Lanet ve Lanetliden Uzak Durmak

Başta Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın Lânetlediği kimselerden, Lânetli işlerden uzak durulmalıdır.Bundan sonra peygamber (as) ın Lânetlediğinden, Lânetlediği kötülükten uzak durulmalıdır.Yoksa insanın dünyası da ahreti de kararır.
Mazlumun, ana babasının Lânetinden bedduasından kaçınılmalıdır.Yoksa duaların kabul olduğu zamana rastlar da rezillik ve pişmanlık gelir.
Başkalarını kızıp Lânetlemekten, beddua edip, kötülüğünü istemekten kaçınılmalıdır. Peygamberimizin ifadesiyle : Mü’min Lânetleyici, beddua eden kişi olamaz.” Dili bedduaya alıştırmamak gerekir. Çünkü ; geri dönmesinden korkulur.
Peygamberimiz ashabını her zaman Lânetten sakınmayı tavsiye etmiştir. Devamlı içki içen birine Hz. Ömer (ra):“ Lânet olsun! Yinemi sen!” deyince ona Lânet etme! Şeytana yardım etmiş,”onun geri dönüşünü zorlaştırmış olursun” demiştir. (İ.Canan,Hadis Ansi: 6/263
Lânetli yerlerden, Lânetli iş işleyenlerden uzak, doğrularla beraber olunmalıdır. Bir yere Lânet, bir yere rahmet yağar. Lânetli kimselerle yaşayan, onların ahlakı ile ahlaklanır.
Peygamber(sav):” insanları helak olan yerlere kıyamete kadar Lânet yağar” buyurmuştur. Kendisi Tebuk seferine giderken , Hıcır şehrinde, Semut kavminin helak olduğu yerde eğleşmemiş yüzünü Örtüp, devesini hızlıca sürmüştür. Ashabına :
-“Kendilerine zulmedenlerin helak olduğu yerlerde eğleşmeyin. Buraların sularını da kullanamayın.” demiştir. (Age: 6-263)
Ayrıca Ebrehe’nin ordusunun helak olduğu yerden de hızlıca geçmiştir.
Bir gün peygamber (as) , Ashabı ile sohbt ederken şöyle demiştir:
-“Allah bana peygamberlik verinceye kadar, cahiliyedevri insanlarının işledikleri kötülüklerden hiç birine arzu duymadım.” (Age :10-515)

Bir örnek de Hz Ali (ra) Babil halkının helak olduğu yerde namaz kılmamıştır.Sebebini soranlara :
-“Burası Lânete uğramış yerdir” demiştir.
Hz Peygamber Lânete uğramış insanlarla beraber yaşanmasını hoş görmemiş,onlar gibi yaşamayı yasaklamıştır.
Hz Ömer (ra) başka dinden olanlarla evlenilmesini yasaklayınca :
-Caiz değil midir ? sorusuna :
-“Caizdir ama, çocukları kendi din ve ahlakları üzerine yetiştirirler” demiştir.
Günahkarlarla günah ortamlarında yaşamak doğru değildir.Çünkü inançta , ahlakta benzeşme olur.Önce şekilde, daha sonra kalpte benzerlik görülür.
Kur’an’da :
-“Mü’minler Mü’min’leri bırakıp da, kafirleri dost edinmesin.Kim bunu yaparsa, artık onun Allah yanın da hiçbir değeri yoktur.” (Al-i İmran :28) buyurulur.
İnsan kötülük ve kötülerle iç içe olursa, temiz kalamaz.Onlara alışır onlara ısınır, onlara tepki göstermez nihayet o da onlar gibi olur.
Kur’an’da ve hadislerde İsrailoğullarının kötülere tepki göstermediği ve onlarla olduğu için bozulmanın yayıldığı anlatılır.
Etkilenme iyiden olduğı gibi kötüden de olur.


Bu yazıyı 497 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.