Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Ümmetine Düşkünlüğü

Ümmeti, Muhammed (as) a düşkündü de O, ümmetine düşkün değil miydi? Çok şefkatli ve çok merhametli idi. Yeryüzünde böyle bir can dostu görülmemiştir.

Muhammed (as) ın ümmetine düşkünlüğünü Cenab-ı Allah Kur’an’ da şöyle bildirmiştir:

– “And olsun size öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’ na çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”   (Tevbe: 128)

Kıyamet gününde bile diğer peygamberler “Nefsî, nefsî” deyip kaçarken, Muhammed (as): “Ümmetî, ümmetî” diyerek müslümanları dileyecek, onlara şefaat edecektir.

Ümmetine olan düşkünlüğünü kendisi de şöyle ifade etmiştir:

– “Ben ve siz aynen şuna benzeriz: Ateş yakan ve ateşine pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca onları kurtarmaya çalışan kimse gibi ben sizi ateşe düşmekten korumak için ellerinizden tutuyorum. Halbuki siz benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.”   (Riyan’üs-Salihın: 163)

Hayatta iken Muhammed (as) hep ümmetinden biri olarak onların arasında yaşamamıştır. Onlar üzülünce üzülmüş, onlar sevinince sevinmiştir. Savaşta en önde savaşmıştır.

Ashabı şöyle diyor:

– “Müslümanların zayıflarına gider, onları yoklar, hastalarını ziyaret eder, onların cenazelerinde hazır bulunurlardı.”   (Ramuz el-Ehadis: 548/11)

– “Müslümanlardan birini üç gün görmezse, onu sorar, şayet seyahate çıkmışsa onun için dua ederdi. Hasta ise ziyaret ederdi.”   (Age: 538/5)

Peygamber efendimiz, ümmetinin dünya saadetleri için çırpındığı kadar, ahiret saadetleri için de çırpınmıştır. Karşılaştığı insanları hep Allah yoluna davet etmiş: “Müslüman ol kurtul!” demiştir.

 


Bu yazıyı 3.550 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.