Peygamberler İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Peygamber kime denir?
      Allah’ın insanlar arasından seçip emir ve yasaklarını insanlara iletmesi için görevlendirdiği elçiye peygamber denir. Kendisine hem din hem de kitap verilene Rasul denir. Kendisinden önceki peygambere gelen dini tebliğe, memur olana da Nebi denir.
İslam peygamberi Nebi’dir. Rasul’dur. İnsanların ve cinlerin peygamberleridir. Peygamberlerin sonuncusudur.

Peygamberimizin adları nelerdir?
      Peygamberimizin adları şunlardır: Muhammed, Ahmed, Mustafa, Mahmud, Habib, Ebu’L-Kasım ve Muhammed’ül-Emin adlarını almıştır.

 İslam peygamberinin geleceği haber verilmiş midir?
      İbrahim peygamber şöyle dua etmiştir: ‘’Ey rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitap ve hikmeti öğretecek onları temizleyecek bir elçi gönder’’ (Bakara:129)
İsa peygamberin dilinden:’’Ahmed adındaki peygamberi müjdeleyici olarak geldim’’ (Saf:6) ifadesi vardır.
Tevratta ve incilde de peygamberimizin geleceği müjdelenmiştir.
Rahip Nestura, 12 yaşındaki Muhammed için ‘’bu peygamberlerin sonuncusudur’’ demiştir.
Dedesi:’’ Muhammed adını neden verdin?’’ diyenlere onu göktekiler ve yerdekiler övecektir’’ demiştir. Annesi ölürken: ‘’İnsanların en hayırlısını bırakıyorum demiştir.

Peygamberin sıfatları nelerdir?
      Peygamber diğer insanlardan farklı kimseler olarak seçilmiştir. Güvenilir, doğru, zeki, günahsız, Allah’ın emir ve yasaklarını aynen insanlara bildirecek kimselerdir.

İslam peygamberi okuma yazma biliyor muydu?
      İslam peygamberi, her hangi bir eğitim görmemiştir. Kimseden ders almamıştır. İlk vahiy ‘’oku!’’ diye geldiğinde ‘’ben okumak bilmem!’’ cevabını vermiştir.
Eğer o bir eğitim görseydi ‘’Ona ben öğrettim şu şu bilgileri ben verdim’’ denirdi. Okuma yazma bilseydi ‘’Kur’an’ı o uyduruyor’’ denirdi.
Kur’an’da ümmi (okuma yazma bilmeyen peygamber olduğu bildirilmiştir.) (Araf:8-157+Cuma:2)
Peygamberin hocası Cebrail (as)’dır.
Allah şöyle buyurur:
-‘’Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de onunla yazardın. Öyle olsaydı sapıklıkta olanlar kuşku duyarlardı.’’ (Ankebut:48)

İslam peygamberi kadınları 2.sınıf mı görmüştür?
      İslam’ın temelinde böyle bir ayrım yapılmamıştır ki peygamber yapsın. Bilakis o devirde değer verilmeyen kadına o değer vermiş, müslüman olanlardan kız çocuklarını öldürmemeleri üzerine söz almıştır. Kendi elleriyle kumların arasından kız çocuklarını kurtarmıştır.
Sorumluluklarda erkek-kadın diye ayırmamıştır. Kadını uğursuz, şeytan kabul edenlere karşı çıkmış:’’Cennet anaların ayağı altındadır’’ demiştir. Ayrıca kadının dövülüp zulmedilmesini yasaklamıştır. Kendisi evde eşlerine yardımcı olmuştur. Kızı Fatıma yanına geldiği zaman ayağa kalkıp ve alnından öpmüştür.
Veda hutbesinde: ‘’kadınlar hakkında Allah’tan korkun’’ diyerek kadın haklarından bahsetmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
-‘’En hayırlınız kadınlarına hayırlı olanınızdır.’’ Kadınları dövenler hayırlı kimseler değildir.

Neden kadın peygamber gelmemiştir?
      Peygamberliğin bazı özellikleri ve şartları vardır. Erkek olmakta bunlardan biridir. (Yusuf:109+nahl:43+enbiya:7)
Peygamberliğin sorumluluğu ağırdır. Erkeğe göre nazik yaratılan kadının ağır yükü taşıması zordur. Sıkıntılara karşı koyamaz. Peygambere yapılan iftira ve işkencelere bir kadın dayanabilir miydi?
Kadının analık gibi bir görevi vardır. Peygamberleri onlar doğurmuştur. Onlar yetiştirmiştir.

Hz. Aişe kaç yaşında evlendi?
     Hz. Aişe nişanlanmadan önce putperest bir ailenin oğlu ile söz kesilmiştir. Demek ki evlenecek yaşta idi. Mevlana Şibli Asr-ı Saadet adlı eserinde (cilt:2/997) peygamber (as)’la evlendiğinde 18 yaşında olduğunu kaydeder. Uzun süre nişanlı kalmıştır.
Peygamber(as) şehvet düşkünü biri değildir. Böyle olsaydı 50 yaşına kadar dul ve kendisinden yaşlı Hz. Hatice ile evli yaşamazdı. Çünkü devirde sınırsız evlilik vardı. Müşrikler ona:’’ Kimi istersen onunla seni everelim’’ diyorlardı.

Peygamberin emir koyma yetkisi var mı?
      Dinde 4 kaynak vardır. Sünnet bunların ikincisidir. Bilgi bu dört kaynaktan elde edilir.
Kur’an’da bütün dini bilgiler yer almaz. Dini peygamberin açıklama yetkisi vardır. Allah peygamberi açıklamak, öğretmek, bildirmek, emretmek ve hüküm koymak yetkisi ile göndermiştir. Mesela Kur’an’da yasaklar arasında eşek eti ve midye yoktur. Bunların sünnette yasaklandığını görüyoruz. Kur’an’dan birkaç ayeti delil olarak gösterelim:
Necim suresi:4 ‘’Peygamberin o bildirdikleri vahiyden başkası değildir’’
Nisa:59:’’Ey iman edenler, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız. O’nu Allah’a ve rasulüne götürün onların talimatına göre halledin.
Nisa:150:’’Allah’la peygamberi birbirinden ayırmak isteyip ‘’Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler iman ile küfür arasında bir yol tutmuş olur.
A’raf:157:’’Peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar…’’ Bu ayetlere göre emir koyma yetkisi vardır.

Allah’la beraber peygambere uymak şirk midir?
      Peygamber de bir insandır. Allah’la beraber ona uymak şirktir diyenler, iyi niyetli insanlar değillerdir.
Peygamber(as)’a uymayı Allah emrediyor.
-‘’Allah’a peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın’’. (Muhammed:33)
-‘’Peygamber size ne getirirse onu alın, sizi neyden men ederse ondan da kaçının.’’ (Hasr:7)
-‘’Allah’a ve Resulüne itaat edin’’ (Maida:92)
-‘’Peygambere itaat eden cennete gidecek, itaat etmeyen de cehennemi boylayacaktır.’’ (Nisa:13-14)
Eğer Allah’ı bırakıp peygambere uyulursa o zaman şirk olur. Peygambere uymayan Allah’a itaat etmemiş, isyan etmiş olur. Çünkü peygambere uymayı Allah emretmiştir.
Bu iddia sahipleri, peygamberi devreden çıkarmak ve islamı yaşanmaz hale getirmek, anlaşılmaz kılmak isteyenlerdir. Bunlara itibar etmemek gerekir.
Peygamber yağmur duası yapmış mıdır?
      Yağmur duası günümüzde ortaya çıkmamıştır. Yağmur yağmayınca Allah’tan yağmur istemek çok eskilere dayanır. Kurak olunca Peygamberimiz yağmur duası etmiştir. Böyle olunca yağmur duası yapmak sünnettir. Peygamberimizin vefatından sonra yağmur isteme duası yapılarak gelmiştir.
Kur’an’da Cenab-ı Allah: ‘’Dua edin, duanızı kabul edeyim’’ diyor. (Mü’min:60)

Neden peygamberler yetim büyümüştür?
      Musa peygamberin babası küçük yaşta vefat etmiştir. İsa peygamber babasız büyümüştür. Peygamberimiz daha doğmadan babasını kaybetmiştir.
Çocuk yaşta anne şefkati ile büyümenin, şefkat ve merhamet duygularının gelişmesi açısından çok önemlidir.
Ayrıca hayatında babasına güvenip ona sığınamayan çocuk da, Alemlerin rabbi olan Allah’a sığınma duygusu daha çok gelişir.
Babasız büyüyen kendi ayakları üzerinde durmaya daha çabuk öğrenir, üzerinde bir beşeri baskı hissetmez.

Peygamber(as) şefaat edecek midir?
      Kur’an’da Bakara 255+Enbiya:28+Zuha:109+Tevbe:128. Ayetlerde peygamber (as) şefaat umana, inanıp hak edene ve şefaate layık olana kıyamet gününde şefaat edeceği bildirilmiştir.
Peygamber(as) şöyle der:’’Rabbim beni ümmetimin yarısının cennete girmesi veya şefaat arasında serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim.’’ (Ramuz el-Ehadis:123/2)
Kıyamet gününde peygamberler dahil, herkesin kendi başının çaresini aradığı bir zamanda peygamber (as) ümmetini dileyecek ve şefaate layık olanlara şefaat edecektir.


Bu yazıyı 3.482 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.