Müşriklere Benzemek

Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Müşriklerden olma!” diye emreder. (Yunus: 104)

Müslüman’ın imanda, ahlakta ve amelde müşriklere benzemesi asla doğru değildir. Yani Müslüman, Ateist gibi, Hristiyan veya Yahudiler gibi olmayacak, işlerinde onlara benzemeyecektir.

İşlerinde müşriklere benzeyenler, müşrik işi işlemiş olur. Bu konuda peygamberimizin kesin uyarıları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-“Müşriklere benzemeyin.” (Ramuzu’L-Ehadis: 276/16)

“Müşriklerle canınızla, malınızla mücadele edin.” (Age: 270/10)

– “Müşriklere selam vermeyin.” (Age: 62/9)

-“Müşriklerden yardım istemeyin.” (Age:134/7)

– “Müşriklerin ikramını almayın.” (Age: 135/1)

-“Müşriklerin ateşi ile aydınlanmaya kalkışmayın.” (Nesai, Ziynet: 51)

“Başkalarına benzeyen onlardandır.” (Ebu Davut, Libas: 4)

-“Kim müşriklerle beraber yaşarsa, Müslümanların himayesi ondan uzaklaşmış olur. Müşriklerle beraber yaşamayınız. Onlarla oturup kalkmayınız. Kim onlarla birlikte yaşar veya oturup kalkarsa, bizim sünnetimizi isteyenlerden değildir. Kim müşriklerle beraber yaşarsa, onların ahlakı ile ahlaklanırsa, onlar gibi olur.” Buyurarak müşrik işi işlemeyi ve onlara benzemeyi yasaklamıştır. (Tıbb-ı Nebevi Ans: 1/120)

Araplar, Lat, Menat, Uzza denilen putlar üzerine yemin ederdi. Allah’tan başkası adına yapılan yemin cahiliye yeminidir. Böyle yemin eden, şirk koşmuş olur.

Bir hadiste:

-“Kim Allah’tan başkası adına yemin ederse, şüphesiz o şirk koşmuştur.” (Tirmizi, Nüzür: 9) buyrulur.

Bir zatın, hanımın ve paranın putlaştırılması da şirktir.

Allah’ı sever gibi sevmek, Allah’tan korkar gibi korkmak, ölçüsüz kişiye teslimiyet ve itaat şirktir.

Sevgiden, saygıdan dolayı bir insanın resmine karşı veya yapılmış şekline karşı saygı duruşu, ona şikayet veya dilek şirktir.


Bu yazıyı 420 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.