Peygamber (sav) in hadisleri güvenilmez midir?

            Hadis, din demektir. İslam demektir. Hadis dört delilden ikincisidir. Bir konuyu Kur’anda  bulamazsak baş vuracağımız kaynak hadisdir.

Hadis in dinimizde önemi büyüktür. Onun için hadisler hafife alınmaz Hadisler Kur’an ayetlerini açıklayıcı durumundadır. Meselâ; Kur’an “ namaz kılın” der hadisler namazın  nasıl kılınacağını açıklar. Hadisler  olmasaydı biz namazın nasıl, ne zaman, ne kadar   kılınacağını nasıl bilecektik?

Bir grup insan  Hz ömer(ra) e gelir: Biz Kur’an’a baktık nasıl namaz  kılacağımızı bulamadık derler.Hz.Ömer (ra): bulamazsınız. “Onu bize peygamber (sav) şöyel şöyle öğretti” der, onlara öğretir. Şimdi oldu derler giderler.

Kur’anın  anlaşılmaması, İslamın yaşanmaması için hadisi devreden  çıkarmak istiyorlar.

“ Kur’an bize yeter” diyenler bazı şeyleri.”Kur’an’da  var mı?” diye soruyorlar. Her şey Kur’an’da olmaz. Dini meseleler için dört kaynak vardır.(Kitap, sünnet ,icma, kıyas)

Bir kadın ibni Mesud’a : Dövme yapan, yaptırana yüz tüylerini yolana , dişlerini seyrekleştirene , Allahın yarattığını değiştirene lânet etmişsin’der.İbnimesud: Bu Allahın  kitabında var der. Kadın  ben Kur’an-ı okudum böyle bir şey  görmedim “ deyince İbni Mesud: Sen Allahın  Rasülüm size ne getirdiyse onu alın ve sizi neden men ettiyse   ondan kaçının” (Haşr:7) ayetini okumadın mı?” der.

Hadisler, Kur’an ayetleriyle ile karışmaması için bir süre  hadislerin yazılmamasını peygamber (as) yasaklamıştır. Bu tehlike ortadan kalkınca hadisler şahitleri ile beraber  yazılmıştır.

Muhaddisler, hadisleri toplarken kılıkrık yardılar: Şahidi olmayan veya şahit noksanlığı olan hadisleri almadılar. Ayrıca güvenilir olmayanların naklettiği  hadislerede itibar etmediler. Aylarca yolculukdan sonra kendisinede bir hadis olduğu söylenen kişinin atını yakalamak için boş avucu ile atı yakalamaya çalışan için ‘’Bu adam hayvanı aldatıyor, bize de yalan söyleme ihtimali olabilir.’’ diyerek imam-ı Buhari Hazretleri hadisi olmadan geri dönmüştür.Hadisler bu hassasiyet, bu titizlikle toplanmış Kütüb-i Sitte adlı altı kitapta toplanmıştır.(bunlar: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese-i,Tirmizi ve İlan-ı Müce’dir.)

Eğer bir hadisin kaynağı bilinen 6 hadis kitabından ise şüpheye gerek yoktur.

Sahabe ve muhaddisler peygamber (as)’ın: ‘’Kim bilebile bana yalan, nisbet ederse, ateşteki yerini hazırlasın.’’ (Tirmizi, Fiten:70) hadisini elbette biliyorlardı.

Hadisler toplanırken ölçü, akıl ve Kur’an ölçüleri esas alınmıştır.

Bu husus da peygamber (as) ın hadisleri ilahi vahye dayanır. Kur’an da: ‘’O’ kendiliğinden konuşmaz.’’ Buyrulurken peygamberlerimizde: ‘’Bana kitap ile beraber O’nun kadar daha vahyedildi.’’ buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz hadislerin unutulmaması ve herkes tarafından bilinmesi için hadis yazmayı, okumayı, ezberlemeyi, başkalarına nakletmeyi teşvik etmiştir.

-‘’Kim ölümünden sonra geriye kırk hadis bırakırsa o kimse cennette benim yanımdadır.’’ (Ramuz el-Ehadis:412/8)

-‘’Kim kırk hadis ezberlerse, alimlerle beraber diriltilir.’’ (Age:419/1)

-‘’Kim kırk hadis yazarsa Allah ona rahmet eder.Hemde şehitlik sevabı verir.’’ (Age:440/12)

-‘’Bir sünnetin yerine getirilmesi veya sapıklığın yok edilmesi için ümmetime bir hadis ulaştıran kişinin makamı cennettir.’’ (Age:398/13) buyrulur.

Geçmişte çeşitli gaye ve maksatlar için hadis uyduranlar olmuştur, otuza yakın yalancı peygamber çıkmış.Bunlar peygamberimizin peygamberliğine zarar vermiş midir? Zarar vermemiştir uydurulan bazı sözlerde peygamberin hadisleri uydurma mesajı vermemiştir.

Allah’ın ‘’Habibim’’ ‘’Rasulüm’’ dediği peygamber (as) a edebe  uymayan söz söylemek, O’na  dil uzatmak, hele iftira  etmek onu küçük düşürücü söz söylemek bir müslümana asla yakışmaz.

Peygamber(as) a herhangi bir şekilde karşı  çıkan, isyan edenleri Cenab-ı Allah cezalandırmıştır. Peygambere çirkin davranışta bulunup yakışıksız sözsöyleyen Ebulehep için Tebbet süresini indirmiştir. “ Ebu Lehebin  elleri kurusun” demiştir.

Hadisi hafife alanlar, hadislere karşı alaysı bir tavırtakınanlar oluyor bunlar  uydurma, zayıf gibi ifadelerle hadise karşı şüphe uyandırmaya, güven sarsmaya çalısıyorlar. Bunların esas niyeti, hadisi devreden çıkarmak islamı yaşanmaz hale getirmek tir.

Hadis’e , sünnete soğuk olan, peygamber (as) a  şüphe duyan O insan imanını  gözden geçirmelidir. Çünkü Allahı ve resulünü gücendirmiştir.

Kendisini emekli din görevlisi olarak  tanıtan bir kardeşimize: “ Emekliliğin  hayırlı olsun. Emeklilik güzel bir fırsat. Nelerle meşgul oluyorsun?” diye sordum. Bana : “mevzu (uydurma) hadisleri tespit ediyorum” cevabını verdi. Bir anda şaşırdım. Tekrar  sordum : “ Sen Muhaddis (Hadis Alim) misin?” Sustu. Kendisine : “ Daha faydalı bir meşguliyet bul. Şimdi  duyanlar neder, ne düşünür? Hadislere, peygamber(as)a şüphe duyup güveni sarsılmaz mı?” dedim. Bana “ Kadın erkekler için fitne dir” hadisini uydurma hadis’e örnek verdi. Dedimki  bak bu hadis dir, fitneyi doğru anlamak lazım. Burada fitne imtihan anlamındadır. Kur’an’da sen şu ayeti bilmezmisin? “ Mallarınız, evlatlarınız  sizin için fitnedir (imtihan sebebidir) (Tegabün:15) dedim.


Bu yazıyı 320 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.