Peygamberimiz(sav) Ne gibi mücizeler göstermiştir biliyor musunuz?

Mucize ile kerameti birbirine karıştırmamak gerekir. Keramet tabiat kanunlarının  dışında olan üstün bir haldir. Allah’ın Veli kurallarının  gösterdiği fevkalede bir haldir. Mucizeyi peygamberler gösterir.

Hz.Ömer(ra) hutbe olurken sıkıştırılan Müslümanların komutanına: “ Ya Sariye, dağa!” diyor. Bu sese uyan Sariye zafer kazanır. Hz.Ömer Medine dedir. Sariye Suriye sınırındadır. İşte bu kenamettir.

Mucize aciz bırakmak demektşrç peygambelerin haklılığını göstermek için gösterdiği olağan üstü hallerdir.

Her peygamberin gösterdiği mucizesi olmuştur. Örnek  verecek olursak:

-Hz.Adem, Havva ile beraber yükseltilerek cennete  girmesidir. (Bakara:35)

-İdris(as) Meryem:57 ayetine göre cennetü’l me’vaya yükselmiştir.

-Nuh(as) azgın dalgalara karşı gemi yapmış, inanları kurtarmıştır.(kamer:13)

-Süleyman peygamberin hayvanların dilinden  anlaması, cinlere iş yaptırması, Saba melikesinin tahtını getirmesi, melikenin iman etmesi (Neml:38-40) Sebe :12

-İbrahim(as) ı Nemrut ateşe atmış, ateş onu yakmamıştı. (Enbiya:69)

-Cenab-ı Allah peygamberlerin cesedini toprağa ve topraktaki canlılara haram kılmıştır. Buna örnek:

Diyarbakır’ın eğil ilçesi’nde, Dicle Barajı’nın suları altında  kalacağı için, Hz. Elyasa ile Hz. Zülküf  peygamberlerin kabirlerini nakletmeye giden yetkiler üç bin yıllık bir mucize ile karşılaştırlar. 14-17 Eylül  1995 tarihlerinde gerçekleştirilen nakil sırasında  günümüzden 3 bin 200 yıl önce  yaşanmış olan peygamberin bedenlerinin ilk günkü gibi sapa sağlam durduğu görülmüştür.

-Musa peygamber Cenab-ı Allah la konuşmuştur.(A’raf:143)

Firavun Musa peygamberlere karşı sihirbazları topladı. Onları ortadaki urganları yılan yaptı. Musa peygamber âsâsını yere bırakınca asâ ejder oldu ve bütün yılanları yuttu sihir bazlar inanıp secdeye kapandılar. (Şuara:30-32)

Bir cinayet işlenmişti faili bulunamadı. Allah bir ineği kurban etmelerini emretti Musa peygamber ineğin bir parçasını cesede vurdu ve sordu: Seni kimi öldürdü? Ceset cevap verdi : beni falan öldürdü..

-İsa peygamberleri Cenab-ı Allah düşmanlarının eline bırakmamış onu göğe yükseltmiştir (A’li: İmran:55) (nisa:157-158)

Hz İsa’nın doğumu bir mucizedir. Beşikte konuşması ve annesinin iffetine şehadet etmesi bir mucizedir.

Hz. İsa zamanında TIP ileri idi. O’na ölüleri diriltme mücizesi verilmiştir. (Al-i İmran:49)

Peygamberimiz (sav) in mücizelerinden bazılarını şöyle sıralayalım:

Peygamberimizin sebep ve hikmeti sonradan anlaşılan bazı sözleri :

-“Her derdin devası vardır.” – Buhari Tıp:1

“-Cüzamlıdan arslandan kaçar gibi kaçın”- Buhari Tıp:19

-“Bir yerde veba bulunduğunu duyarsanız oraya gitmeyiniz.Bulunduğuruz yerde veba meydana çıkarsa ondanda dışarı çıkmayınız.”- Buhari Tıp:168

-“ Köpek bir kabı yalarsa onu yedi defa yıkayın sonuncuyu toprakla yıkayın” Müslim  Taharet:93 (Toprak mikrop öldürücüdür.)

-Sünnet peygamberlerin adetlerindendir. Sünnet olmak fıtrattandır.” – (ibn-i Mace Taharet:294)

“ Birleşmiş milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından yapılan araştırmaya

göre Afrika’da sünnetin yaygınlaşması halinde 20 yıl içinde 6 milyon çocuk HİV/AIDS

virüsüne yakalanmaktan kurtulacağı açıklanmıştır.

Ayrıca; Dünya sağlık örgütü ile UNAIDS uzmanları AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden korunmada sünnet ettirmeyi tavsiye etmiştir.(19.03.2007 –Yeni Şafak)

İlim adamlarına göre sünnet penis kanseri riskini önler kansere frengiye bel soğukluğuna rahim kanserine ve AIDS’ e karşı özel koruma sağlar.

Alman Prof.DR.W.Kiessling şöyle bir  öneride bulunmuştur: “Sünnet kanseri önler. Hatta eşinin rahim kanserine bile engel olur. Bence bütün alman çocuklarını sünnet ettirmeliyiz.” (12.07.1972- Tercüman )

-Elbiseyi yıkayınız, fazla tüylerinizi alınız dişlerinizi temizleyiniz çevrenizi temiz tutunuz. – R. Salihın:/2

-Bedenden ayrılan şu yedi şeyi gömünüz; saçı, Tırnağı,kanı adet kanını, dişi, pıhtıyı ve doğum artıklarını. (Ramuz  el-Ehadis:549/17)

-Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. (Tirmizi Et’ime:39)

-Misvak kullanın. Zira  misvak ağzı ve dişleri temizler. ( Buhari savm:27)

-Suya ,yola,gölgeliklere abdest bozmayın – İ.Canan Hadis Ans:10/92

-Yemeyi açıkmadan yemeymiz. Mideyi üçe ayırınız ve doymadan sofradan kalkınız (TirmiziEt’ime:39)

-Her hastalığın başı mideyi fazla doldurmaktır. Ramuz  el-Ehadis:72/10

– Yemeği sıcak yemeyiniz- Age:6/12

-Suyu tek solukda değil 3 solukta içiniz. – Tirmizi Eşribe:13

-Su içtiğinizde ayakta iken içmeyiniz- R.Salihın:775

-Hastalıklar kendiliğinden bulaşmaz –Buhari Tıp:1966

-Tedavi olun her derdin devası vardır.- Tirmizi tıp :2

– Oruç tutunki, sıhat bulasınız.- Müsned:9/218

-Sizden biri, kendinden üstün birini görünce, hemen kendinden aşağıdakilere baksın, haline şükretsin. – Buhari Rikak:30

-Bir gün biri “ Karım siyah çocuk doğurdu. O çocuğun benden olup olmadığa şüpe ettim.” Dedi peygamber (as) ona : Senin develerin varmı? Dedi. O adam :

-Var

-Renkleri

-Kırmızı

-Boz olanı yokmu?

-Evet var

-Bunu nasıl açıklarsın

-Soyundan birine çekmiş olabilir.

-Öğleyse senin oğlunda soyundan birine çekmiş olamazmı? Buyurdu (Buhari Talak:26)

Bir gazete haberi şöyleydi milyonda bir gerçek oldu

Ingiltere’de  milyonda bir ihtimal gerçekleşerek 2 kız kardeş, bir beyaz bir siyah  2 çocuk dünya ya getirdi. Anneleri  siyah ve babaları beyaz olan Sonia ve Sharon Harisa adlı kardeşlerin her ikisinin de eşleri beyaz ve her ikisininde bir çocuğu beyaz , diğer çocuğu siyah. (8-Ekim-2010- Yeni Şafak)

–          “Develerin sidiğinde ve sütünde mide fesadı için şifa vardır”  buyurmuştu. Peygamberimiz (Ramuz el- Ehadis:325 / 11) bununla ilgili haber şöyle oldu:

Deve bevli tıpkı aspirin gibi!

Suudi bilim adamları, deve bevlinin tıpkı Aspirin gibi kalp kirizi beyin travmalarına sebeb olan kan pıhtılaşmasını önleyici trombositler ürettiğini ortaya koydu.Araştırmada deve bevli insan ve inek bevli ile de karşılaştırıldı ve bu özelliğin  sadece deve bevlinde  olduğuda  belirlendi. Suudi arabistan Kral Suud Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada deve bevlini kanserli hücrelerin büyümesinide engellediği öne sürülüyor. Araştırmayı yapan bilim adamlarının Amerikalı ilaç firmaları ila görüştükleri ve bevlin tabletlere nasıl dönüştürüleceğinin araştırıldığı belirleniyor.(25-Kasım-2010 – Yeni  şafak)

-Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuştur:

“ pek yakında fırat nehrinin suyu çekilecek yatağında altın hazinesi meydana

çıkacaktır…” (Buhari Fiten:24)

-Bir hadislerinde : “ yiyeceğinize, içeceğinize sinek düşerse, sineğin diyer tarafınıda

batırın çünkü bir kanadında hastalık  diğer kanadında şifa vardır..” (Buhari Bedül- Halk17-Tıp:58)

Gazete haberlerine gore;

Avustralyalı ilim adamları sinekten antibiyotik yaptıklarını açıklamışlardır. (01-10-

2002 –Hürriyet)

-Gelecekte  içkinin adını değiştirip onu içecekler. Böylece  haram olan içkiyi içmediklerini söyleyecekler. (Ebu- Davut Eşribe:6 ) Hadisi gelecekte ilgili haber vermesidir.

-Peygamberimizin doğumu bir mucizedir. O zaman Sava gölü kuruldu.  Ateşe tapanların bir yıldan beri yanan ateşleri söndü, putlar devrildi. Çoçukluğunda mucizelerle  büyüdü.

– Müslüman muhacirleri bağrına basan müşriklere teslim etmeyen. Necaşi’nin ölümünü bilip gıyabi namaz  kılmış, ashap bu mucizeye şahit olmuştur.

Ebu lehebin oğlu utbe peygamberlerimize ve insanlara çok sıkıntı çektirmişdi. Kızı ÜmmüGülsüm’ü boşadı peygamberin yakasına yapıştı : “ Senin dinini inkâr ediyorum” demişti. Peygamberimiz onun bir hayvan tarafından parçalanacağı haberini önceden verdi. Utbe şamda iken bir arslan tarafından parçalandığı haberi geldi.

-İstanbulun fethini haber vermiştir. “ Kostantiniyyefethedilecektir…” buyrulmuştur.

-İran Kisnası perviz peygamberimizin davet mektubunu kızarak parçalamış, atmıştı. Peygamberimiz : “ parça parça ol” dedi. O gece oğlu tarafından parçalanarak öldürülmüştür.

– Hicret sırasında peygamberimiz yatağına Hz.Ali’yi yatırıp evi kuşatan müşriklerin arasından çekip gitmiş, hiç biri onu görememişti.

Hz.Ebu Bekir (ra) la mağrada iken müşrikler mağra kapısına gelince hiç heyecanlanmamış  “ Allah bize yeter” demişti. Güvercin yuva yapmış örümcek ağ örmüştü.

– Ama biri  peygamber( as) a gelmiş görebilmek için dua  istemiş peygaberimizde dua etmişti. Ona dediki : “Abdest al iki rekat namaz kıl ve Allahım Muhammedin Aşkına gözlerimi aç” de. Adam  aynısını yaptı ve evini gözleri görerek döndü.

– Buvat seferi sırasında abdest  alınacaktır. Yanlız su herkeze yetecek kadar değildir. Peygamber (as)  az suyu eline dökmelerini istedi. Peygamberimizin  parmaklarından akan su  ile ordakiler abdest aldı ve bol bol su içtiler.

-Müşriklerin peygamberimizi yalanladığı bir sırada peygamberimiz (sav) biraz ilerde duran  ağacı yanına çağırdı ağaç köklerini çıkarıp salına salına peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz ağacın yerine  gitmesini  istedi. Ağaç gitti eski yerine yerleşti.

– Peygamberefendimiz ‘in Mescid ‘de  kendisine yaslanıp kutbe okuduğu kuru bir hurma  kütüğü vardı. Müslümanlar çoğalınca hutbe için bir minbere ihtiyaç duyuldu. Allah Rasülü (sav) mindere çıktığında hurma kütüğü hasretle inlemeye başladı. Rasülullah (sav) minberden inip kütüğü okşayınca inlemesi kesilerek sükünet buldu.

Peygamber efendimiz:

“ O, yanında yapılan zikrullahtan uzak kaldığı için ağladı!”  buyurdu. (Buhari Cuma:26)

Ebu Cehil, peygamberimizi inkar  etmişti. Onu sınamak istedi  ve avucuna çakıl taşları aldı: Bil bakalım bunlar ne? dedi. Peygamberimiz (sav): onların ne olduğunu  ben mi söyleyeyim, yoksa onlarmı ne olduklarını söylesinler? Buyurdu. Ikinci daha cazipti Ebu Cehil bunlar söylesin diyince, taşlar kelimei şehadet getirdi. Ebu Cehil taşları yere çarpıp gitti.

– Bir deve oraya buraya saldırıp taşkınlık yaparken  peygamber(as) ı gördü birden sakinleşti ve diz çöktü. Sahibinden şikayet etmeye başladı. Peygamberimiz deve sahibine: bunlar doğrumu? Dedi. O da: Evet cevabını verdi.

– Hayberde bir yahudi kadın, kızarmış keçi eti ikramda bulundu. Peygamberimiz bir  lokma aldı ve çıkarıp attı, Ashabına: “ Bu eti yemeğin bu et zehirli” dedi . Birş b. bera lokmayı yutmuştu kurtulamadı. Kadın : Senin peygamber olup olmadığını denedim dedi ve müslüman oldu.

– Kur’an –ı Kerim peygamber (as) ın en büyük mucizesidir. O’nun hem lafzı, hem manası  mucizedir. Benzeri yoktur. Kur’an- ıgören şairler şiirlerini Kâbe duvarından  indirdi. Bugünde Kur’an okuyanı, dinleyeni âciz bırakmaktadır.

– Mirac olayı da bir başka mucizedir. Bir gece Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya oradan da gök yüzüne çıkarılmış peygamberleri görmüş  Cenab-ı Allahtan vasıtasız emir almıştır. (İsra:1) + (Necm:5-11)

-Ayın ikiye ayrılması mucizeside inkârcıların gözleri önünde  cereyan etmiştir.

Bir gece müşriklerin  en azılılarından Ebu Cehil , As b.Hisam  Velid b.Muğire peygamberimize :Eğer peygamber isen bizim için Ayı ikiye ayırırmısın? Dediler. Meydan okudular.

Peygamber (sav) :Ayı ikeye  ayırırsam iman edermisiniz? dedi. Müşvikler: Evet dediler.

Peygamberimiz elini kaldırdı işaret etti ay herkezin gözü önünde ikiye ayrıldı. Müşri’kler  inanmadı çekip gittiler .

Her canlı gibi O’na biçilen  ömürde sona erdi.

Peygamber(sav) rahatsızlanınca  Hz.Ebu Bekir’I namaz kıldırması için görevlendirdi. Ashabı ile helâllaştı. 7 dirhem parası vardı Onuda sadaka olarak dağıttı. Hurmalıklarını müslümanlar için vakfetti.

Son sözleri: “Namaza namaza dikkat!” olmuştur.

O’ müslümanlara  miras olarak; Kur’an-ı Kerimi ,sünnetini ve edebi bırakmıştır.

Essalâtü vesselamü aleyke YA RASÜLALLAH !


Bu yazıyı 2.126 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.