Mü’mine Lanet Okumak

Mü’mine iftira etmek, Lânet okumak günah olduğu bildirilmiştir.
Kur’an’da hiçbir ayette mü’mine Lânet okunmamıştır.Peygamber (as) da hiçbir mü’mine Lânet etmemiş, kötü söz söylememiştir.Müslümanın da müslümana Lânet okuması caiz değildir.Peygamber (as) müslüman olduğu bilinen kimselere Lânet okuyanlara müdahele etmiş “Kabenin Rabbi’ne yemin olsun ki, böyle olmaz” demiştir.
Peygamber (as) :”Sıddıka Lânet yakışmaz” buyurarak, Lânet okuyannın sıddık derecesine ulaşamayacağını bildirmiştir.(Tirmizi Birr :72)
Lânet okumak kimseye bir şey kazandırmaz korkulmalıdır ki geri döner.
Mü’mine Lânet okuyanın, Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.
Müslümana Lânet okunmaz. Lânet, islam müslüman düşmanı kafire okunur.
Mü’mine Lânetten kaçınılmalıdır.Öfke halinde bile olsa mü’mine yakışmaz.
İslam’damü’minin mü’mine Lânet okuması, onu öldürmesi kadar günah olduğu bildirilmiştir.(Buhari , Edep :44)
Bu konuda peygamber (as) çok hassas davranmış kötü söz söyleyenleri, Lânet okuyanları uyarmıştır.”Bana kötü sözlerden bahsetmeyin “ demiştir.
Peygamber (as) şöyle buyuru :
-“ Lânetciler kıyamet günü ne şefaatci nede şahid olurlar”(R.Salihın:452)
-“Birbirinize Allah’ın Lâneti, gazabı ve cehennem azabı ile Lânet ve beddua etmeyiniz.”(Tirmi,zi Birr :48) buyurmuştur.
Peygamberimiz görülüyor ki müslümanın müslümana Lânet etmesini kesin olarak yasaklanmıştır.Çünkü müslümana Lânet , sövmek, beddua etmek yakışmaz.Bir müslümana Lânet okumanın ağır sorumluluğu vardır.Çünkü Lânet okunan müslümandır.Yani Lânete layık değildir. Lânet yerini bulmayınca, Lânet okuyana döner.Bu durumda Lânet okuyan kendine Lânet etmiş olur.
Bunu atalarımız şöyle ifade etmiştir:
“Kötü söz sahibine aittir.”
Müslüman müslüman kardeşinin kötü olmasını asla istemez.Müslümana zarar vermemek vaciptir.Eliyle, diliyle kimseye zarar vermeyecektir.
İftiracı, Lânetci, bedduacı kimse Kur’an’daki ve hadislerdeki müslüman tarifine uymaz.
Ya Lânet kime ?
Mü’mine Lânet edilmesini, Peygamberimiz (asv) yasaklamıştır.
Peygamberimiz bir hadislerinde :
-“Kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, malınıza beddua etmeyiniz.Duaların kabul olduğu zamana rastlarda duanız kabul oluverir.” Buyurmuştur.(Ebu Davut Vitir :27)
Lânet, düşmanlığı devam eden kafire olur.Zulmü devam eden zalime olur.Açıktan günah işlemekte ısrar eden başkalarına kötü örnek olanadır Lânet.
Genede bunlar için Allah’tan ıslah olmaları için temennide bulunulur.Sonuçta da Allah’a havale etmek doğru bir hareket olur.Belki onlar pişmanlık duyabilir veya onlardan dünyaya gelecek çocukları hayırlı kimseler olabilir.Biz bilemeyiz Allah bilir.Görelim mevlam neyler, neyklerse güzel eyler.


Bu yazıyı 599 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.