Mahlukata Lanet

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır.
Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini yasaklamıştır.
Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur:
-“Ey Adem oğlu ! mahlukatımı (yarattıklarımı) Lânetleme yoksa Lânet sana geri döner.” (H.Hüsnü erdem, 40 kutsi hadis :9)
X X X

-“Ademoğlu zamana söverek beni üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben çeviririm.” (1.Canan . Hadis: 14/541)
X X X
Kur’anda şöyle buyrulur:
-“Allahtan başkasına tapanlara ve putanlarına sövmeyin. Sonra onlarda bilgisizce Allah’a söverler…”(En’am:108) Bu ayetle Lânete sebeb olunmaması konusunda uyarı vardır
X X X
Peygamber (as) sövme ve Lânetleme konusunda şu uyarılarda bulunmuştur”
-“Bir müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmak küfürdür “ Riyaz.üs Salihın:3/145)
-“ Müslüman ölülerine sövmeyin . ayıplarını söylemeyin . çünkü onlar iyi veya kötü amellerinin karşılığını görecektir.” (Age 3/147)
X X X
-“ Sakın rüzgara Lânet etmeyin “ (i.Canan,Hadis Ans:14/542)
X X X
-“ Ölüler hakkında kötü kunuşmayın sonra dirileri üzersiniz (Age:14/544)
X X X
-“Horoza sövmeyin, zira o namaz için uyandırın.”(Age:14/546)
X X X
-“Haksızlık edene Lânet ahirete bir şey bırakmaz.” Peygamber (as) buyurur:
-“Kim kendisine haksızlık edene beddua edip Lânetlerse, dünya da , intikamını almış olur.”(B.hadis külliyatı:5/240)
X X X
Rasülüllah (sav) ashabıyla otururken rüzgar bir adamın elbisesine savurtunca adam rüzgara Lânet okumuştu.
Peygamber (as) ona:
-Rüzgara Lânet etme!” buyurmuştur. (Age :4/276)
X X X
-“zaman bozuk demeyin. Çünkü zamanı yaratan Allah’tır. Kötü olan zaman değil insan ve insanın yaptıklarıdır.”
Bir Allah dostu şöyle demiştir:

-“Ey oğul ! Kimseye Lânet etme zira o Lânete müstehak değilse, Lânet sana döner .”
Hayvana bile Lânet etme . zira melekler sana Lânet eder. Bu sözlerle lânet eden kimseye Lânetin geri döneceğini ifade etmiştir.
X X X
Bir yolclukta bir kadın devesinin yavaş yürüyüşünden sıkılmış ve ona :
– Lânet olsun !” demişti.
Bunu duyan peygamber (as) o kadına :
-Devenin üzerindeki eşyaları al, deveyi serbest bırak. Çünkü o artık Lânetlenmiştir .” diyerek kadını uyarmıştır.(Riyazlüs-Salihin:141) o deveye ondan sonra hiç kimsenin ilişmediği söylenir.
X X X
Peygamber (as) ashabı ile otururken rüzgar bir sahabinin elbisesini açmıştı. Onun utancını gören bazıları Lânet etmişlerdi. Bunun üzerine peygamberimiz (sav):
“ rüzgara Lânet etmeyin. Ona sövmeyin. Zira rüzgarda cenab-ı Allahın emrinde vazifelidir.
“bir şey Lânetlik değilse , Lânet geni döner” buyurdular. (Ebu devlet , edep :53)
Lânetin geri dönme endişesi ile sadece insana değil, hiçbir şeye Lânet edilmemelidir.


Bu yazıyı 213 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.