Okumamanın ne kadar ve ne gibi zararı vardır biliyor muyuz?

Atalarımız:”Bilgisize, görgüsüze olma kul,
Ara tara, başına bir çare bul” demişlerdir.
Boş zaman yoktur, boşa geçirilen zaman vardır. Vakit bulamıyorum mazereti olmaz. Allah kuran da:”Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul” diye emrediyor. (İnşirah:7)
İnsanın okumaya ihtiyacı vardır. Kitapsız hayat zevk vermez. İnsanın kitaba ihtiyacı olmasa Cenab-ı Allah kitap göndermezdi. Ve “oku!” denmezdi. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir mi olur?” (Zümer:9) buyrulmazdı.
Okumak olmasa, düşünme olmaz.
İnsanın karnı gibi beyni de dolmazsa, insani hayat olmaz. İnsan okudukça bilgisi artar, düşüncesi, hayatı değişir ve mutluluğu artar. Kitap okuyarak zihinsel egzersiz yapılmış olur. Kitap okumak Alzheimer riskini azaltır, Stres bunalım ve intihar gibi rahatsızlıklar asgariye iner. (1-5-2011- Zaman),
Kitap okumayı bırakırsa insan, kabalaşır, düşüncesi kısırlaşır. Etki tepkisi olmaz. Konuşması basitleşir. Yalnızlaşır, bencilleşir, sadece kendi hayatını yaşar. Kişilik bozukluğu görülür. Hayatı dedikodu, iftira, yalanlarla dolar.
Bir zamanlar yaşlı bir teyzeyi risale okuyor diye tutuklayıp hakim karşısına çıkarırlar. Hakimle arasında şu konuşma geçer:
-Sen risale okuyor musun?
-Evet risalede okuyorum Stalin’i, Lenin’i de okuyorum
– O ne demek?
-Hakim bey! Bu dünyada kominizm var, bilmek, tanımak gerekmez mi? Bu benim hakkım değil mi?
-Bunun üzerine hakim, mübaşire dönerek şöyle der:
-Kim getirdi bunu? Götürün beraat…
Bir tekerleme var okunmuyor okuyan yok. Böyle okumayı unutuyor, okuyanları da görmüyoruz.
Bazı artist, sanatçı geçinenler okumadığını itiraf ederek övünüyor. Hani tilkinin kurnazlığı ile övünürken hırsızlığını ortaya koyduğu gibi bunlar da cahilliğini ortaya koyduklarının farkında olmuyor.
Bir de bazıları için “cahil” deyip geçiyoruz. Cahil, okuma yazması olmayan değil, kaba, kırıcı, olumsuz, vahşi bir hayat yaşayandır.
Bazı kimseler var ki bilmeden, ehil olmadığı halde fetva vermeye, başkalarını yol göstermeye çalışıyor. Bu veballi bir iştir. Yanlış yönlendirmekten sorumluluk doğar.
Bazı konularda bana göre denilemez. Hakkında açık delil olan konuda fetva verilmez, yorum getirilemez.
Peygamberimiz (sav) bilgisi olmayanı, yanıltanı, sapıtanı lânetlemiştir. Şöyle buyurur:
“Kim halka ilmi olmaksızın fetva verirse, bütün melekler ona lanet eder.” (Ramuz el-Ehadis: 407/10)
Bazıları da okuyor biliyor, bildiğini gizliyor veya hayatın da tatbik etmiyor. Fayda vermeyen ilim de sorumluluk doğurur. Başkalarına söyleyip de kendisi yapmayana Cenab-ı Allah:”Yapmayacağın şeyi niye söylüyorsun? Diye soruyor (saf fiz)


Bu yazıyı 2.687 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.