Namazların Kılınışı

1- SABAH NAMAZININ KILINIŞI

Namazlardan önce güzel bir abdest almaya özen gösterilmelidir.

Namaza başlamadan öce de günahlarımız için üç defa “Estağfirullah” denmeli böylece maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak yüce Allahın huzuruna durulmalıdır.

Sabah namazının sünneti ile farzının kılınışı arasında fark yoktur.

– Önce niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” denir.

– Ellerin baş parmakları kulak memesine götürülür. (Kadınlar omuz hizasına kaldırır.)

– “Allahü Ekber” denir, tekbir alınır.

– Sübhaneke okunur.

– Euzu besmele çekilir.

– Fatiha suresi okunur. Sonunda “Âmin” denir.

– Bir sure veya Kur’an-dan en az üç ayet okunur.

– “Allahü Ekber” denilerek rükuya varılır.

– Üç defa: “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir.

– “Semi Allahü limen hamideh” denir ayağa kalkılır ve

– “Rabbena lekel hamd” denir.

– Allahü Ekber denir, secdeye varılır.

– Secdede üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir.

– “Allahü Ekber” denir oturulur.

– Tekrar “Allahü Ekber” denir secdeye varılır.

– Secdede üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekata kalkılır.

– Besmele çekilir, Fatiha suresi ve bir sure veya bir ayet okunur.

– “Allahü Ekber” diyerek rükuya varılır. Rükûda üç defa “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir.

– Semi Allahü limen hamideh” denir kalkılır.

– “Rabbena lekel hamd” denir.

– “Allahü Ekber” denir secdeye varılır.

– Secdede üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır.

– Secdede üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek oturulur.

– Ettehıyyatü + Salli + Barik ve Rabbena Atina duaları okunur.

– “Esselâmü aleyküm verahmetullah” diyerek sağ tarafa selam verilir. Tekrar “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir.

Böylece sabah namazının iki rekât sünneti kılınmış olur. Daha sonra farzına niyet edilir. Aynı şekilde iki rekât farzı kılınır.

 

2- ÖĞLE NAMAZININ KILINIŞI

Öğle namazının ilk önce 4 rekât sünneti kılınır.

– Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya, denilir.

– Euzu besmele çekilir, Fatiha suresi okunur “Amin” denir ve bir sure okunur.

– Allahu Ekber diyerek rükuya varılır, üç defa “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir, “Semi Allahü limen hamideh” denilerek kalkılır ve “Rabbena lekel hamd” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber” denir secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek ikinci rekâta kalkılır.

– İkinci rekatta Fatiha ve bir sure okunur. “Allahü Ekber” diyerek rükuya varılır. Üç defa “Sübhane Rabbiye’L-azim” denir. “Semi Allahü limen hamideh” denilerek kalkılır ve “Rabbena lekel hamd” denir.

– “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Tekrar “Allahü Ekber” denir secdeye varılır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’LâLâ” denir. “Allahü Ekber” diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. “Allahü Ekber” diyerek üçüncü rekâta kalkılır.

– Fatiha okunur, “Amin” denir, sure okunur. Aynen birinci ve ikinci rekâtta olduğu gibi üçüncü ve dördüncü rekâtlar kılınır, sonunda oturulur. Ettehıyyatü+ Salli + Barik ve Rabbena Atina duaları okunur. “Esselâmü aleyküm verahmetullah” diyerek sağ tarafa selam verilir. Aynı şekilde “Esselâmü aleyküm verahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece öğle namazının ilk sünneti kılınmış olur.

Erkekler kamet getirerek farzına niyetlenirler.

– Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzına, derler.

Birinci ikinci rekâtı aynı sünneti gibi kılarlar. Üçüncü dördüncü rekâtta fatihadan sonra farzlarda sure okumazlar. Farzın sünnetten başka bir farkı yoktur.

İki rekât son sünneti de aynı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Böylece 10 rekât olan öğle namazı kılınmış olur.

 

3- İKİNDİ NAMAZININ KILINIŞI

İkindi namazının 4 rekât olan sünneti sünnet –i gayri müekkededir.

İkindi namazını kılmaya niyet edilir. Öğlen namazının sünneti gibi kılınır. Yalnız ikince rekatın sonunda oturulunca Ettehıyyatü ile beraber salli, barik duaları okunur. Ayağa kalkınca da üçüncü rekâtın başında sübhaneke okunur. Bundan başka bir fark yoktur.

İkindi namazının sünneti farzından sonra kılınmaz. İkindi namazının dört rekat olan farzına niyetlendikten sonra o da aynen öğle namazının farzı gibi kılınır.

 

4- AKŞAM NAMAZININ KILINIŞI

Akşam namazının üç rekât farzı önce kılınır.

– Niyet ettim bugünkü akşam namazının farzını kılmaya diye niyet edilir.

-“Allahü Ekber” denir. Euzu besmele çekilir, Fatiha okunur. “Âmin” denir. Sonra da bir sure okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra besmele çekilir. Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secde yapılır oturulur. Ettehıyyatü okunur, kalkılır. Besmele çekilir fatiha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra Ettehıyyatü, salli, barik ve Rabbena Atina okunur, selam verilir.

Sünnet kılmaya niyet edilir. Aynı sabah namazının sünneti gibi kılınır.

 

5- YATSI NAMAZININ KILINIŞI

Yatsı namazının ilk dört rekât sünneti ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Yani birinci oturuşta fazladan salli, barik okunur, kalkınca da sübhaneke okunur.

Yatsı namazının dört rekât farzı aynen öğlen namazının veya ikindi namazının farzları gibi kılınır.

Yatsı namazının iki rekât son sünneti de sabah namazının sünneti gibi kılınır.

 

6- VİTİR NAMAZININ KILINIŞI

Vitir namazı üç rekâttır.

– “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya” diye niyet edilir.

-“Allahü Ekber” denir. Sübhaneke okunur. Euzu besmele çekilir Fatiha ve bir sure okunur.

– Rüku ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır, besmele çekilir. Fatiha ve sure okunur. Rüku ve secdeden sonra oturulur. Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekâta kalkılır.

– Besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir sure okunur. “Allahü Ekber” denilir, rükuya gidilmez eller kulaklara götürülür. Eller bağlanır, kunut duaları okunur, rükû ve secde yapılır. Oturulduğunda; Ettehıyyatü, Salli, Barik ve Rabbena Atina duaları okunur, selam verilir.

 

7- CUMA NAMAZININ KILINIŞI

Cuma namazı, Cuma günleri öğle namazı yerine kılınır.

Cuma namazından buluğ çağına gelmiş erkekler, özrü olmayan yolcu olmayan, hür kimseler sorumludur.

– Ezandan sonra ilk önce dört rekatlık cumanın ilk sünneti öğle namazının sünneti gibi kılınır.

– Hutbe okunduktan sonra cemaatle iki rekat cumanın farzı kılınır.

– Sonra da cumanın dört rekat son sünneti kılınır. Böylece 10 rekât Cuma namazı kılınmış olur.

Cuma namazının sahih olması için mezheplerin farklı görüşlerinden doğan tereddüdü gidermek için,

– Son öğle namazı diye niyet edilir. Dört rekât farz kılınır. Eğer Cuma sahih olmadıysa o günün öğle namazı kılınmış olur. Cuma sahih ise bir öğle namazı kaza edilmiş olur.

– Bundan sonra iki rekat son kazaya kalmış sabah namazına diye niyetlenilir, bir sabah namazı borcu ödenmiş olur. Kaza borcu yoksa nafile namaz kılınmış olur.

 

8- BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Ramazan ve Kurban bayramlarında birinci gün güneş doğduktan 55 dakika sonra kılınır.

Bayram namazı vaciptir.

Bayram namazı iki rekâttır. Cemaatle kılınır.

Bayram namazına niyet ettikten sonra “Allahu ekber” denir ve eller bağlanır. Süphaneke okunur. Üç defa “Allahu ekber” denir. Tekbirlerde eller kaldırılır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır; Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secde yapılır.

İkinci rekâtta da fatiha ve sure okunur. Üç defa “Allahu ekber” denir. Üçüncü tekbirden sonra rükû secde yapılır, oturulur. Ettehıyyatü, salli, barik ve Rabbena Atina duaları okunur ve selam verilir.

Hutbe okunduktan sonra dua edilir, dağınılır.

Kurban bayramında Arefe günü sabah namazından dördüncü bayram günü ikindi namazı sonrası dahil 23 vakit farz namazlardan sonra Teşrik tekbiri getirilir. Bu da her mükellef müslümana vaciptir.

Şöyle denir:

– “Allahu ekber Allahu ekber Lâ ilâhe illâllâhü vallahü ekber, Allahu ekber velillahil hamd.”

 

9- NAFİLE NAMAZLARIN KILINIŞI

Nafile namazlar ikişer rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta fatihadan sonra Kâfirun suresi, ikinci rekâtta fatihadan sonra İhlâs suresi okunur.

Veya birinci rekâtta fatihadan sonra Felâk suresi; ikinci rekatta fatihadan sonra Nâs suresi okunur.

 

10- CENAZE NAMAZININ KILINIŞI

Cenaze namazı, öldükten sonra yıkanan Müslüman için bir duadır.

Bazı Müslümanların kılması ile diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar.

Cenaze namazı için kadınsa veya erkekse niyette bu belirtilir.

Cenaze namazı, secdesiz ve rükûsuz kılınır.

Cenaze namazı için:

– Önce niyet edilir.

– Tekbir alınır.

– Subhaneke okunur. (Vecellesenâüke) de okunur.

– İkinci tekbirden sonra salli duası okunur.

– Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyen “Amin” der. Veya Rabbena Atina duasını okur.

– Dördüncü tekbirden sonra selam verilir.

 

11- İSTİHARE NAMAZININ KILINIŞI

İstihare, hayırlı olanı istemek demektir.

İşlerimizde neyin daha hayırlı olduğunu anlamak için:

– Niyet edilir, Subhaneke okunur. Euzu besmele çekilir. Fatiha ve Kâfirun suresi okunur. Rükû secde yapılır.

İkinci rekâtta da Besmele Fatiha – İhlâs suresi okunur. Rükû secde yapılır, selam verilir. Ve şu dua okunur:

Okunuşu:

“Allahumme inni estehiruke bi – ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela yâ’lemun ve ente allamu’l-ğuyub. Allahumme in kunte ta’lemu enne hâza’l, emre hayrun li fi dini ve meâşi ve akıbeti emri âcili emri ve âcilihi fakdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fih. Ve in kunte ta’lemu enne haza’l-emre şerrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri âcili emri ve acilihi fasrifni anhu va’kdur liyelhayra kâne sume ardini bih.”

 

Anlamı:

Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsun bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsun bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnut eyle.

 

12- HACET NAMAZININ KILINIŞI

Herhangi bir isteği olan kimse yatsı namazından sonra 2 – 4 veya daha fazla hacet namazı kılar, hacet duasını okur. İsteğinin olması yolunda dua eder.

Birinci rekâtta subhaneke, euzu besmele ve üç defa Ayetel kürsi okur. Rükû secde yapar.

İkinci rekâtta Besmele, Fatiha ve İhlâs suresi okur, rükû secdeden sonra oturur. Ettehıyyatü, salli, barik, rabbenayı okur, selam verir.

Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: – “Kimin Allahtan bir dileği olursa iki rekât namaz kılsın sonra Allaha dua etsin, salâvat getirip, hacet duasını okusun.” (Tirmizi Vitir: 17) (Bak H. Döndüren, İslam İlm: 325 – 353) buyurmuştur.

 

Hacet Duası:

Okunuşu:

“Lâ ilâhe illallahu’l halimu’l kerimu subhanellahi Rabbi’l arşi’l azim. Elhamdu lillahi Rabbi’l âlemin es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ve’l ganimete men kulli birrin vesselâmete min kulli ismin la teda’li zenben illâ gafertehu vela hemen illâ ferectehu velâ haceten hiye leke rızan illâ kazeytehu ya erhamer-rahimin.”

Anlamı:

Halim olan, Kerim olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim.

Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

 

13- TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Bu namaz, sevabı bol olan bir namazdır. Her zaman kılınabilir. Bilhassa mübarek gecelerde kılmak adet olmuştur.

Tesbih namazı dört rekâttır. İkişer ikişer kılınır. Yalnız kılınabileceğini gibi cemaatle de kılınır.

Toplam 300 defa: “Subhanellâhi velhamdülillâhi ve la ilâhe illallahü vallahü ekber. Vela havle velâ guvvete illa billahil aliyyil azim” denir.

Tesbih namazı kılacak olan kimse:

– Niyet eder, “Allahu ekber” der. Sübhanekeyi okur, 15 defa tesbihi söyler.

– Euzu besmele çeker, fatihayı okur bir de sure okur 10 defa tesbih söyler.

– Rükuya varır, üç defa “Subhane rabbiye’l azim” dedikten sonra 10 defa tesbih söyler.

– “Semi Allahülimen hamideh. Rabbena lekel hamd” der dikilir. 10 defa tesbih söyler.

– “Allahu ekber” deyip secdeye varır üç defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler.

– “Allahu ekber” der oturur 10 defa tesbih söyler.

– “Allahu ekber” der secdeye varır. Üç defa: “Sübhane Rabbiye’l a’la” der. 10 defa tesbih söyler. İkinci rekâta kalkar. İkinci rekâtı da aynı şekilde kılar oturur selam verir. Bundan sonraki iki rekâtı da aynen tekrar eder.

 


Bu yazıyı 3.166 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.