Mülk Allah’ın, Hüküm Allah’ın, Hakimiyet Allah’ındır

– Her şeyi yaratan Allah’tır, yaşatan Allah’tır.

– Güç sahibi Allah’tır. Tayin, takdir eden Allah’tır.

– Hakimiyet; kayıtsız, şartsız Allah’ındır. Hep O’nun dediği olur.

– Allah; birdir, tektir, O’ndan gayri tanrı yoktur.

– Allah, en büyüktür. O’ndan başka büyük yoktur.

– Yerin, göğün, canlı-cansız her varlığın düzeni Allah’a aittir.

– Her şeyi bilen, gören Allah’tır.

– Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.

Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle ikaz ve uyarıda bulunuyor:

– “Yaratan Allah, hiç yaratmayan putlar gibi olur mu?” (Nahl:17)

– “Yerlerin ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden ALLAH, YÜCELER YÜCESİDİR.” (Furkan:2)

– “Göklerin, yerlerin gizli bilgisi O’na aittir. Yerde ve gökte O’ndan başka bir yönetici yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.” (Kehf:26)

– “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur. Hüküm O’nundur ve siz, ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas:88)

Evet; mülk Allah’ın, hüküm Allah’ın ve hakimiyet Allah’ındır. Allah’ın dediği olur. Allah’tan başka büyük yoktur. Bunu iyi bilmeli ve çocuklarımıza, gençlerimize böyle öğretmeliyiz.


Bu yazıyı 450 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.