kabul olur.

Deri konusu hep tartışmalı olmuştur. Kurbanın derisi kurbandan ayrı düşünülemez. Alınıp satılamaz. Kasap ücreti olarak verilemez. Hayır kurumlarından başka yere verilemez. Ancak bazı köylerde seccade ve minder gibi kullanılıyor, kullanılabilir.

Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz Ali’ye kestiği devenin çullarını bile sadaka olarak vermesini emretmiştir. Bir insanın kurbanı üzerinde tasarruf hakkı sadece onundur. Nasıl zorla kurban kesmiyorsa, derisi de elinden zorla alınamaz. Kurban kesilmeden yünlerini kesmek bile mekruhtur. Kurban bir ibadettir. Onda baskı mecburiyet olamaz. Hava kurumu deriye ambargo koyamaz. Fitre zekat toplayamaz. Bunlar fakirin hakkıdır. Ayrıca hava kurumu dini bir kurum değildir. Geçen yıllarda hava kurumu kurbandan sonra içkili danslı kokteyller düzenlemiştir bunların belgeleri elimizdedir. Eğer deri satılırsa parası ihtiyaç sahiplerine camilere ve Kur’an kurslarına verilir.

 

TEŞRİK TEKBİRLERİ UNUTULMAMALIDIR

Tekbirler Arefe günü sabah namazının farzını kılınca başlar , bayramın 4. günü ikindi namazının farzından sonra getirilen tekbirlerle biter. Bu tekbirler vaciptir unutulur ve terkedilirse vacibin terki olur. Kurban kesen kesmeyen her müslüman getirir.

Nasıl getirir:”Allahü Ekber, Allahü Ekber, Lailahe illahü vallahü ekber Allahü Ekber velillahil hamd “denir. Bunun kaynağı şöyledir:

Cebrail (a.s) kurbanla İbrahim (a.s)’a gelince “Allahü Ekber Allahü Ekber” demiştir. Hz. İbrahim (a.s) da “Lailahe illallahü vallahü ekber” demiştir. Hz. İsmail (a.s) ‘da “Allahü Ekber velillahil hamd” demiştir. İşte teşrik tekbirlerinin aslı budur.

Sabah öğle namazları vaktinde kılınmadıysa ikindiden önce kaza edilirken tekbir getirilir. Daha sonra kaza edilirse tekbir getirilmez. Tekbir kazaya kalmaz.

 

ADAKLA İLGİLİ BİLGİLERİMİZİ TAZELEYELİM

Adak ayrı kurban ayrıdır. Adak mükellef olmadığı halde bir insanın mübah olan bir işi yapmaya söz vermesidir. Bu bir vaattir. Yerine getirilmesi vaciptir. Dünyalık işler için olur olmaz adak adamak doğru değildir, mekruhtur. Adağın etinden kesen ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yiyemez.

ALLAH (c.c) “adaklarınızı yerine getirin” diyor.(Hac:29)

Adak sevap kazandıran bir iş değildir. Sözünü yerine getirmiş olur sevap kazanmaz. Adak kaderi değiştirmez. Peygamber (a.s) :”Adak, olmayacak şeyin olmasına sebep olmaz. Kaderi değiştirmez. Böylece cimriden bir şeyler çıkmış olur.” Buyuruyor.(Ramuz el hadis :109/10)

Adak türbede mezarlıkta kesilmez ve kanı oraya buraya sürülmez. Ölenin adak borcu ödenirse borç düşer. Türbeye adak adanmaz. Adak ibadet cinsinden olur ALLAH (C.C) ‘a söz verilir. Peygamberimiz (s.a.v.) hiç adakta bulunmamıştır. Çünkü adak hiçbir şeyi değiştirmez, öne almaz, ertelemez ve olacak olanı asla engellemez olmayacak olanı oldurtmaz kimse boşuna adakta bulunmasın.

 

AKİKA KURBANI NEDİR?

Yeni doğan çocuğun başındaki kıllara akika denir. Bu kıllar ağırlığınca altın veya gümüş ihtiyaç sahiplerine verilir veya böyle bir çocuk verdiği için ALLAH (C.C)’ a şükür kurbanı kesilir, buna akika kurbanı denir.

Peygamberimiz (s.a.v) torunları Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmiştir. Kurbanı kesen etinden yer yakınlarına yedirir. Eğer çocuğum olur, sağ salim doğarsa diye adanmışsa o adak olur” akika kurbanı keseceğim derse onun etinden yer.”

Kurban kesildikten sonra çocuk için dua edilir “Ya Rabbi! bana böyle bir çocuk verdiğin için sana şükürler olsun. Evladımı hayırlı kimselerden et, rızana uygun yaşat, hayırlı ömür ver ve Müslüman olarak canını al! denir.

Bir hatırlatma yapalım: eğer taksitle, borçla veya kartla kurban kesilecekse faize bulaşılmamalıdır. Günahla haramla ibadet olmaz. Borçla kurban kesilir mi? Evet kesilir.

 

NASIL BAYRAM GEÇİRELİM?

Kurban bayramında yaptığımız bazı yanlışlıklarımız var bunlara işaret etmenin iyi olacağını düşünüyorum.

Kurban bayramı et bayramı değildir.

Eşler sıra ile kurban kesemez. Mükellef olan keser.

Bekar, yeni evli kurban kesemez. Adetli kadın kurban kesmez. Beş vakit namaz kılmayan kurban kesmez şükür namazı kılmayanın kurbanı kabul olmaz. Kurban duası bilmeyenin kurbanı kabul olmaz. Bir hayvan hem kurban hem adak olur gibi yanlış söylemler oluyor bunlara inanmayalım.

Kurban parası ile tatile çıkılmaz. Kurbanın parası verilse kurban kesilmiş olmaz.

Bizden sonrakilere kabir ziyareti büyüklerin ve yakınların ziyareti gibi konularda güzel örnek olunmalıdır

Ölmüşler için Yasin, hatim satın alınıyor. Bir kucak mersinle gidilip Yasin unutuluyor.

Bayram sabahı silah atmak cahiliye adetidir.

Bayram diye kız çocuklarımız giyimi ile müstehcenliğe alıştırılmamalıdır. Bayram hiçbir günahı meşrulaştırmaz namahremliği kaldırmaz.

Bayram yozlaşmaya bozulmaya sebep olmamalıdır.

İnsanlar birbirine saygılı olmalıdır. Başkalarının inancına, örtüsüne el öpmesine karışılmamalıdır. İnsanları rencide edip bayramın havası bozulmamalıdır.

Ziyaretler inancın sınırları içerisinde yapılmalıdır. İnancı, ahlakı zayıf olana, meşru iş yapmayana, inançlara saygılı olmayana ziyarette bir fayda olamaz. Günaha girilecekse, sevap terk edilir.

Hiçbir günah küçük görülmemelidir. Her büyük günah küçük günahlarla başlar. Ayrıca her günahta küfüre giden bir yol vardır. Dedeler torunlarını, babalar çocuklarını, ağabeyler küçük kardeşlerini bayram namazına götürmelidir. İnancımız kültürümüz yaşatılmalı ve bayram havasından yararlanılarak dini duygular aşılanmalıdır. Müslüman olduğu hatırlatılmalıdır.

Arefe günüde oruç tutmak sevaptır. Arefe günü ve bayram günleri dualar kabul olur. Kendimiz için, evlatlarımız için, milletimizin şer ve şerlilerden kurtulması için ve yeryüzünde zulüm, baskı gören Müslüman kardeşlerimizin çilelerinin bitmesi için Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı ALLAH ‘a yalvarmalıyız.

Hepinize cenabı ALLAH ‘tan hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram insanımız ve bütün insanlık için hayırlara vesile olur İNŞALLAH.

 


Bu yazıyı 439 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.