Nikah İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Evlilik yaşı ne olmalıdır?
      Evlilikte yaş, aranacak hususlardan biridir. Yaş uygun olmazsa, evlilikte denge olmaz, saygı olmaz, itaat olmaz.
Çocuk yaşta evlilik yanlıştır. Evliliğin kutsallığı kalmaz.
Arada çok fark olursa, hizmetçilik anlayışı olur. Cinsi duygudan başka bir duydu olmaz.
Aynı yaşta olurlarsa, sen ben kavgalarının ardı gelmez. En uygunu kadın erkekten üç-beş yaş küçük olursa daha uygundur.

Başlık parası evlilik için zararlı mıdır?
      İslamda evlilik için mehir vardır. Bu kadına verilmiş haktır. Daha sonra geri alınmaz (nisa:4+24+25).
Başlık parası evliliği zorlaştıran, daha kurulmadan yıkılmasına neden olan bir kötü adettir.
Peygamberimiz:’’Nikahın hayırlısı kolay olanıdır’’ buyurur.
Başlık, inancımızda rüşvet sayılır. Bir ifade ile de kızın satın alınmasıdır. Başlık evliliğin güzelliklerine engeldir. Ailenin parçalanmasına neden olur.
Berdelde başlık gibi dinimizde asla kabul edilmeyen bir husustur. Rıza yoksa nikah olmaz.

Nikah nedir?
      Nikah evliliğin başlamasıdır. İki tarafın Allah’ın emri ile de birbirinin sorumluluğunu üzerine almasıdır.
Nikah, dinin geçerli saydığı kimseler arasında olur. Deli ile, cinsiyeti belli olmayanla veya bulüğ çağına girmemiş olanla nikah olmaz. Ateistle, müşrikle nikah olmaz. Cinlerin kendi arasında nikah olmaz.
Anlaşırsak evliliği sürdürürüz, anlayışı ile nikah geçersizdir. Şartlı nikah olmaz. Geçici zaman için nikah olmaz. İş aldatmacası için nikah alet edilemez. Gizli nikah olmaz. Mehir verilmeden, şahitsiz nikah olmaz. Hileli, aldatarak nikah olmaz. Zorla nikah olmaz. Bu nikahlar geçerli değildir.
Peki hangi nikah geçerlidir?
Nikah, ömür boyu iki tarafın rızası ile olur.
Nikah, imana bağlıdır. İnanç olmadan nikah olmaz.
İki tarafta evliliği sürdürecek durumda olmalıdır.
Karşı taraftan istifade etmek için geçici mutâ nikahı geçerli olmaz.
Dini red edenin dini nikahı geçersizdir.

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?
      Nikah nedir? Karşılıklı rıza, şahit ve ilandır. Böyle bir nikahı ister din adamı kıysın, isterse resmi görevli kıysın nikah geçerlidir.
Günümüzün şartlarına göre dini nikah kıyılacaksa mutlaka resmi nikahtan sonra kıyılmalıdır. Çünkü günümüz insanına güven azdır.
Resmi nikah, boş ol demekle veya bu anlama gelen söz veya davranışlarla boş olur mu? Olur.
Mahkeme yolu ile boşananların dini nikahı da gider. Nikahın şakası yoktur. Evlilerin dikkatli olması gerekir. Mesela kızgınlıkla, münakaşa esnasında veya sarhoşken söylenecek sözlere dikkat edilmesi gerekir.

Gençler kendi aralarında nikah kıyabilir mi?
      Gençler geziyoruz, bir arada oluyoruz günaha girmeyeyim diye gizlice nikah kıyarlarsa bu nikah geçersiz olur.
Aman duyulmasın, eşim çocuklarım, anam babam duymasın denirse bu gizli nikahtır. Nikahta bir kusur, gizlilik var demek ki, saklanıyor. Gizli nikah batıldır.
Nikahın şartları oluşmadı ise, ana babanın nikahı iptal hakkı vardır.
Gizli nikahta daima kadın zarar görür.
Geçici ve gizli nikah adı ile bir araya gelenlerin beraberliği zinadır. Mehirsiz, şahitsiz ve ilansız nikah olmaz.

Nikah tazelenir mi?
      Bazı bölgelerimizde Perşembe akşamı camide tevbe istiğfar edilir. Dua okunur. Bu tek taraflı nikah tazeleme olmaz. Nikah gittiyse bu şekilde gelmez.
Eğer nikah gittiyse ve eşi razı olursa nikah yenileme olur. Yeniden nikah kıyılır.
Nikahından şüphe eden bazıları yeniden nikah kıymayı onur meselesi yapıyor. Böyle kimseler ana baba, çocuklar veya kardeşleri yanında iki taraflı ben seni seviyorum, sen benim eşimsin değil mi? Evet sözleri le nikah tazelenmiş olur. Yani merasime gerek yoktur.
Ağzı bozuk, küfürbaz, dinde ileri geri konuşanlar için zaman zaman nikah tazelemekte fayda vardır, şüphe gitmiş olur.
Ama dinden çıkma, küfre girme halinde 1. Ve 2. Boşamadan sonra mutlaka nikah tazelenir. Dinden çıkma halinde yeniden iman edilir, nikah ondan sonra tazelenir.


Bu yazıyı 2.090 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.