RAMAZAN SONRASI HAYATIMIZ

Çıkmışsa ilahi emir bahane bol

Toprakla başlar toprakla biter bu yol.

NE İÇİN YARATILDIK?

Cenab-ı Allah meleklere:

– Yer yüzünde halife yaratacağım” dedi. Melekler:

– Biz seni hamd ederken, tesbih ederken, yer yüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı yaratacaksın” dediler. (Bakara:30)

İnsan, yeryüzünün halifesi olarak yaratıldı. Hatta bazı meleklerden bile üstün kılındı. Her şeyi insan için, insan yararına yarattı Allah(cc).

Cenab-ı Allah meleklere ve cinlere:

– Adem’e secde edin” dedi. Şeytan hariç hepsi secde ettiler. Şeytan yüz çevirdi. Secde etmedi. Büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. Şeytan imtihanı kaybetti.” (Bakara:34)

Cenab-ı Allah, Adem’le Havva’yı cennete koydu. Sadece bir ağacın meyvesini yasakladı: ”Eğer yerseniz kendinize kötülük eden zalimlerden olursunuz.” Dedi (Bakara:35)

-“Şeytan onları kandırdı. Allah’a isyan ettirdi. Onları cennetten çıkardı. Yeryüzüne indirdi.(Bakara:36)

Şeytan Allah’ın emrine uymadı, kaybedenlerden oldu. Ademle Havva, Allah’ın emrine uymadı, şeytana aldandı ve kaybedenlerden oldu. Burada isyan edenin nelerden mahrum olacağı mesajı veriliyor.

Kur’an’da Cenab-ı Allah insandan şöyle bahseder:

–  İnsan acelecidir. (Enbiya:37)

– İnsan zayıftır. (Nisas:29)

– İnsan nankör yaratılmıştır. (İbrahim:34)

– İnsanın eli sıkıdır. (İsra:100)

– İnsan hayrı da ister, şerri de ister. (İsra:101)

– İnsan hırsına düşkün yaratılmıştır. (Meariç:19)

– İnsan tartışmaya düşkündür. (Kehf:54)

 

İNSANIN GÖREVİ NEDİR?

– Cenab-ı Allah ın emirlerini yerine getirmek o’na itaat ve ibadet etmektir.(Zariyat:56)

– İnsan imtihan için yaratılmıştır.(insan:2)

Kazananlar olacak, kaybedenler olacak…

-Başıboş keyfince yaşasın, köpek gezdirsin, köpek onu gezdirsin, istediğini yapsın diye yaratılmamıştır.

Adam ava çıkmış ceylana nişan almış, ateş edecek ceylan ona bakmış ve demiş ki;

-Cenab-ı Allah seni bunun için mi yarattı? Bu hitap adamın kendine gelmesini sağlamış.

 

İNSANI ALDATAN NE?

İnsan geçmişini, geleceğini unutursa aldanır. Şeytan onu aldatır. Şekilden şekle sokar.

Peygamber(as):”içinden hayra davet eden bir ses duyarsan, bil ki o meleğin sesidir; ona uy. Eğer içinden şerre davet eden bir ses duyarsanız ona uymayın, o şeytanın sesidir.” Uyarısında bulunmuştur.

İnsan meleğe ve iyi insanlara yakın olursa şeytan ona yaklaşıp aldatamaz. Eğer şeytana ve şeytanlaşmış, şeytani işler yapanlara yaklaşırsa, o insan şeytanın maskarası olur.

Bir adam şeytanla beraber olmuş. Şeytan insanlara yular takıyormuş. Adam şeytana sormuş

-Hani  benim yularım ? Şeytan:

-Yulara ne gerek var ! Sen zaten benim isteklerimi yapıp duruyorsun.” Demiş .

Biride illa şeytanı görmek  istemiş. Görmüş. Şeytan o’na;

-“Hiç acele etme senin 40 yıllık ömrün var.” Demiş.

Adam şeytana kanmış: 20 yıl dilediğim gibi yaşarım. Kalan 20 yılı da ibadetle geçiririm demiş.

19 yıl sonra ölüm döşeğine uzanmış. Şeytan tekrar ona görünmüş. Adam şeytana:

-“Beni aldattın!” demiş. Şeytan o’na:

-“Ben insanları aldatacağım diye yemin ettim” cevabını vermiş.

Şeytanın görevi aldatmaktır. İnsan şeytana aldanmamalıdır.

 

NİÇİN DİRİLECEĞİZ?

Yerden tohumun çıkışı gibi dirileceğiz.

Hesap vermek için, hesaplaşmak için dirileceğiz.

Ahiret, hesap yok gibi davrananlar keşke diyecek ama son pişmanlık fayda vermeyecektir.

Peygamber(as):Öncelikle beş şeyden sorulacak:

1-Hayatını nerede nasıl geçirdin?

2-Aklını bilgini nerede kullandın?

3-Malını nereden kazandın?

4-Malını nereye harcadın?

5-Sağlığını, gençliğini nerede, ne şekilde geçirdin?

Ver verebilirsen hesabını. Haydi şimdi bu soruların cevaplarını verelim, kendimizi sorgulayalım.

Peygamberimiz şöyle haber veriyor:

-Allah (cc) azabı en hafif olana diyecek ki:

“Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmak için hepsini verir miydin?

O kişi: ”evet” diyecek. Cenab-ı Allah o kişiye diyecek ki:

-Senden daha azını istemiştik.(zekat, sadaka olarak birazını vermedin)

Şeytana fırsat veren yandı. Şeytana kapı aralayan yandı.

 

ÖLÜM HAK:

Yolcuyuz. Esas evimize gidiyoruz. Ölüm hak öleceğimizi sakın unutmayalım. Ölmeyecekmiş gibi yaşamayalım.

Peygamber(as):”dünyada garip bir yolcu gibi ol”

-“Her nefis ölümü tadacaktır.” “Ölmeden önce ölünüz” diyor.

Hani bizden öncekiler? Ya onlardan öncekiler nerede? Onlar kendileri gitmiyor. Gidip de geri dönmüyor değil, ölüm alıp götürüyor, dönemiyorlar.

Unutma nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Nasıl ölürsen öyle dirileceksin. Eline amel defteri verilecek.

Hayat filme alınıyor. Sonra seyredeceksin. Yaptıklarını bir bir seyredeceksin. Sevinen mi olmak istersin yoksa  “keşke” diyen mi olmak istersin?

Adam bir türlü yola getiremediği oğluna vasiyet ediyor. ”Beni çoraplarımla gömün.” Arkadaşına da mektup bırakıyor, oğluna verilecek. Mezarı başında hoca efendi “olmaz” diyor ve çoraplar çıkartılıyor. Gömüldükten sonra mektup veriliyor. Mektupta baba diyor ki: ”Bak evlat! Eski çoraplarımı bile götüremedim…” Bir şeyler götürmek isteyen var mı?

Cenab-ı Allah soruyor:”Feeyne tezhebun ! “Nereye gidiyorsun?” diyor. Yolculuk nereye diyor.

Geç kalanlardan olma! Sakın geç kalma! “yarın, yarın deme! Yarın olacak, ama bakalım sen yarın da olacak mısın?

Şeytan ;”la ilahe illallah der son anda bende kurtulurum” deyince; Peygamberimiz üzülmüş. Cenab-ı Allah: ”Üzülme!” O anda biz ona unuttururuz” diye vahy etmiştir.

Zaman üçtür; geçmiş, gelecek ve şuan. Geçmişi geri getiremeyiz, geleceğe ulaşamayız. Bizim için fırsat şu andır. Gerisi yalan. Fırsat bu fırsat kurtulmak isteyen için tam zamanı.

 

KABİR BİZE DİYOR Kİ:

-Her şey boş, ”Öleceksin, unutma!

-Herkes gibi sende bana geleceksin, unutma!

-İçimdekilerden ibret al! Onlarda senin gibiydi.

– Bak, her attığın adımda bana yaklaşıyorsun.

En sonda: Bana ne getirdiniz? Diyecek. İş, sorgu melekleri olan Münker – Nekir’e kalacak soracaklar:

 • Rabbin kim? Allah’a itaat eden, Rabbin Allah “ diyecek
 • Dinin ne? İslam’a gönül veren, dinim İslam diyecek.
 • Kitabın hangisi? Kur’an’a uyan, kitabın kuran diyecek
 • Kıblen neresi? Namaz kılan, kıblem Kabe diyecek
 • Peygamberin kim? Peygamberlere itaat eden, Muhammed (as)diyecek. Bunları yapmayan bilmiyorum diyecek.

Ölüme hazırlık, kefen ve mezar yeni satın alma değildir. Orası ebedi istirahat yeri de değildir. Orası sorgu yeridir. Orası azap yeridir. Dışı bizi yakar içi yatanı yakar.

Peygamber (as) “kabir azabından Allah’a sığının” diyor. (Buhari cihad 25)

 • “Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Tirmizi zühd 4)
 • “Benim gördüğüm hiçbir manzara, kabirdeki kadar dehşet verici değildi.” (Tirmizi zuhad 2308) size anlatsam ölülerinizi gömmekten korkardınız “diyor.
 • Hayatını düzgün yaşamış biri (Kemal Sunal) hanımının rüyasına sık sık giriyor: “Beni buradan kaldırınız “ diyor neden , niçin derken bakıyorlar ki yanındaki halka zulmetmiş biri yatıyor. Kabri unutma unutanın vay haline!

 

SIRAT KÖPRÜSÜNÜ NASIL UNUTURSUN?

Kıldan ince kılıçtan keskin, cehennemin üzerine kurulu köprüyü… Bazıları geçip gidecek, bazıları kurtlu armut gibi aşağıya düşecek…

Köprünün üzerinde yedi durak var. Her ikisinde sorular sorulacak cevap veren geçecek veremeyenin vay haline!

 • İman durağı, inanmayana vay haline!
 • Namaz durağı, kılmayanın vay haline!
 • Zekat durağı, vermeyenin vay haline!
 • Oruç durağı, tutmayanın vay haline!
 • Hac durağı, imkanı olup da gitmeyenin vay haline!
 • Cünüp gezenin vay haline!
 • Ana baba hakkı durağı, sağlıklarına yetişip vazifesini yapmayanların vay haline! (Mehmet Zahid Kothu Ahkaid)

Dünya ahreti kazanma veya kaybetme yeridir.

Cenab-ı Allah bizi uyarıyor:

-“Sakın dünya hayatı seni aldatmasın” diye

Dünya ile ahret arasında denge kuran kazanır. Dünyaya, dünyada kalacağı kadar ahrete de orada kalacağı kadar hazırlık yapana ne mutlu!

Kur’an bizi uyarıyor:

-“ Ey iman edenler: Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı unutmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa , işte onlar zarara uğrayanlardır..” (Münafikun:9)

Peygamber (as) bir gün oğlak ölüsünü gösteriyor ve :

 • Bunu şu kadara alacak var mı? Ashab:
 • Hayır onu kim alır, ya Rasulallah ! diyor tekrar :
 • Şu kadara alacak yok mu?
 • ….
 • İşte dünya bunun gibidir diyor.

Biri mezarlıkta yatanların hepsi yalancı, o benim şu benim derlerdi, hani bir şey götürebilmişler mi? Neleri var? demiş.

Binide mezarlığın duvarlarının dibindeki insan dışkısını gösterip : “ işte dünya! Mezardakileri gösterip işte yiyenler “ demiş.

Mevlana şöyle anlatıyor:

Adam krala : “ insan nasıl bozulmaz? diye sorar. Kral kızmış gibi yapar ağzına kadar dolu yağ tulumunu getirilmesini ister.  Onu adamının kucağına verir ve eli kılıçlı adamına derki: bunu çarşı Pazar dolaştır bir damla yağ dökerse, kellesini uçur.

Adam kan ter içinde dökmeden dolaşır  gelir, Kral sorar: Döktü mü ?  – hayır cevabını alınca adama:

 • Çarşı pazarda ne gördün? Der adam:
 • Aman efendim ben nasıl göreyim dökmemek için gayret ettim gözüm tulum da idi “ der kral ona.
 • -Bak işte bozulmamasının yolu budur der

Dikkat edin kucağımızda Kur’an  var ; emirler yasaklar var önümüzde ahret var … İslam avucumuzda kor ateş gibi.

 • Hayat geçici ve sınırlı. Bu dünyayı bırakıp gitmeyen var mı?

.

 • Hayat, iki ezan arasıdır. Beşikteki ezan musalla taşındaki ezan
 • Mezar taşında doğdu öldü arada bir çizgi var.
 • Dünyadan götürülen sadece kefen ve amellerdir.

 

X                     X                     X

 

Kötü insanlar için Mevlana:

“Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok.

Nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok” der.

Şair: Yılan mısın, kimi görsen sokuyorsun!

Baykuş musun nereye koysan yıkıyorsun”

Şair: Ne kendisi eyledi rahat ne halka verdi huzur

Göçtü gitti bu cihandan dayansın kubur.” Der.

Kötü olmanın kötülük yapmanın kötü yaşamanın manası yok.

Bir arkadaşıma namaz zamanı  “Haydi cumaya gidelim” derdim bana “daha var “ derdi zaman geçti bir Cuma günüydü, radyoya geldi ben gene:

“Haydi cumaya gidelim dedim.”

Ağladı ağladı. Anam babam öğretmedi ben de ihmal ettim… “ ben de camiye gidecek hal mi var? Hocam dedi. Hidayet kapıları kapanmadan uyanalım.

Burada;

 1. Sorumlu olduğumuz kimselere karşı tebliğ ve irşat görevini unutmayalım.

2-“ daha var sonra yapayım” deyip zamanı geçirmeyelim. sonraki pişmanlık fayda vermez. Ömür dediğin doğum ile ölüm arası.

 

RAMAZAN SONRASI HAYAT NASIL OLSUN?

Biz sadece ramazan Müslümanı değiliz. Ramazan sonrasında da Müslümanız.

Ramazanda çok güzel alışkanlıklar kazandık. İbadet alışkanlığı kazandık, yardım etme alışkanlığı kazandık (namaz kıldık, oruç tuttuk,  teravih kıldık, fıtır sadakası verdik. Sadaka verdik. Zekat verdik. Açların halini anladık, ;yardım etmenin hazzını tattık, zevkine vardık. Bunları bir kez mi vereceğiz gelecek sene yapar mıyız mı diyeceğiz?

Ramazan boyu sigarasız, alkolsüz, günahsız ve haramsız bir hayatın olabileceğini gördük ramazan sonrası tekrar devam kararımı alacağız eski hale mi döneceğiz?

Ramazan kazandırdı bayram götürdü mü olacak? Ramazan bitti, dini hayat bitti mi olacak? Ramazana veda edelim ama onun bize kazandırdıklarına veda etmeyelim?

Bazıları: bayram namazından sonra :” Hocam bize bir ay teravih kıldırdınız, hakkınızı helal edin “Deyip hoca ile cami ile helalleşip vedalaşılıyor…

İbadetler sadece ramazana mahsup değildir.

Bayramlaşırken 18-20 yaşlarındaki bir gençle aramızda şöyle bir konuşma geçti:

 • Adın ne?
 • Anan baban ne güzel ad vermiş. Peygamberimizin adı.
 • Ramazan nasıl geçti?
 • Bu sene ilk defa 3 oruç tuttum 5 defa teravihe gittim.
 • Olur mu Muhammed! bu yaşa kadar her an Allah’ın sana verdiği nimetlerinden istifade ediyorsun. her şey için teşekkür gerekmez mi.? Dedim.

Biz ramazan Müslümanı olmayalım. İbadetlerle hayat iç içe olmalı. Sakın vaktim yok, işim çok kalbim temiz demeyelim.

Hayatın bir kısmında Müslüman, bir kısmın da isyan olmaz. az ateş de yemek pişmiyor. Kulluk yapmadan, cennetlik işler işlemeden cennetin kapısı açılmaz.  Kokusu bile duyulmaz .

 

Ya isyan içindeyken, ibadetsiz ömür sürerken Azrail kapını çalıverirse, yeter buraya kadar der se, o zaman vay haline… Yazık  yaşanan ömre! Kendi kendimize soralım.

-Ramazandan geriye şu anda ne kaldı.

Ömür ramazan gibi kısa olursa ölüm bayram gibi  olur. Ölümün bayram olabilmesi için orucun bozulmaması lazım ; günahın haramın hayatımızdan çıkması lazım .

Ne diyor Rabbimiz:

-Ölünceye kadar ibadet et (Hıcır: 99)

-Ailene namazı emret kendinde ona sabırla devam et. (Taha 32)

-“Ey iman edenler! Allahtan korkun. Müslümanlar olarak can verin “ (Al-i mran102)

-İpliğini sağlamca büküp sonrada çözüveren kadın gibi olmayın “(Nahl:92)

Böyle yapmazsan Cenab-ı Allah’ın seni kullar defterinden silip silmeyeceğini ne biliyorsun.  Ya siliverirse, halin nice olur? Sen  Allah’ı unutursan oda seni unutur.

Cebrail  (as) peygamber  (sav) e geliyor ve diyor ki;

 • Ya Rasulellah! Ramazana erişip de kurtulamayanın burnu sürtülsün? “ Peygamberimiz (sa) : “Amin” diyor.
 • Adını duyup da üzerine salevat getirmeyenin burnu sürtülsün.” Peygamberimiz (sa) : “Amin” diyor.
 • Ana babasının sağlığına yetişip de onların rızasını kazanmayanın burnu sürtülsün diyor. Peygamberimiz (sa) : “Amin” diyor.

Rabbim diyor ve kurtuluş yolunu gösteriyor:

 • Sana vahyedilen Kur’an’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarımızı bilir. (Ankebut:45)

Ömer bin Abdulaziz’in hocası ölürken yanındakiler, yüzünü kıbleye çevirmeye çalışıyor. Hoca efendi kendine geliyor ve diyor ki:

 • Ben hayatında yüzümü kıbleye çevirmediysem, şu anda ve kabirde yüzümü kıbleye çevirseniz bana ne faydası olur?

Sen Allah ı unutursan Allah da seni unutur ….

Şekilcilikten vaz geçelim, İslam’a ve ibadetlere yönelelim.  Cenab-ı Allah Müslümanlar olarak can verenlerden etsin bizleri inşallah.

Allah’ın selamı Salih kullarının üzerinde olur.

Size üç kelime söyleyeceğim. Bunları aklınızda tutar, uygularsanız, ne ölürken: ne kabirde, ne de sıratta ve mahşerde sıkıntı görmezsiniz:

 • ALLAH BİLİYOR
 • ALLAH GÖRÜYOR
 • ALLAH SORACAK

İsterseniz bu üç kelime dünyanı da ahiretini de kurtaracaktır.

SELAM HİDAYETE TABİ OLANLARA!

Allah’ın rahmeti, mağfireti, ikramı, ihsanı ve hidayeti üzerinize olsun.

 


Bu yazıyı 346 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.