Ölünceye kadar vaadi ile başlayan yuvalar niçin yıkılıyor biliyor muyuz?

Eskiden: “nikâhta keramet vardır” denirdi. Şimdi nikâhın ardından boşanma geliyor. %60’lara varan illerimiz var ve giderek de artıyor.
Peygamberimizin ifadesine göre:”Allah’ın hiç sevmediği helâl, boşanmaktır.” (Ramuz el-Ehadis: 8/2)
-“Birbirinin yüzüne sevgi ve şefkatle bakan eşlere Allah rahmet nazarı ile bakar.” Age: 1/99
-“Üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz; kocasına itaat eden kadını, ana babaya hürmet eden evladı, eşinin kıskançlığını sabreden kadını” (age 267/5)
-“Kişinin ailesini ihmal etmesi, ona günah olacak yeter.” (R.Salihın: 293)
Aile yuvalarının çöküş sebebleri var, bunlardan bazılarını şöyle ifade edebiliriz:
Medya, nikâhsız hayatı teşvik ediyor, Medres hayatını körüklüyor, flörtü cezip gösteriyor. Evlilik dışı yaşayanları ön plâna çıkarıyor, nikâhsız hayatı özendiriyor.
Medyada kadın erkek eşitliği, cinsel özgürlük tartışılıyor; kötü örnekler veriliyor. Namustan, edepten nasibi olmayanlar örnek gösteriliyor. Müstehcenliğin teşhiri yapılıyor.
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Savrulan Dünyada Aile konulu sempozyum düzenlenmiş ve sonuç bildirisinde şöyle denilmiştir: (6 Nisan 2011 – Yeni Akit)
“Ailenin bölünmesi, parçalanması, tek ebeveynli ailelerin giderek artması, boşanma oranlarının yükselmesi, evlilik dışı beraberliklerin çoğalması, nesebi gayr-i sahih çocukların artması, kültürel ve ahlâki değerlerde yozlaşma, suç oranlarının artması, uyuşturucu kullanımı, bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşması, kimlik bunalımı, psikolojik rahatsızlıklar, tatminsizlik vb. gibi bireyi ve toplumu tehdit eden problemler giderek artmaktadır. Türkiye ise modern zihniyetten ve yaşama biçiminden aldığı paya paralel bu ve benzeri problemleri her geçen gün artan bir ivmeyle yaşamaktadır. “
Cep telefonlarında mesajlaşma, internette sohbet boşanmaları arttırıyor. Aldatmalar, aldatılmalar, sağlam yuvaları bile yıkıyor. Hele ailede biraz huzursuzluk varsa, aldatmalar çok çabuk oluyor.
Birde evlenme çağında olan gençler sokakta, internette mesajlarla ve sosyal sohbet ortamlarında eş arıyor. Flört ederek yuva kurmak istiyor. Böyle kurulan yuvalar çabuk yıkılıyor.
Diyebilirim ki aile yuvalarını daha çok filmler diziler ve dizilerde rol alanlar aileyi temelinden sarsıyor.
Televizyon evlilik programları, evliliğin kutsallığını ayağa düşürüyor.
Çalışan kadın daha çok boşanıyor. Boşanma davalarını açanların %80 ini çalışan kadınların açtığı ortaya çıkmıştır. (01-12-2003-Türkiye)
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre iş arkadaşlığı evliliklerin düşmanı olduğu anlaşılmıştır. Ateşle barut bir arada olmuyor işte.7 yıl süren bir araştırma Wall Street journal gazetesinde yayınlanmış:”işyerinde karşı cinsten çok sayıda kişi bulunması evliliklerin %70 oranında bozulmasına yol açıyor” denmiştir. (15-11-2003- Vakit)
Boşanma neden kolay oluyor biliyor musunuz?
-Eş iyi seçilmiyor.
-Flört çabuk yuva yıkıyor.
-Aileyi ayakta tutacak günah, haram unutuluyor yasağın adı arkadaş, dost oluyor.
-Ailede hak, özgürlük, eşitlik, reislik kavgaları yapılıyor.
-Evde çocuk istenmiyor kedi köpekle yetiniliyor.
-Müstehcenlik, iffetsizlik yuvayı ayakta tutamıyor.
-Kötü örnekler, güvensizliği, şüpheyi ön plana çıkartıyor.
-Kritik anlarda büyükler devreye girmiyor.(Nisa:35)
-Arada sevgi, saygı yok. Nefsi aşk var, o da yeterli olmuyor.
Boşanma nasıl olur boşanma sözcüklerini biliyor muyuz?
-Eşin boşaması ile olur.
-Eşin ölümü ile olur.
-Zina eden kadın boş olur.
-Eşine dört aydan fazla yaklaşmamaya yeminle olur.
-Cinsel kusurla olur.
-Eş dinden çıkınca olur.
-Boşanma sözcükleri ile olur (Yazılı, işaretle de olur)
-Evi terk etmekle olur.
-Sütkardeşliği ortaya çıkarsa olur.
-Evlenilmesi haram olana cinsi ilgi duyan erkek boş sayılır.(Mesela;kayın validesine)
Boşanma sözcükleri nelerdir biliyor muyuz?
İmanla nikâhın şakası olmaz. Nikâh imana bağlıdır. Sarhoşluk mazeret sayılmaz. Boşanma iki defadır.(Bakara:229) Birden, ikiden dönülür üçüncüsü ağır şarta bağlıdır. Hileli boşanma olmaz. Boşanma niyeti yoksa boşanma olmaz. Kendini bilmeyen, büyük acı çekenin, sara ve sinir hastasının boşanması geçerli olmaz. Dünyalar kadar boşsun dese de bir boş sayılır.
Dinde boşanma sözcükleri şunlardır:
-Seni boşadım, boşuyorum, boşsun, boş ol.
-Sen bana haramsın, seni kendime haram kıldım.
-Şart olsun.
-Birden üçe, üçten dokuza boş ol. Seni üç talakla boşadım.( Burada üç hakta kullanılmış olur.)
-Şu tarihte boşsun.( o tarihte boş olur.)
-Şöyle olursa benden boş ol.( öyle olursa boş olur.)
-Boşanma niyeti ile kinayeli söz.( senden ayrıldım serbestsin)
-Dine, Kuran’a, Allah’a, peygambere, namaza vs. alay, sövme ve inkârla boş olur.
-Konuşma özürlüsünün işareti ve yazması ile boş olur.
Birinci, ikinci boşanmadan dönülebilir. Kadın razı olursa nikâh tazelenebilir.
Vebalsiz boşanma nasıl olur biliyor musunuz?
1.Sonradan çıkan özür, hastalık, evlenmeye mani halin ortaya çıkması.
2.Kocanın zaruri ihtiyaçları temin edememesi, evi bırakıp gitmesi, haber alınamaması, kocanın uzun süreli hapsi.
3.Kötü muamele, zülüm, dövmek gibi.
4.Kesinleşmiş zina suçu.
5.Eşlerin görevlerini yapmama ve yapamama durumu.
6.Dini inkâr etme hali, Allah’ın emirlerini yapmamak için direnme durumu.
7.Erkeğin meşru olmayan istekleri.
8.Eşin başka biriyle yaşaması.
9.Geçimsizliğin hat safhaya varması ve dönüş imkânının kalmaması halinde boşanmakta vebal yoktur.
Boşanma halinde kadın evden kovulup atılamaz. İslâmi uygulama şöyle olacaktır:
-Kadına verilen mehir geri alınamaz, aynen verilir.
-Kadının satın aldığı ve ona ait ne varsa aynen kadında kalır.
-Kocanın ölümü durumunda mirasçı olur.
-Kadına nafaka verilir.
-Çocuk varsa kadının çocuğu görme hakkı vardır.
-Kadına borç varsa ödenir hiçbir hakkı gasp edilmez.
-Hiçbir zorluk çıkarılmaz, kolaylıkla salıverilir.
Boşanma son çare olmalıdır.
Sonuç olarak filmler, diziler Türk aile yapısını çökertiyor. Kadının mal gibi görülüp alınıp satılması, sadece zevk aracı olarak görülmesi, reklamlarda kadının hep uygunsuz görünümü ahlaksızlık pompalıyor ve ailenin direnç noktalarını kırıyor.


Bu yazıyı 617 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.