Lanet Okumak

Bir şeye kızan istemediği bir şeyle karşılaşan, hemen basıyor “Lânet olsun” Dil alışmış.İki kelimeden biri Lânet olsun oluyor.Filmler, diziler bol Lânetli.
Böyle olmamalı.Bu gibi sözler insanda hayır bırakmıyor.Büyüklerimiz “Allah belânı versin” demez “Allah hayrını versin” derlerdi.Şer yerine hayır dilerlerdi.
Lânet okumanın , kötü konuşmanın inancımızda ve ahlakımızda yeri yoktur.Sinsi yollarla bize alıştırılan kelimelerden biride “Lânet” kelimesidir.Dil bozulursa ahlâk bozulur.Ahlak bozulursa her şey bozulur.
Bazı konularda duyarlı ve hassas olunmalıdır.Gönül kırmamak , kalp yıkmamak için kardeşliğin bozulmaması için sevgi ve saygının artması için bu gereklidir.

Söz güzel söylenmelidir.”Tatlı dil yılanı deliğinden çıkaran” denmiştir.Sözün çirkininden faydasızından “inandım” diyen kaçınmalıdır.Cenab-ı Allah Musa peygambere ; “Firavuna karşı güzel söz söyle diye emretmiştir”
Kâf suresinin 18. Ayetindede “ İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın” buyrulmuştur.
Peygamber (as) , müslümanı tarif ederken şöyle tarif etmiştir: “ Müslüman başkalarının elinden dilinden zarar görmediği kişidir “(Tirmizi , iman :12) Buna göre Müslüman , eli temiz, dili temiz olacaktır.Çünkü ;her insan söylediğinden sorumlu olacaktır.Bunun için dil , kötü söze alıştırılmamalıdır.Bu konuda başkaları da uyarılmalıdır.
Kur’anda müslümanın vasıflarından bahsedilirken: “ Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler” buyrulmuştur. (Mü’minun :3-4)
Lânet etme , kötü söz söyleme konusunda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
-“Mü’in kusur bulucu, kaba, hayasız ve lanetleyici olamaz.” (Riyazu’s –salihin :274)
-“ Lânet etmek , sıdıkların şanından değildir. (Age :140)
-“Lânet edenler, kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahid olurlar.” ( Age : 140)
-“Olgunmüslüman kimseyi zemm etmez (kötülemez), Lânetlemez, sözünde , işinde haddi aşmaz.Hayasızlık etmez.” (Age 140) buyurur
İslam inancında başkasına zarar vermemek esastır.Beddua etmekle , Lânet okumakla karşı taraf zarar görür.Zarar vermenin vebali vardır, günahı vardır.ayrıca kötülüğe sebep olduğu içinde günaha girilir.Bir de başkasına yapılan kötülük bir gün mutlaka geri döner.O kötülük başına gelmeden ölmez.Yani Lânet okuduğu zaman bir çok insan Lânetten pay alır. Lânet okuyan da okunan da etrafı da zarar görür.
Müslüman bir kimseye Lânet etmek daha kötüdür. Peygamber (as) “ inanan kimse yermez ve Lânet etmez buyurur. (Buhari Edep:320)
Müslüman bir kimseye Lânet okumak , müslümana yakışmaz.Peygamber (sav) : “Gücün yeterse , kimseye Lânet etme” diye emrediyor. (Ramuze’l – Ehadis :150/8)
Bir hadislerin de de müslümana Lânet okumanın ne kadar kötü olduğunu şöyle ifade etmiştir :” mü’mine Lânet , onu katletmek gibidir.” (Hadis Ans : 9/317)
Müslümanların Lânetden kaçınmaları içinşu uyarılarda bulunmuştur.:
-“Brine Allah’ın Lâneti , Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle beddua etmeyin.”Age : 14/533)

-“Kimseye Lânet etmeyin.Çünkü; Lânet eden kıyamet günü Allah yanında sıddık olması lâyık değildir.”(Kitabuz-Züha Verrekaik :169)
Bir hadislerinde de Allah Rasülü :
-“Şeytan Lânetlendiğinde :”Ben zaten Mel’unum (Lânetlendim) der.Ondan Allah’a sığınıldığı zaman:”işte belimi kırdın” der.Buyurmuştur.(Ramuz el-Hadis:62/5)
Lânet okumakla insan deşarj olmaz.Daha çok strese girer, daha çok kini artar, daha çok sinirlenir.
Lânet okuyana faydası olmadığı gibi sıkıntısı olur.Yerini bulmazsa geri döner.
İçki içen içkiye devam eden birinipeygamber (as) ın huzuruna getirdiler.Hz Ömer (ra):” Lânet olsun” demişti.Bunu duyan peygamber :
-“Öyle deme! Bu konuda şeytana yardım etme” dedi.
-“Neden Ya Rasülellah” denilince :
-“Onun dönüşünü zorlaştırırsınız” buyurmuştur.
Lânet eden, Lânet okuduğu kimseden, beddua ettiğinden öcünü almış olur.Ahirette alacağı bir hakkı kalmaz.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
-“Haksızlık edene Lânet okuyan , beddua eden dünyada intikamını almış olur. (Büyük Hads Külliyatı :5/240)
Peygamberimiz zamanın dabirinin eşyası çalınır.O kişi çalan için Lânet okuyup beddua etmeye başlar.Peygamberimiz bunu duyunca o adama şöyle der :
-“Beddua ederek onun ahirtteki cezasını hafifletme” der.(Age :4/275)
En güzeli ahirete bırakmak, Cenab-ı Allah’a havale etmektir.
Ahiretteki helalleşmek şöyle olacak :
Mağdur olan, sıkıntı veren, zulmedenden sevaplarını alacaktır.Eğer sevapları az, yok veya yetmezse , hak yiyen mazlumun günahlarını alacaktır.
Kötülük yapanlara, kötü olanlara Lânet okumak yerine onu Allah’a havale etmek daha doğru olur.Onun iyiliği dilenmeli, “Allah ıslah etsin” denmeli, kötülükten kurtuluşu ve düzelmesi için dua edilmelidir.Çünkü onun düzelmesi, kötü olatrak kalmamasından ve etrafına kötülük yapmasından daha hayırlıdır.
O kişi belki tevbe edecek, Cenab-ı Allah’da onu affedecektir, bilinmez. Lânet okunursa, dönüş yolu kapatılmış olur.
Lânet okumak sevaplı bir iş değildir.Kötüde olsa Lânet okumanın kimseye faydası yoktur.
Birde yapılan kötülüğün cezasını herhangi bir şekilde çekene Lânet okumakda doğru değildir.Çekilen cezanın, günahına keffaret olduğunu söyleyen büyüklerimiz vardır.
Ancak günahı açıktan işleyen, kötü örnek olan, tacizci, tecavüzcü ve teröriste sakındırmak, kendisine gelmesini sağlamak maksadıyla genel Lânet okunabilir.
Kur’an’da ve hadislerde hep zalimlere, kötülükte, inançsızlıkta ve ahlaksızlıkta ısrar edenler Lânetlenmiştir.Bunlar Lânetlenerek inanmanın, güzel ahlak sahibi olmanın üstünlüğü belirtilmiştir.
Büyüklerimiz dua ederken şöyle diyorlardı: “Allah’ım ! ıslah eyle, hidayet ver.Islah olmazlarsa kahhar ismi şerifinle kahreyle!”


Bu yazıyı 1.449 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.