ÖLDÜREN SİGARA

Tütünün ilk vatanı Amerika’dır? Dünyaya buradan yayılmıştır. 1601’den itibaren tütün Türkiye’de ekilmeye başlamıştır. Az gelişmiş ülkeler,  Pazar haline getirilmiştir.

4. Murat sigara içimini suç saymış, içenleri cezalandırmıştır. Kötü kokusu ve sebep olduğu yangınlar nedeniyle sigarayı yasaklamıştır.

Son olarak Ak Parti hükümeti insana zararını biraz önleyebilmek için içimini sınırlandırmıştır.  Bu sayede milyonlarca insan ya sigarayı azaltmış ya da bırakmıştır.

Geçmişten günümüze sigara bazı ülkeler için silah olarak kullanılmıştır. Çünkü: sigara, 4000 zehir ihtiva eder.  Bir zaman domuz kanı katıldığı alkolle yıkandığı da söylenmiştir. Sigara bağımlılık yapan  başka alışkanlıklara götüren salgın hastalıktır.

      

        a)-Sigaranın dini yönünü bilen kaç kişi var?

İslam ülkelerinde sigaranın dini hükmü bilinmediği için sigaranın sebep olduğu hastalıklar ve ölümler iyice artmış haldedir.

Daha önce tıbben sigaranın zararları açıklanmadan sigara üzerinde tartışmalar yapılırdı. Haram diyenler olurdu, mekruh diyenler olurdu. Ama kimse helal diyemedi. Sigaranın zararları ilmen açıklanınca sigaranın haramlığına hükmedilmiştir.

Sigara vahyin kesilmesinden sonra ortaya çıktığı için hadislerde ve ayetlerde sigara adı ile bir yasak geçmez.  İslam’da zarar veren şey, dolaylı olarak zarar veren şey, zarara sebep olan şey ve harama götüren şey helal değildir.

İslam alemine göre:

-sarhoş eden şey,

-İsraf olan şey,

-kötü kokan şey,

-Eziyet veren sağlığı bozan şey haramdır.

Fıkıhçılar ne diyor?:

-“İnsan sigara içerek hem israf etmekte, hem vücuda zarar vermekte, hem de başkasına zarar vermektedir. Bu üç zarar gerçekleştiği için buna haram diyoruz. Bir şeye bu hükmü vermek için adının illa da naslar da  geçmesi şart değildir.

Mesela, eroin  de naslarda geçmez.Ama zarar verdiği için haram diyoruz.Aynı şekilde sigaraya da haram diyoruz.Daha önce sigaraya haram demeyenler, ne ölçüde zarar verdiğini bilmedikleri için haram dememiş olsalar gerek.”(Prof.Dr.H.Karaman)

-“Sigara keyif verici ve bağımlılık yapar.Bugün sigaranın zararlı olduğu tespit edilmiştir.Hakkında  ayet, hadis yok denemez.Asr-ı saadette  afyon da bilinmiyordu.Fıkıhçılar onu şarapla kıyas ettiler.Sigaranın da zararı göz önüne  alındığında haramlığı kesindir.”(Prof.Dr.H.Döndüren)

-“Tıp ilmi, sigaranın zararını şüphe ve tereddütlü olmaktan çıkarmıştır.Sigara dinen haramdır.”(Diyanet İlmihali:2/69)

-“İslam’da başkalarına zarar vermemek esastır.Sigara zararlıdır, israftır, abesle iştigaldir.

Allah:”kendinizi öldürmeyin.Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın” diyor.Sigara şüpheli bile olsa kaçınılmalıdır.Çünkü şüphe harama götürür.”(Prof.Dr.F.Beşer,F.P.Sosyal Hayat:137)

Pozitif ilimler ve tıp ilmindeki  son gelişmeler, sigaranın zararını tereddütlü bir konu olmaktan çıkarmıştır.Onun için fıkıhçılarımız “haramdır” fetvasını vermiştir.Hatta tütün ekiminin bile caiz olmadığını belirtmişlerdir.

Sigara faydasız bir şeydir.Ayrıca başka alışkanlıklara götürür.Bu haliyle dinin sigarayı meşru sayması mümkün değildir.

Cenabı Allah Kur-an’da:

-“Kendinizi öldürmeyin”(Nisa:29)

-“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın”(Bakara:195) buyuruyor.

Sigara içen kimsesin zarar görmemesi mümkün değildir.Bir ayette:

-“Yiyin, için fakat israf etmeyin”(A’raf:31) buyurarak israfı yasaklanmıştır.Sigaranın dumanını yel alıyor, parasını el alıyor.İnsan için ihtiyaç da değil, israftır.

Sigaraya ihtiyaç yoktur.Onsuz hayatta güzeldir.Sigara her yönden zararlıdır.Sadece içene değil, içmeyene deanne karnında ki bebeğe de zarar verdirir.Sigaraya verilen para boşunadır.Sigara kötü kokar, sigaranın kokusundan melekler kaçar.Sigara öldürür, öldürmezse sakat bırakır.

Hayra sebep olmadığı için tütün ekmek caiz değildir.Sigara zararlı olduğundan  sigara satmak da caiz değildir.

 

  b)-İçen sigaranın zararlarını biliyor mu acaba?

Ölümün yakın adresi sigaradır.Verdiği zararlar nedeniyle insanımızı ve gelecek nesilleri tehdit etmektedir.

Detayına inmeden birkaç ilim adamımızın araştırma sonucu gazetelere  yansıyan başlığını aktaralım:

“Sigara içicilerinin  yarısını öldürmektedir.”(04-08-2011 Yeni Akit)

“Sigara terörden beter.Günde 300, saatle  12 kişi ölüyor.” Dünya da günde  11 bin kişi  sigaradan ölüyor.(02-01-2008 Yeni Şafak)

Her yıl 17 bin pasif içici sigaradan ölüyor.(09-02-2010 Yeni Şafak)

Sigaranın  yol açtığı ölüm, trafik kazalarını solladı.(17-04-2005 Yeni Şafak)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan Türkiye’de Tütün ekonomisi ve Tütün ürünlerinin Vergilendirilmesi konulu rapor, kamuoyuna tanıtıldı.Maliye Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin  katkılarıyla Dünya Sağlık Örgütünü Ekonomisti Ayda Yürekli tarafından hazırlanan raporda sigara kullanımına ilişkin çarpıcı rakamlar ve tespitler yer alıyor.

Türkiye’de 8 milyon 650 bin kişi  sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı ölecek.”(21-12-2010 –Bugün)

Sigara önce zayıflatır, sonra ölümle rahatlatır.Öldürüp duruyor biz aldırmıyor-uz.

Sigara dumanın da şu zararlı maddeler vardır:-

-Nikotin,

-Katran,

-Kanser yapan arsenik poloni um,

-Kükürt

-Nefes darlığı ve kansızlığa yol açan  ve halsizlik sebebi  karbon monoksit ve daha 4000  zararlı madde.

-Sigaradan parmakları ayakları  ve kolları kesilen  bir çok insan var.Bunlar sigara kurbanıdır.

 

 c)-Sigara ne gibi hastalıklara sebep oluyor acaba?

Sigaranın en çok etkilediği organlar şunlardır:

Akciğer, kalp, ağız, boğa, burun, sindirim sistemi, kemikler, damarlar, cilt, kısırlık

En çok sebep olduğu hastalıklar

1-İştahı keser,

2-Sindirimi güçleştirir,

3-Uyku kaçırır,

4-Vereme zemin hazırlar,

5-Bronşit yapar,

6-Vitaminleri öldürür,

7-Boğaz kanserine sebep olur,

8-Dişleri sarartır, ağız kokusu yapar,

9-Ciltte kırışıklıklara sebep olur,

10-Keyif kaçırır,

11-Ağız ve burundaki ince zarları tahriş eder,

12-Hafızayı zayıflatır.

13-Görme bozukluğuna sebep olur,

14-Sinirleri tahrip eder,

15-Cinsel gücü azaltır,

16-İlgiyi daraltır,

17-İradeyi zayıflatır,

18-Kaslara gevşeklik verir, dinamizmi ve çevikliği ortadan kaldırır,

19-Kemiklerin erimesine neden olur,

20-Akciğer kanserine sebep olur.

“Her nefes sigara, beyindeki 50 bin hücreyi öldürüyor”( 02-10-2011 Akit)

Sigaradan kaynaklanan bazı hastalıklar yüzdeleri  şöyledir:

-Akciğer kanserinin % 90

-Gırtlak kanserinin % 99’ u sigaradandır

-Sigara içenlerde  akciğer kanseri  en az on kat fazladır.

-45-50 yaş  arası erkeklerde kalpten ölenlerin  % 80’i sigaradandır.

Sigara içenin çocukları ve eşi büyük zarar görür. Hamilelikte sigara içen  annenin çocuğu zayıf doğar. Sigara gebeliği önler, çocuk sakat doğar, sigara içilen ortamda çok ve çabuk hasta olur.  Hamilelikte sigara, çocukta diyabet riskini arttırır.

Sigara beyni uyuşturur, öğrenmeyi azaltır.

Sigara, DNA’yı değiştirir: İlim adamları sigara içen 1240 kişinin DNA’sını incelemiş 323 kişinin üzerinde değişiklik tespit edilmiştir. (20.07.2010 yeni şafak)

 

  d)-Sigaradan ve zararlarından kurtuluş nasıl olur?

Sigaraya taklitle başlıyor. “Kadın çocuksuz, erkek çubuksuz olmaz” denilerek erkek çocuklarının sigara içmesinden hoşlananlar oluyor.

Sigara içen ana babaların ve arkadaşların etkisi ile başlanıyor. Çocuk, büyüdüğünü ispat için istemediği halde öksüre öksüre sigaraya başlıyor. İradesi zayıf gençler karşı cinse gösteriş için  sigara içiyor.

Burada ana babaya büyük görevler düşüyor.

Doktorlarımıza hastalarına sigaranın zararlarını  ve bırakmanın faydalarını anlatma görevi düşüyor.

Öğretmenlerimize görevler düşüyor.

En çok devlete görevler düşüyor. Tütün yerine başka ürün ekimini sağlamalı, sigara üretip de vatandaşın önüne sürmemelidir. Sigaradan hasta olanların tedavisi tamamen ücretli yapılmalıdır.

Eğitimci, an baba, ağabey, doktor sigara içip kötü örnek olmamalıdır.

19.07.2009 tarihinde hükümetin kapalı yerlerde sigara içilmesini yasaklaması, içmeyenleri kurtardığı gibi  içenlerden milyonlarca insanın sigara bırakmasına neden olmuştur.

Bir grup İngiliz Müslüman doktor, İslam alimlerinden sigara aleyhine fetva yayınlanmasını istedi. Bu fetva sayesinde bu ölümcül hastalıktan içenlerin kurtulmasına istemiştir. (09.02.2006 Yeni Asya)

Azaltmak, ilaçla bırakmaya çalışmak destek alarak bırakmak istemek, bunlar  her an dönüşü sağlayan şeyler. Şartlı sigara bırakılmaz.

Sigarayı bırakacak olan kimse, şu zamanda sigarayı bırakacağım diye etrafına duyurmalı ve kendini o güne hazırlamalı, o günde sigarayı bakın bırakıyorum deyip elinden atmalıdır. Sigaradan zarar görenleri gözünün önünde tutmalı, sigara içenlerden uzak durmalı, sigaranın zararlı ve haram olduğunu düşünmelidir.

Sigarayı bırakmak güzel bir özgürlüktür. Bırakılmasından:

  • 20 dakika: kan basıncı ve kalp hızı normale döner. Eller ve ayaklar, dolaşım normale döndüğü için ısınmaya başlar.
  • 8 saat: kanda oksijen düzeyi normale döner. Kalp krizi riski düşmeye başlar.
  • 24 saat: karbon monoksit vücuttan atılır. Akciğerdeki balgam ve diğer birikimler temizlenmeye başlar.
  • 48 saat: nikotin vücutta artık saplanamaz. Tat ve koku alma duyusu artmıştır.
  • 72 saat: solumun yolları gevşediği için nefes almak kolaylaşır. Vücut enerjisi artar.
  • 2-12 hafta : dolaşım bütün vücutta düzelir. Yürümek kolaylaşır.
  • 3-9ay: öksürük, nefes darlığı düzelir. Akciğer işlevi %5-10 oranında artar.
  • 5 yıl: kalp krizi riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner.
  • 10 yıl: akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner. Kalp krizi riski hiç sigara içmemiş biri ile eşit olur.


Bu yazıyı 1.046 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.