Müslüman olmayanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı biliyor musunuz?

Dinler arası diyalog deniliyor. Küresel kardeşlik deniliyor.Bu Hıristiyanlığı muhatap kabul ettirme Hak din İslamı ile aynı seviyede tutma ve insanımızı kiliseye çekme oyunudur.Buna diyalog kuzağı dense daha iyi olur. Çünkü Misyonerlerin yaklaşamadığı insanımıza yaklaşmanın bir yoludur.

II.Paul,1991yılında ilan ettiği Redemptoris Missio(kurtarıcı misyon) isimli genelgesinde aynen şöyle diyordu: “Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amacı misyonun bir parçasıdır…Bu misyon aslında Mesih’i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.”

Papa II.Paul’un 2000yılı mesajına da  değinilen kitapta, mesajda, “Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı..İkinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya’yı Hıristiyanlaştıralım” denildiği aktarıldı.

Diyalogun bir amacıda İslam,Müslüman ve Peygamber düşmanı, Kur’an düşmanı kimselerin yaptığı saldırılara hakaretlere hoşgörü sağlamaktır.

Diyalogun görünmeyen yüzü,hoşgörü ortamı hazırlayıp Misyonerlere rahat çalışma zemini oluşturmaktır.

Biz ne yaparsak yapalım Yahudi ve Hıristiyanların asla hoşnut olmayacakları konusunda Allah bizi uyarmıyor mu?

Binler arası diyalog diyenler, Hıristiyan ve Yahudilerle olan ilişkilerini kolaylaştırmak için buna taraftar oluyorlar.

Dinin sahibi Allah’tır.O’nun adına iş görmek olmaz. Haçlı seferlerinde Anadolu’yu istilada zulüm gören, öldürülen Hıristiyanlık adına kanı içilen, Filistin de ezilenler, kıyamet günü yakamıza yapışır.

Müslüman Türk Devletini ve  milli manevi değerlerini yıkıp yok etmek azminde olanlarla dostluğu Allah razı olmaz. İzzet şan ve şeref Allah’ın yanındadır.

Allah(c.c) Kur-an’da Gayr-i Müslim’le dost olmayı yasaklıyor:

-Al-i İmran:28-118

-Nisa:139

-Maida:51-57

-Hıcr:94

-Bakara:145-16

Evliliği yasaklıyor:

-Bakara:221

-Maida:5

-Nur:3

-Mümtehıne:10

Peygamber(a.s)ne buyuruyor:

-“Mümin’lerden başkası ile düşüp kalkma. Yemeğini de ancak dürüst kimseler yesin.”R.Salihin:365

-“Müslüman olmayanlarla beraber yaşamayın! Onlarla oturup kalkmayın! Onlarla olan onlara benzer.”(Tirmizi siyer: 1605)

-“Kendilerine zulmeden insanların eğleştiği yerde eğleşmeyin. Onlara dokunan azap, size de dokunmasın.”(Buhari Enbiya:7)


Bu yazıyı 344 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.