Peygamberimizden sonra yalancı peygamber çıkmış mıdır?

İslam Peygamberi, Hatem’ül Enbiyadır.Peygamberlerin sonuncusudur.Ondan sonra peygamber gelmemiş bundan sonrada gelmeyecektir.Kur’an’da:

-‘’Muhammed Allah’ın Rasulü ve Peygamberlerin sonuncusudur.’’ (Ahzab:40)

Hz Peygamber (sav) ahir zaman peygamberidir.Rasul’üssekaleyn’dir.İns ve Cinin peygamberidir.Onun mesajı kıyamete kadar devam edecektir.

Allah Rasulü geldikten sonra diğer dinlerin peygamberlerin ve kitapların hükmü kalmamıştır.Bir azda İsa’ya uyalım oda Allah’ın peygamberi denilemez.

Peygamberimizin vefatı ile vahiy kesilmiştir.Allah: ‘’Bu gün dininizi tamamladım.Sizin için din olarak İslam’ı seçtim.’’ Buyurur. (Miada:3 + Saf:7 + En’am:93 + Bakara:79)

İslam inancına göre peygamberimizden başkasının Nebilğini veya Rasullüğünü kabul eden ona uyan küfre girer.

Peygamberimiz, yalancı peygamberlerin ortaya çıkacağını haber vermiştir: ‘’Peygamber olduğunu iddia eden 30’a yakın yalancı Deccal  çıkmadıkça kıyamet kopmaz.’’ Buyrur. (Tirmizi Rüya:2 + Siret Ans:6 / 357-355)

Bazı kaynaklara göre 25 kadar Rasüllük Nebilik iddiasında bulunan sahtekarlar çıkmıştır.

Halife Memun zamanında biri çıkmış, peygamber olduğunu iddiaya başlamış.Adamı yakalayıp halifenin huzuruna getirmişler.

Halife sormuş:

-Efendi, peygamberin mucizesi olur.Sen de bir mucize göster de durumu anlayalım.

-Buyurun, demiş isteyin, ne türlü mucize istiyorsunuz?

Halife, zekice bir teklifte bulunmuş.

-Biz demiş, bir ateş yakalım.Seni de içine atalım.İbrahim Peygamber gibi ateş seni yakmazsa bilelim ki sen peygambersin.

Bakmış durum tehlikeli.

-Bu demiş küçük mucize.Siz büyüğünü isteyin benden.

-Öyle ise demiş, Musa Peygamber gibi asayı ejderha yap.

-Bu da basit demiş.Daha büyüğünü isteyin.

-Peki demiş, İsa Peygamber gibi ölüleri dirilt!

-İşte bu olur demiş.Bu bana yakışan bir mucizedir.

Hemen öldürün birini demiş.Bakmış halifenin yanında kendisinin kafir olduğunu anlatan hocalardan Yahya bin Eksem vardır.Ona işaretle işte demiş, ilk dirilteceğim zat da bu hocaefendi olmalıdır.Getirin kılıcı da vurun boynunu, görsün benim mucizemi.

Yahya bin Eksem bakmış ki camide küfrüne hükmettiği adam intikamını fena alacak.

-‘’Aman efendi demiş, ben senin ne olduğunu biliyorum.Sen seni inkar edenlerden birini öldürt de onun ölüsü üzerinde göster mucizeni’’ diyerek kalkıp hızla meclisten uzaklaşmış.

Bu sırada halife:

-Madem demiş, öldürecek kimse bulamayacağız.Sen mucizeni benim kalbimdekini bilerek göster.Bil bakalım şu anda senin hakkında ne düşünüyorum?

-Sen demiş, benim hakkımda diyorsun ki, Ahirzaman Peygamberi Hazret-i Muhammed (s.a.s)’ten sonra peygamber gelmeyecektir.Bu adam sahtekarın biridir.Şuna      üç-beş kuruş bahşiş vereyim de başımdan savayım.Parasızlıktan böyle konuşuyor, diye düşünüyorsun.

Bu cevap karşısında gülmekten kendini alamayan halife, emir vermiş:

-Şuna bir miktar harçlık verin de gitsin.Zavallı parasızlıktan peygamber olmaya özenmiş.

Bunlardan Abbasiler zamanında biri peygamberliğini ilan eder.Namazları üç vakte indirir, dinde reform yapar, cazip şeyler söyler etrafında bir takım insanlar toplanır.Halife ordusu ile üzerine yürür.Yalancı peygamber adamlarına der ki:

-‘’Halife ve ordusu gelirken, ellerinizi yere koyup anırın.’’der.Halife yaklaşınca:

-‘’Peygamberlik iddiasında bulunan kim?’’der.Adam:

-‘’Benim’’ diye öne çıkar.Halife:

-‘’Be adam sen bilmez misin ki, son peygamber Muhammed (as)’dır.’’

-‘’Bilmez olur muyum.O, insanların peygamberiydi, ben ise bunların peygamberiyim.’’ Diyerek dört ayaklı olmuş, anıranları gösterir.

Biride Kütahya’da kendini peygamber ilan etmiş, bir hayli insan da bu yalancı kadın peygambere bağlanmıştır.Daha sonra dolandırılanlardan bazıları hakkında şikayetçi olmuş, H.B bizi aldattı demişlerdir.Ellerini ayaklarını öptürdüğünü iddia etmişlerdir. (15-12-2006-Yeni şafak)

Bir diğer yalancı peygamber 1993 yılında Denizli’de peygamberliğini ilan etmiş iskender Evrenesoğlu’dur.Kendisine Risalaet nurları adlı kitap geldiğini ilan etmişti.Namazı 7 vakte çıkarmış, kendisine ‘’Ekber’’ sıfatını takmış, Gavs-ı Ekber olduğunu söyleyip, Rasüllük iddiasında bulunmuştur.

En son olarak pkk Apo’yu peygamber olduğunu ilan etmiştir.’’Peygamberimiz apo’’ pankartını sokaklara taşımışlardır. ( 25 Nisan 2011 Yeni Akit)

Son sözü peygamberleri gönderen cenab-ı Allah söylesin.

-“ Muhammed Allahın Rasülü peygamberlerin sonuncusundur. (Ahzab:40)

-“ Allaha karşı  yalan uydurandan daha zalim kimdir.?” ( Saff.7)

– Allah’a karşı yalan  uydurandan kendisine hiçbir şey vahyedilmemiştir” banada  vah yolunda “ diyenden  Bende Allahın  indirdiği ayetlerin benzeri indireceğim diyenden  daha zalim kim vardır.(En’am:93)

Elleriyle kitap yazıp onu az bir bedelle satmak için bu Allah katındadır” diyenlere yazıklar olsun, vay onların haline  (Bakara:79)


Bu yazıyı 3.665 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.